kostash

Косташ Тетяна Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Управлінський облік; Організація обліку

Стажування, підвищення кваліфікації: ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Контактна інформація: t.kostash@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Розробка облікової політики підприємств в умовах застосування МСФЗ // Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 296 с. – С. 201-203.
  2. Перспективні напрямки розвитку управлінського обліку // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». У 3-х частинах. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013, ч. 2. – 140 с. – С.109-111.
  3. Управлінський аспект облікової політики України // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013. – №6 (7) – ч. І. – 314 с. – С.250-252.
  4. Косташ Т.В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства / Т.В. Косташ // Молодий вчений. — 2018. — № №4 (56). — C.134-138. — Режим доступа: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/32.pdf
  5. Косташ Т. В. Розробка облікової політики підприємств в умовах застосування МСФЗ / Т.В. Косташ // Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 296 с. – С.201-203.
  6. Косташ Т. В. Розробка облікової політики для цілей управлінського обліку підприємства / Т.В. Косташ // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 березня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч.2. – 144 с. – С.113-114.
  7. Косташ Т. В. Напрямки зближення ПСБО та МСФЗ: облікова політика у відповідності до міжнародних стандартів обліку та звітності / Т.В. Косташ // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings (Tbilisi, April 29, 2016). – Riga: Baltija Publishing. 308 pages. – P.231-233.
  8. Косташ Т. В. Інновації в освіті та їх роль у підготовці спеціалістів з обліку і оподаткування / Т.В. Косташ // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: матеріали наукових есе учасників стажування (Республіка Польща, Варшава, 2018). – Варшава-Львів, 2018. – 176 с. – С.158-161. – Режим доступа: https://docs.google.com/document/d/1UNY8kVsLTLyb4YCOuyLis3G2ijeJ7_42zP6qmBKhESw/edit