Танасієва Марина Миколаївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аналіз природоохоронної діяльності

Дисципліни: Бухгалтерський облік (теорія); Аналіз господарської діяльності; Аудит; Звітність підприємств; Організація і методика аудиту

Контактна інформація: m.tanasiyeva@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Проблеми бухгалтерського обліку екологізації діяльності лісового господарства / М.М. Танасієва // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2014. – Вип. 681.– С.162-167.
  2. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М.М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С.105-114. Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2015/25.pdf
  3. Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві / М.М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2016. – №2 (72). – С.81-89. Режим доступу: http://www.afj.org.ua/ua/article/379/
  4. Танасієва М.М. Проблеми теоретико-методологічних засад обліку природоохоронних витрат з урахуванням впливу галузевих особливостей лісового господарства // Облік і фінанси.-2017.-№1(75) (IndexCopernicus). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017_1_13
  5. Танасієва М.М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів // Інвестиції: практика та досвід.-2017.-№9 (IndexCopernicus, SIS, Google Scholar). Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5494&i=3