Міждисциплінарний міжкафедральний круглий стіл аспірантів

21 травня 2024 відбувся міждисциплінарний міжкафедральний круглий стіл аспірантів спеціальності 051 «Економіка» кафедри економічної теорії менеджменту і адміністрування та кафедри маркетингу інновацій та регіонального розвитку. Круглий стіл на тему «Розвиток цифрових технологій як прояв економіки знань» – це форма проведення заліку з курсів «Економіка знань» – викладачка Ірина БУДНІКЕВИЧ, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри маркетингу інновацій та регіонального розвитку, та «Цифрова трансформація економіки» – викладачка Галина ПОЧЕНЧУК, д.е.н., професорка, доцентка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. Використання такої форми підсумкового контролю знань дає можливість актуалізувати як пізнавально-навчальні, так і науково-дослідницькі компетентності  підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

В ході обговорення аспірантами розглядалась проблематика особливостей формування і розвитку економіки знань та інструментів цифрової трансформації бізнесу в контексті власної тематики наукових досліджень здобувачів. В результаті наукової полеміки зроблено ряд висновків щодо першочергового значення інтелектуальної власності як чинника створення доданої вартості в умовах економіки знань та розвитку цифрових технологій, а також узагальнено чинники управління знаннями та способи отримання знань в новітніх умовах господарювання з огляду на масштабування цифровізації. Проведення круглих столів також є способом апробації наукових ідей аспірантів.

Галерея