Волощук Олексій Артурович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Магістр з менеджменту, 2005 р.

Тематика наукових досліджень: проблеми становлення інформаційного суспільства в Укараїні

Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Управління проектами

Стажування: Кафедра менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 2013 р.

Контактна інформація:
e-mail:  o.voloschyuk@chnu.edu.ua

Основні публікації:

І. Навчально-методичні роботи

 1. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 2 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка. – Чернівці, 2013. – 312 с.
 2. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 3 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка, Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – 404 с.

ІІ. Статті в фахових виданнях

 1. Волощук О.А. Проблема формування нового економічного мислення у сучасному соціумі (за матеріалами ділових ЗМІ) / О.А. Волощук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет. – Вип.14. – Рівне, 2012. – С.136-138.
 2. Волощук О.А. Деякі особливості формування нового економічного стилю мислення: політологічні аспекти / Волощук О.А. // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 2(12). – С. 250-259.
 3. Волощук О.А. Роль ділової преси у поширенні сучасної економічної інформації та знань: комунікативні аспекти / О.А. Волощук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: політологія, економіка, історія. – Одеса, 2012. – №17. – С.121-131.
 4. Волощук О.А. Аналіз виникнення та реалізації основних моделей розвитку постіндустріального суспільства: соціально-економічний аспект / О.А. Волощук //  Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: політологія, економіка, історія. – Одеса, 2008. – №1(57). – С. 82-91.
 5. Волощук О.А. Теоретичні основи аналізу взаємозв’язку інновації та інформації в контексті становлення постіндустріального суспільства / О.А. Волощук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.328-329. – Чернівці: Рута, 2007. – С.34-37.
 6. Волощук О.А. Еволюція розвитку теорій постіндустріального суспільства: соціально-економічний аспект / О.А. Волощук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.281.– Чернівці: Рута, 2006. – С.7-11.

 ІІІ. Публікації в інших виданнях а матеріалах конференцій

 1. Волощук О.А. Особливості формування нового економічного стилю мислення у сучасному соціумі (за матеріалами ділової преси) / О.А. Волощук // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня 2012 р. – C. 3-5.
 2. Волощук О.А. Підходи до побудови інформаційного суспільства в Україні / О.А. Волощук // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 209-210.
 3. Волощук О.А. Інноваційна складова формування постіндустріального (інформаційного) суспільства / О.А. Волощук // Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 431-433.