Захист переддипломної виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

28 листопада 2023 р. відбувся захист переддипломної виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Детальніше

КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРОМ З ПИТАНЬ ВПЛИВУ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У рамках продовження співпраці зі стейкхолдерами студенти спеціальності «Облік і оподаткування» разом з викладачами кафедри обліку, аналізу і аудиту взяли участь у круглому столі «ВПЛИВ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ».

Детальніше

Круглий стіл «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» разом з викладачами кафедри обліку, аналізу і аудиту взяли участь у круглому столі «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Детальніше

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Відбулась зустріч зі здобувачами освітньої програми «Облік і оподаткування» з метою обговорення питання «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ в ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ» та проблем її досягнення

Детальніше