Захист переддипломної виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

28 листопада 2023 р. відбувся захист переддипломної виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Практична підготовка, як обов’язкова компонента освітньо-професійної програми, забезпечує підготовку магістрів з обліку та
оподаткування, які володіють інноваційним способом мислення та
компетентностями, необхідними для розв’язання складних завдань у сфері професійної діяльності.
У процес проходження переддипломної виробничої практики здобувачі закріпили та поглибили набуті теоретичні знання з бухгалтерського обліку, аналізу фінансово-господарської діяльності, оподаткування в умовах діючого підприємства, оволоділи практичними навичками шляхом дослідження їх організації та ведення на підприємстві. Окрім того, здобувачі зібрали, опрацювали та узагальнили матеріал за темою магістерської дипломної роботи.
Базами практики обрано 16 підприємств Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької областей.

Галерея