Кафедра бізнесу та управління персоналом

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.

Бакалавр

051 Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістр

051 Економіка

Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.


Доктор філософії

Кафедра обліку, аналізу, і аудиту

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.

Кафедра фінансів і кредиту

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри.

Чинні освітні програми кафедри.