Доцент кафедри Кузь Василь Іванович успішно виконав програму курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»

В умовах посилення конкурентної боротьби між закладами вищої освіти, збільшення видів освітньої діяльності, ускладнення форм реалізації освітніх функцій, активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі академічну доброчесність слід розглядати не тільки як сукупність етичних принципів та нормативних приписів, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, але як елемент забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень, що робить академічну доброчесність вагомою конкурентною перевагою розвитку закладу вищої освіти.

Керуючись вище наведеними твердженнями викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича активно проходять тренінги та онлайн-курси щодо застосування принципів академічної доброчесності на практиці.

Так, доцент кафедри Кузь Василь Іванович успішно виконав програму курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 годин / 2 кредити ECTS) через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Результатом навчання стали набуті теоретичні знання та практичні навички щодо концепції академічної доброчесності у вищій освіті, методики викладання шляхом сприяння академічній доброчесності, дизайну освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність, основ академічного письма та доброчесності, дизайну системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності, наукового керівництва та розвитку культури академічної доброчесності.

Галерея