Відбулось обговорення проекту освітньої програми «Облік і оподаткування»

12 травня 2022 року відбулось обговорення ПРОЕКТУ освітньої програми «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ», яка розроблена для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

На онлайн зустрічі у формі відкритого діалогу обговорювалися шляхи покращення освітньої програми із зовнішніми СТЕЙКХОЛДЕРАМИ:

  • Людмилою ОСАЧУК, аудитором, виконавчим директором Чернівецької філії ТОВ «Аудиторська компанія «Центру професійного аудиту»;
  • Сергієм ЖИЖИЯН, головним бухгалтером ТОВ «Вест Транс»;
  • Одаркою МАЛАНЮК, головним бухгалтером ТОВ «Чернівціжитлобуд»;
  • Оленою СЛАВИЧ, головним бухгалтером ТОВ «Галс 2000»;
  • Лесею ВИЛІТКОВОЮ, головним бухгалтером ТОВ «Автовін Продакшн»
  • та СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ кафедри обліку, аналізу і аудиту.

Зміни в освітній програмі «Облік і оподаткування» покликані забезпечити фундаментальну та практичну підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі управління та адміністрування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані та практичні завдання у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Особливості програми спрямовані на формування інтелектуальних та креативних здібностей з аналітичним творчим мисленням на основі оволодіння сучасними методами побудови обліково-аналітичного забезпечення для обґрунтування ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності.

Дякуємо усім учасникам зустрічі за плідну співпрацю та слушні пропозиції.

Галерея