Результати опитування стейкхолдерів (лютий 2022 р.)

Досягнення мети навчання – це готовність здобувачів вищої освіти до майбутньогопрацевлаштування, забезпечення умов формування та розвитку професійних компетентностей, формування SoftSkills, тобто критичного мислення, підвищення рівня емоційного інтелекту та навичок самоорганізації.

Задля досягнення зазначеної мети кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  активно залучає існуючих і потенційних роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, починаючи з етапу створення та процесу вдосконалення освітніх програм зі спеціальності 072″Фінанси, банківська справа та страхування”.

Так, до розробки окремих освітніх компонентів ОП (зокрема програм навчальної, виробничої та переддипломної практик), визначення тематики бакалаврських і магістерських робіт були залучені фахівці банків, фінансових установ, страхових компаній, а також власники бізнесу.

Кафедра фінансів і кредиту системно співпрацює з роботодавцями, які здійснюють періодичну експертизу програм практик, тематики бакалаврських  і магістерських робіт. При проходженні практики роботодавці забезпечують студентів необхідною інформацією,здійснюють контроль за своєчасністю виконання індивідуального графіка практики, залучаються до роботи в Атестаційних (Екзаменаційних) комісіях. Постійно проводяться спільно з викладачами кафедри лекційні, практичні заняття та тренінги.

Інтереси роботодавців враховуються з метою підготувати фахівців з розвинутими професійними компетентностями, здатними реалізувати свої знання, вміння і навички,щонеобхідні для здійснення фахової діяльності у фінансовій сфері в державних і приватних установахта організаціях, загалом, підготувати випускників освітніх програм зі спеціальності 072″Фінанси, банківська справа та страхування”до потреб ринку праці.

З метою вдосконалення навчальних програм фахової підготовки здобувачів вищої освіти та поліпшення якості надання освітніх послуг кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича провела опитування серед роботодавців щодо якості підготовки фахівців.

В проведеному анкетуванні взяли участь представники АТ КБ Приватбанк, АТ ОТП Банк, АТ “Ощадбанк” , Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, ТОВ Техно, ТОВ “Захід Техно-Буд”, ТОВ “Техно-Буд”, ТОВ « Провіденс-Інвест», ТОВ «Меблі Сіті», ТОВ “Дебет Кредит Груп”, ТОВ «Євро Віндоус», ТОВ Туркофі України, ТОВ “Центр фінансових рішень “К.С.””, ПП “Ліра”, ФОП Вікна Стиль, ПП Міні-пекарня.

Результати анкетування наведені/відображені на скрінах в галереї.

Галерея