Відкритий діалог з фінансовим директором ТОВ «Євроінтербуд»

2.11.2021 р. у студентів 371 та 471 груп спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відбувся відкритий діалог з фінансовим директором ТОВ «ЄВРОІНТЕРБУД» Чифуркою Анастасією Василівною, присвячений висвітленню теми «РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ: облік та напрямки оптимізації» з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» (викладач к.е.н., доц. Косташ Т.В.) – «Правильно сформована облікова політика підприємства – один з основних інструментів оптимізації оподаткування».

Одним з основних обов’язків кожного суб’єкта господарювання є своєчасна і в повному обсязі сплата податків, зборів та обов’язкових платежів, установлених Податковим кодексом України. Про них і йшла бесіда на зустрічі. При цьому спікер не тільки розкрила порядок нарахування та сплати ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, інших податків і зборів до бюджету, а сфокусувала увагу на бухгалтерському обліку таких операцій, наголосивши, що тільки правильне формування облікової політики дозволяє законними способами зменшити податкові зобов’язання з податків, і, відповідно, знизити рівень податкового навантаження на підприємство. Студенти задавали цікаві запитання, а спікер – на практичних прикладах давала відповіді.

Також, спікер звернула увагу студентів на важливість бухгалтерської професії та ознайомила з вимогами щодо працевлаштування.

Галерея