Відбулось засідання наукового гуртка «Фінансист» на тему: «Методи наукових досліджень – як методологічна основа дипломного дослідження»

На базі кафедри Фінансів і кредиту економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, в четвер 3.12.2020 року було проведено засідання наукового гуртка «Фінансист» під керівництвом к.е.н., доцента Третякової Олени Василівни на тему:  «Методи наукових досліджень – як методологічна основа дипломного дослідження». 

Метою обговорення стали наукові методи пізнання,щодо освоєння студентами майбутньої професії за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування шляхом інтеракції змісту науково-дослідної роботи студентів на всіх етапах із фаховою підготовкою. Адже, оволодіння студентами досвіду науково-дослідної  діяльності, розкриття їх творчого потенціалу є передумовою підготовки якісно нового типу фахівця-фінансиста, що володіє інноваційним стилем мислення, здатного самостійно вирішувати дослідницькі та професійні питання. Творчого та цілеспрямованого фахівця, що вирізняється оригінальним мисленням і високоефективним підходом до вирішення професійних завдань.

В дискусії прийняли участь студенти 5 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Із доповіддю виступили:

  1. Карловська Олеся, тема: «Інформаційні та бібліографічні джерела інформації»
  2. Карловська Ілона, тема: «Принципи та норми наукової етики»
  3. Курячей Анастасія, тема: «Логіка наукового дослідження»
  4. Цугуй Коріна, тема: «Документальні джерела інформації. Види документів»
  5. Озорович Соломія, тема: «Винахідництво та розвиток наукової творчості»