ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ТРАДИЦІЙНИЙ НА ПОЧАТКУ РОКУ ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

Здобувачі спеціальності “Облік і оподаткування” демонструють практичну реалізацію набутих знань з аналізу господарської діяльності.

Було проведене аналітичне дослідження господарської діяльності за 2021-2022 роки ТДВ «Чернівецький хімзавод», ТОВ «УПГ-Інвест», ТОВ «Галс-2000», ТДВ «Чернівецький рибокомбінат», ТОВ «ЕКОЛАТ», ТОВ «Дари Поділля» та інших підприємств.

За результатами аналізу виконання виробничої програми, ефективності використання ресурсів, собівартості продукції, фінансових результатів та фінансового стану розроблено ряд пропозицій для оптимізації діяльності досліджених підприємств.