Обговорення освітніх програм «Облік і оподаткування»

На розширеному засіданні кафедри обліку, аналізу і аудиту від 23 березня 2021 року активно обговорювалися оприлюднені на сайті проекти освітньо-професійних  програм «Облік і оподаткування» освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр», де враховано пропозиції активного студентства, випускників та роботодавців.

Людмила Столяр, кандидат економічних наук, аудитор, заступник генерального директора з обліку, фінансів та статистики, головний бухгалтер ТДВ «Чернівецький хімічний завод», зазначила особливу затребуваність професії бухгалтера та податкового консультування. Окремо наголосила на необхідності розвитку аналітичного мислення у студентів, що дозволить сформувати вміння правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Сергій Жижиян, головний бухгалтер ТОВ «Вест Транс», вказав на необхідність посилення практичної підготовки студентів у сфері обліку і оподаткування шляхом збільшення кількості годин практичних занять з фахових дисциплін.

Яна Палагнюк, студентка 471 групи, говорила про зацікавленість студентів у збільшенні кількості  лабораторних занять, що допоможе студентам зрозуміти особливості практики здійснення обліку, контролю та оподаткування діяльності різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. Щиро дякуємо стейкхолдерам за співпрацю та слушні пропозиції, які враховано для вдосконалення освітніх програм.

Галерея