kostash

Косташ Тетяна Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Управлінський облік, Звітність підприємств

Стажування, підвищення кваліфікації:

 • ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
 • Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Контактна інформація: t.kostash@chnu.edu.ua


Основні публікації за 2020 рік:

 1. Курсова робота з фінансового обліку (частина І) : методичні вказівки / укл. проф. Т. М. Ковальчук, доц. Т. В. Косташ. Чернівці, 2020. – 72 с.
 2. Курсова робота з фінансового обліку (частина ІІ) : методичні вказівки / укл. проф. Т. М. Ковальчук, доц. Т. В. Косташ. Чернівці, 2020. – 44 с.
 3. Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. (2020). Volume 24, Issue 5. URL : https://www.abacademies.org/articles/organization-of-a-strategic-management-accounting-in-an-innovative-economy-9628.html
 4. МихалківА. А., Косташ Т. В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації. Економіка та держава. № 1. С. 61–65. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.61
 5. Myhalkiv A., Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2020. №4. Т.2. С. 9-14 URL : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5890
 6. Косташ Т. В. Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». 2020. №5. Т.2. С. 51-58. URL : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974
 7. Косташ Т. Перехід суб’єктів господарювання на МСФЗ: проблемні аспекти формування звітності. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. Houston. 129 р. С.97-100. URL : https://doi.org/10.36074/15.05.2020.v1.36
 8. Косташ Т. В. Проблемні аспекти обліку ризиків підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. – С.95-97. URL : http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 9. Косташ Т.В. Формування проміжної фінансової звітності за МСФЗ. Theoretical and  empirical  scientific  research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the  International Scientific and Practical Conference (Vol.1), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford  Sciences Ltd.& European Scientific Platform. Oxford. 2020. 145 р. С.98-99. URL : https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.36
 10. Косташ Т.В. Розробка облікової політики для цілей управлінського обліку підприємства. Paradigmatic view on the concept of world science: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference(Vol.1), August 21, Toronto, Canada: European Scientific Platform. Toronto, 2020. 189 р. С. 50-51. URL : https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.20
 11. Косташ Т.В. Управління ризиками в системі бухгалтерського обліку підприємства. Scientific Collection «InterConf», 2(29): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (September 16-18, 2020). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. 138 p. С.27-29. URL : https://www.interconf.top/documents/2020.09.16-18.pdf
 12. Косташ Т. В., Серебров Є. Ю. Ініціативний аудит як ефективний метод управління підприємством. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с. С.38-39. URL : http://www.economics.in.ua/2020/05/3.html
 13. Косташ Т. В., Мельник Т. П. Концепції автоматизованої системи управлінського обліку в умовах невизначеності. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с. С. 40-42. URL : http://www.economics.in.ua/2020/05/3.html