Обговорення проєкту змін до ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (рівень вищої освіти – другий (магістерський))

Упродовж травня-червня 2023 року відбулися низка заходів, присвячених обговоренню змін у освітній програмі Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (рівень вищої освіти – другий (магістерський)) спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»

Детальніше

Вітаємо студентів 4 курсу кафедри бізнесу та управління персоналом з успішним захистом кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

Вітаємо студентів 4 курсу кафедри бізнесу та управління персоналом

Детальніше

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО ОПП “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ”

Протягом травня-червня 2023 року відбулась низка зустрічей гаранта освітньо-професійної програми “Управління персоналом та економіка праці” к.е.н., доцента Кобелі З.І. та членів проєктної групи , де обговорювався проєкт змін до програми.

Детальніше