Асистентська практика як складова професійного зростання майбутнього менеджера

У менеджерів шостого курсу закінчився теоретичний курс навчання й розпочалася асистентська практика.

Асистентська практика студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» («Менеджмент організацій і адміністрування») Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є обов’язковою  складовою освітньо-професійної програми здобуття кваліфікаційного рівня «магістра з менеджменту організацій і адміністрування» та має на меті набуття професійних навичок та вмінь на посаді викладача.

Підготовка висококваліфікованих фахівців із спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» передбачає закріплення набутих теоретичних знань у процесі проходження асистентської практики безпосередньо у навчальному процесі на економічному та інших факультетах  університету. Практика проходить у межах професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців з менеджменту, перелік яких наведено у програмі асистентської практики.

Згідно навчального плану підготовки магістрів спеціальності  «Менеджмент організацій і адміністрування» студент-практикант вивчає навчальну дисципліну «Методика викладання економічних дисциплін». На семінарських заняттях відбувається перша спроба розробки плану-проспекту  лекційного та семінарського заняття, які згодом проводитимуться студентами  під час асистентської практики. План-проспект обговорюється на семінарських заняттях з методики викладання у групі. Визначається тип викладання, розробляються підходи до застосування проблемних ситуацій. Для проведення практичних занять формуються тестові завдання, ситуаційні вправи, кейси. Підготовка студентів-практикантів до проведення семінарських занять передбачає формулювання  проблем, у процесі вирішення  яких доцільним є застосування рольового тренінгу, аналізу управлінських та виробничих ситуацій, методу «мозкового штурму» тощо. Також під час проходження асистенської практики студентам спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» надається можливість провести апробацію на практиці результатів магістерського дослідження.

Студенти спеціальності  073 «Менеджмент організацій і адміністрування» Блауш Л.С., Боднарюк Н.В., Карпюк К.Р., Терентяк Д.П. під час проходження асистентської практики

Галерея