teren

Терен Галина Миколаївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Фінансовий аналіз

Дисципліни: Бухгалтерський облік (основи); Аналіз господарської діяльності; Основи наукових досліджень в обліку і аналізі; Облік на підприємствах малого бізнесу

Контактна інформація:

h.teren@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Liquidity of the agricultural enterprises: factorial approach / G. N. Teren // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.
  2. До питання оцінки ліквідності сільськогосподарських підприємств / Г. М. Терен // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 22.
  3. До питання факторного аналізу ліквідності підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Терен // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3564.
  4. Система показників аналізу ліквідності підприємства / Г.М. Терен // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №8
  5. Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності / А.А. Михалків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2016. – Вип. 6, Ч.2.
  6. Терен Г.М. Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства// Науково-практичний журнал «Агросвіт».-№21.-2017( Index Copernicus, SIS, Google Scholar) – http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2498&i=5