Підсумкове засідання наукового гуртка “Фінансист”

27.05.2022 р. на кафедрі фінансів і кредиту ЧНУ імені Юрія Федьковича відбулося підсумкове засідання наукового гуртка “Фінансист”.

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології та методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до вирішення професійних завдань. Студенти 1 курсу спеціальності фінанси, банківська справа та страхування разом із керівником гуртка к.е.н., доцентом кафедри фінансів і кредиту Третяковою О. В. обговорили напрями та завдання науково-дослідної роботи студентів в університеті, що полягає в розвитку навичок пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання наукових завдань, а також формування вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці.

Галерея