Оцінка освітніх програм студентами спеціальності 073 Менеджмент

Гаранти освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти д.е.н., доц. Поченчук Г.М. та д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Галушка З.І. і очолювані ними проектні групи одним із ключових напрямків своєї роботи визначають ретельне відстежування сприйняття механізмів впровадження освітньої програми основними стейкхолдерами – студентами.

Останнє масове опитування думки студентів усіх курсів та форм навчання проводилося весною 2021 року.

Підсумки даного опитування ретельно опрацьовувалися членами проектної групи, а з результатами даного опрацювання були ознайомлені усі стейкхолдери – самі студенти, їхні батьки, роботодавці, викладачі, тощо. Крім того, за результатами даного опитування було внесено ряд змін до структури освітніх програм та механізмів їхньої реалізації.