ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освітиза спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування (90 кредитів)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи та страхування
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування (240 кредитів)
ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Фінанси, банківська справа та страхування»
галузь знань 07 – Управління та адміністрування спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування рівень освіти третій (освітньо-науковий)
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів і кредиту

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.

Чинні освітні програми кафедри.