Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Ми повинні тримати високу планку кафедри, яка зарекомендувала себе як та, що гарантує високого ґатунку освітні послуги – наші випускники є фахівцями, яких потребує ринок. Для цього ми системно оновлюємо освітні програми в аспекті актуальних питань реформи вищої освіти та рекомендацій наших зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів.

Відвертою, цікавою та корисною вийшла анельна дискусія з внутрішніми стейкголдерами кафедри: «Обговорення сучасних компетенцій менеджера зі студентами гр. 673 денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: магістер з менеджменту»). Формат онлайн (https://meet.google.com/yey-nmga-ruv?authuser=1&hs=122) не завадив нашому діалогу.

Доцентка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. к.е.н. Тетяна ЗАВОЛІЧНА сфокусувала дискусію на дотриманні принципів академічної доброчесності не лише при написанні дипломної роботи, а й в професійній площині. В час цифрової економіки навичка критичного сприйняття інформації, пошук першоджерел, вміння відрізняти фактів від суджень, розпізнавати маніпуляції в інформаційній лавині є запорукою для прийняття ефективних управлінських рішень. Круто, що наші 6-ти курсники уже вміють та планують постійно розвивати здатність збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати, формувати стратегічний набір підприємства та розробляти стратегії подальшого розвитку.

В заключному колі панельної дискусії студенти узагальнили, що найбільшою цінністю навчання є – корпоративна культура та дух партнерства кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. Ось, цитата нашого магістра, проєктного менеджера компанії в області кібербезпеки Datami.ua Владислава Герасиміва: «Особисто мені навчання дало не лише глибокі знання, які допомагають у моїй професійній діяльності, але й хороших друзів та товаришів на усе життя» (посилання на істаграм: https://www.instagram.com/tv/CVfqfygj3c2/?utm_medium=copy_link).