kostash

Косташ Тетяна Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Управлінський облік; Організація обліку

Стажування, підвищення кваліфікації: ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Контактна інформація: t.kostash@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Розробка облікової політики підприємств в умовах застосування МСФЗ // Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 296 с. – С. 201-203.
  2. Перспективні напрямки розвитку управлінського обліку // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». У 3-х частинах. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013, ч. 2. – 140 с. – С.109-111.
  3. Управлінський аспект облікової політики України // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013. – №6 (7) – ч. І. – 314 с. – С.250-252.