Зустріч в рамках започаткування «Пілотного проєкту внутрішньої академічної мобільності» (ВАМ)

8 травня 2024 року відбулась зустріч в рамках започаткування «Пілотного проєкту внутрішньої академічної мобільності» (ВАМ), який реалізується спільно Економічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЕФ ЧНУ) спільно з Інженерним навчально-науковим інститутом Запорізький національний університет (ЗНУ).

Більше 100 учасників зустрічі, серед яких гаранти і групи забезпечення освітніх програм, викладачі та здобувачі всіх освітніх рівнів долучились до обговорення Програми внутрішньої академічної мобільності між двома університетами, знайомства та презентації вибіркових дисциплін.

Метою реалізації проєкту є впровадження освітніх інновацій, поширення наявного досвіду академічної мобільності, посилення партнерства між ЕФ ЧНУ та ЗНУ, а також зміцнення іміджевої репутації університетів-партнерів.

Наступний крок – розробка концепції поетапного впровадження «ВАМ» та дорожньої карти проєкту.

Кафедра обліку, аналізу та аудиту також долучилась до цього заходу, представивши навчальну дисципліну «Бухгалтерський облік в управлінні» (розробник к.е.н, доц. В.І.Кузь). В рамках подальшої співпраці передбачається розширення каталогу вибіркових навчальних дисциплін, що дозволить більш ґрунтовно реалізовувати компетентнісний підхід та посилити отримані програмні результати освітньої програми «Облік і оподаткування».