kovalchuk

Ковальчук Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: ТФЕІ

Тематика наукових досліджень:  Проблеми розвитку теорії та методології економічного аналізу

Дисципліни: Теорія економічного аналізу; Стратегічний аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Історія бухгалтерського обліку; Вступ у спеціальність

Стажування, підвищення кваліфікації:

 • Департамент економіки Чернівецької міської ради
 • Міжнародна програма наукового стажування “Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання” Міжнародний університет Шиллера, Франція, м.Париж (18-28  квітня 2017 рік)

Контактна інформація: t.kovalchuk@chnu.edu.ua


Публікації за 2020 рік

 1. Ковальчук Т.М. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб / Т.М. Ковальчук, А.А. Михалків. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 540с.
 2. Ковальчук. Т.М. Аналіз фінансового стану підприємств за видами економічної діяльності / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», – 2020. – Випуск – с.96-99.
 3. Курсова робота з фінансового обліку (частина І) : методичні вказівки / укл. проф. Т. М. Ковальчук, доц. Т. В. Косташ. Чернівці, 2020. – 72 с.
 4. Курсова робота з фінансового обліку (частина ІІ) : методичні вказівки / укл. проф. Т. М. Ковальчук, доц. Т. В. Косташ. Чернівці, 2020. – 44 с.

Публікації за 2011-2019 роки

 1. Kovalchuk, Tetyana & Verhun, Andriy. IMPROVEMENT OF THE METHOD OF ANALYSIS OF ASSET MANAGEMENT EFFICIENCY. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 5, No 5 (2019)
 2. КовальчукТ.М. Вергун А.І., Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019, №1 (266).
 3. M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38
 4. Kovalchhuk T.Methodical Approach to Integral Evaluation of Investment Attractiveness of Enterprises // T. Kovalchuk, А. Verhun // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 18, No 1(27), 2018. – pp. 113-119.
 5. Ковальчук Т. М., Вергун А. І.Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12.
 6. Ковальчук Т.М.Привабливість  інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу / Ковальчук Т.М., Вергун А.І.- Ефективна економіка, -№12
 7. Ковальчук, Т.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Том 27. – № 4. – 2017 . – С. 219 –225.
 8. Ковальчук Т. М. Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємств / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун // Збірник наукових праць. Економічний аналіз. –ТНЕУ, том 21, № 2, 2015. С.108–114.
 9. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1.- №5, 2015. – 250 с. – C. 129-134.
 10. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 246с.