kostash

Косташ Тетяна Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Управлінський облік, Звітність підприємств

Стажування, підвищення кваліфікації:

  • ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
  • Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Контактна інформація: t.kostash@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Михалків А.А., Косташ Т. В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 61–65. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/13.pdf
  2. Myhalkiv A., Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2020. №4. Т.2. С. 9-14 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15888326736126.pdf
  3. Косташ Т. В. Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». 2020. №5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974
  4. Косташ Т. В., Серебров Є. Ю. Ініціативний аудит як ефективний метод управління підприємством. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с. С.38-39. http://www.economics.in.ua/2020/05/3.html
  5. Косташ Т. В., МельникТ. П. Концепції автоматизованої системи управлінського обліку в умовах невизначеності.  Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с. С. 40-42. URL: http://www.economics.in.ua/2020/05/3.html
  6. Косташ Т. Перехід суб’єктів господарювання на МСФЗ: проблемні аспекти формування звітності. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. Houston. С.97-100. URL: https://doi.org/10.36074/15.05.2020.v1.36
  7. Косташ Т. В. Проблемні аспекти обліку ризиків підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 202 с. С.95-97. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv