Захист курсових робіт на кафедрі «Обліку, аналізу й аудиту» студентів 3 курсу з курсу «Фінансовий облік»

6 грудня 2023 року відбувся захист курсових робіт на кафедрі «Обліку, аналізу й аудиту» студентів 3 курсу з курсу «Фінансовий облік»

Курсова робота це вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами кафедри «Обліку, аналізу й аудиту» протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. У процесі їх написання під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

Члени комісії відмітили якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність.

 Всі роботи виконані на практичних матеріалах діючих підприємств.

Галерея