Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр»

З 19 по 21 грудня 2023 року на засіданні екзаменаційної комісії відбувся захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти «магістр», на якому випускники продемонстрували свої ґрунтовні знання з обліку, аналізу, аудиту та оподаткуванню. Студенти магістратури досліджували різноманітні теми, які включали актуальні та дискусійні проблеми. Магістерські роботи відзначаються високим рівнем теоретичної і практичної підготовки, володіння методикою наукового пошуку.

Під час захисту студенти показали високий науковий рівень, ерудованість та загальну обізнаність! При відповідях на додаткові питання магістранти показали високий рівень володіння матеріалами дослідження, відповіді були ґрунтовними та точними, показали обґрунтованість прийнятих рішень та достовірність отриманих даних.

Колектив кафедри «Обліку, аналізу й аудиту» щиро вітає наших студентів із успішним захистом і бажає натхнення та професійного зростання!!!

Галерея