Співпраця кафедри обліку, аналізу і аудиту з компанією розробником сучасного програмного забезпечення «Дебет Плюс»

13 червня 2023 року відбулося урочисте онлайн зібрання з нагоди вручення сертифікатів учасникам із 28 закладів вищої освіти України, в тому числі викладачам кафедри обліку, аналізу і аудиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які успішно пройшли курс підвищення кваліфікації з питань автоматизації обліку, аналізу і аудиту бізнес-процесів підприємства на основі digital технологій та хмарних інфраструктур в компанії розробника програмного забезпечення «Дебет Плюс» на підставі укладеного Договору про співпрацю протягом 6 тижнів (6 кредитів / 180 годин).

Система управління підприємством «Дебет Плюс» має модульну структуру, що дає можливість підібрати оптимальний комплект з певною функціональністю і відповідає потребам суб’єкта господарювання. Під час підвищення кваліфікації викладачі мали змогу ознайомитись із особливостями та можливостями застосування програмного продукту за допомогою вирішення проблемних ситуацій в обліку активів та пасивів, визначення фінансового результату та формування звітності підприємства.

В межах програми підвищення кваліфікації викладачі кафедри взяли активну участь у семінарі «Дорожня карта впровадження програмного забезпечення «Дебет Плюс» в освітній процес навчальних закладів» з метою активного використання під час реалізації освітніх програм «Облік і оподаткування». Під час семінару компанія презентувала готові галузеві рішення та переваги сучасного українського програмного продукту для комплексного ведення обліку за допомогою хмарного рішення.

Планується подальша активна співпраця кафедри обліку, аналізу і аудиту з компанією розробником сучасного програмного забезпечення «Дебет Плюс» з метою використання  програмного продукту в освітньому процесі задля отримання здобувачами фахових компетентностей, які передбачені освітньою програмою «Облік і оподаткування», що дозволить бути більш конкурентоспроможними на ринку праці

Галерея