Роботодавці як драйвер майбутнього ринку праці

Викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, перш за все члени проектних груп освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти постійно працюють над удосконаленням форм і методів комунікації зі стейкхолдерами. При цьому чітко розрізняються роль та специфіка функціонування різних груп стейкхолдерів, серед яких виділяються:

  • власне, студенти, як основні споживачі надаваних послуг;
  • їхні батьки;
  • працівники державних установ, що реалізовують державну політику в сфері освіти, науки та зайнятості;
  • партнерські заклади вищої освіти, здійснюючі підготовку фахівців за економічними спеціальностями;
  • і, безумовно, роботодавці.

Очевидно, що саме роботодавці є домінуючим драйвером в даній сфері, так як саме вони визначають, які саме компетенції працівників відіграватимуть провідну роль при наданні їм робочого місця. Очевидно, що з’ясування даної інформації та практичне втілення висновків з неї є безумовним пріоритетом і самих закладів вищої освіти, і студентів та їхніх батьків, і відповідних державних установ.

Комунікація зі стейкхолдерами в цілому, та з роботодавцями зокрема, включає цілий ряд різноманітних форм і методів:

  • організація інтерв’ю;
  • проведення конференцій та круглих столів;
  • проведення гостьових лекцій, тренінгів та практикумів;
  • консультації стосовно навчально-методичної роботи;
  • моніторинг досвіду, домінуючих думок та очікувань.

Відповідно до вищесказаного щиро просимо всіх причетних до найму працівників економічних спеціальностей (власників та керівників бізнесу, менеджмерів з персоналу, тощо) заповнити анкету за наступним посиланням: https://forms.gle/Ewt8rSadHz574ngw7

Галерея