storoshuk

”Дай мені, Боже, силу, щоб змінити те, що я можу змінити,

волю – щоб змиритися з тим, чого я не можу змінити,

і розум – щоб відрізнити перше від другого”

Св. Августин Блаженний

Сторощук Богдан Дмитрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1996 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Спеціальність – Економіка підприємства.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність – 08.01.01 – Економічна теорія

Тема кандидатської дисертації „Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки”

Науковий керівник – д.е.н., проф. Комарницький І.Ф.

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захищена дисертація у квітні 2004 року.

Тематика наукових досліджень: історія становлення, фактори розвитку та сучасні особливості економічної влади  і економічної політики держави, методологія системного підходу в економічних дослідженнях

Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Економічна політика, Системний підхід в економічній теорії, Сучасні економічні теорії, Публічне адміністрування

Стажування, підвищення кваліфікації:

  • Румунсько-українсько-молдовський семінар “Формування мережі інститутів інноваційної інфраструктури в транскордонному регіоні” (проект “Forming a network of innovative infrastructure institutions in cross-border region” (MIS ETC CODE 1498) в межах рамкової програми Євросоюзу “Romania-Ukraine-Republic of Moldova”) / 23-27 листопада, Чернівці – Мигово: мій тренінговий курс “Інноваційний менеджмент в умовах перманентних трансформацій” / 26 листопада, 09:00-14:30, Хотинська зала ресторану “Гетьман”.
  • Проект Українського інституту Міжнародної політики за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні з організації в регіонах України інформаційних семінарів на тему “Подолання стереотипів стосовно децентралізації на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив” / читав лекції на тему “Нова архітектура місцевих фінансів” в Херсоні, Миколаєві, Одесі в лютому 2015 року
  • Проект “Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі” (Jo.B.S. Center) код MIS-ETC: 1934 в Програмі Європейського союзу для транскордонної співпраці “Румунія – Україна – Республіка Молдова” / пройшов тренерську підготовку в м. Сучава (Румунія), підготував навчальний посібник (Сторощук Богдан Маркетинг і комерційна стратегія / Проект “Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі” (Jo.B.S. Center) код MIS-ETC: 1934 в Програмі Європейського союзу для транскордонної співпраці “Румунія – Україна – Республіка Молдова”. – Чернівці, Україна, 2015. – 80с.) і провів відповідний тренінг на базі Буковинського центру реконструкції і розвитку (2-5 квітня 2015 року).
  • Українсько-швейцарський проект “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” (DOCCU) при Національній академії державного управління при Президентові України / пройшов тренерську підготовку в 2014-2015 р.р.
  • тренерська програма Фламандської спільноти Бельгії та офісу Національного координатора МОП в Україні ”Соціальний діалог: шляхи пом’якшення наслідків економічної кризи, Чернівці (Україна)” / тренерська підготовка і виконання функцій національного експерта у травні 2010 р.
  • Проект Буковинського центру реконструкції і розвитку ”Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів” (за фінансової підтримки Євросоюзу та за сприяння проекту TASIC CBC) / виконував функції експерта у 2008-2010 р.р.
  • Проект “Підготовка тренерів/ Training of trainers” Національного центру економічної освіти (NCEE) при Державному департаменті США / пройшов тренерську підготовку у 2004-2005 р.р.

Хоббі: подорожі, пригодницька і фентезійна література, романтична поезія, музика в стилях ретро і диско, гумористичні експромти, футбол і бадмінтон

Контактна інформація:

Робочий телефон: (0372)-52-65-51, 52-59-97

Електронні адреси:  b.stor@chnu.edu.ua, storbd@gmail.comstbd@ukr.net

Facebook

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2lA2PpcAAAAJ&hl=uk
orcid.org/0000-0001-8680-1762
ResearcherID: D-3625-2016

Опубліковані монографії:

КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сторощук Б.Д. Системні обмеження економічної влади держави / Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – С.57-58.

2. Сторощук Б.Д. Інтегрований розвиток Чернівців як суб’єкта урбаністичної влади // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 162-163 с.

3. Сторощук Б.Д. Комунікаційна ефективність економічної влади // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.  – C.568-572. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf

 4. Сторощук Б.Д. Інституційні засади ефективного врядування// Сторощук Б.Д. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 74-76.

5. Сторощук Б.Д. Сучасні підходи до подолання дискомунікації економічної влади // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання: матеріали Всеукраїнської школи-семінару. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С.55-56.

6. Сторощук Б.Д. Закономірності трансформації економічної влади інновацій // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму, 25 жовтня 2018. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – C.147-150.

7. Сторощук Б.Д. Особливості економічної влади міста Чернівці як урбаністичного центру в сучасних умовах // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.27-28.

8. Сторощук Б.Д. Економічна влада мультикультурної пасіонарності як основа прівняльного аналізу Кляйнвехтера і Шумпетера  / Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.28-32.

9. Сторощук Б.Д. Закономірності комунікаційної динаміки економічної влади в умовах сучасних трансформацій // Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – C.173-177.

СТАТТІ

1. Богдан Сторощук. Самоусвідомлення публічного характеру місцевого самоврядування як спосіб легітимізації місцевої економічної влади / Сучасні аспекти публічного управління в Чернівецькій області. Інформаційно-аналітичний збірник. – Чернівці: Букрек, 2016. – С.116-126.

2. Богдан Сторощук. Проблеми розвитку економічних функцій публічної влади на місцевому рівні / Влада та управління. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Чернівці: Букрек, 2016. – С.206-216

3. Сторощук Б.Д., Руцька Т.І. Механізми формування регіональної структури суспільного добробуту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 592: Економіка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 38-45.

4. Нікіфоров П.О., Сторощук Б.Д., Загородна Н. М., Дячук М. П. Бібліографія чернівецьких джерел творчості Й. А. Шумпетера // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 579-580: Економіка. – Чернівці: Рута, 2011. – С. 41-44

5. Сторощук Б.Д., Дячук М.П. Йозеф Алоїз Шумпетер і Чернівецький університет // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 557-558: Економіка. – Чернівці: Рута, 2011. – С. 3-11. (0,6 д.а.)

6. Сторощук Б.Д. Формування системної моделі структурної економічної політики // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – [електронний ресурс] – 31 жовтня 2013 року – режим доступу: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/155/?page=2

7. Сторощук Б.Д., Бабух І.Б., Олійник Т.І. Концептуальні передумови моделювання макроекономічного кругообігу закритої економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип.495: Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С.197-201

8. Сторощук Б.Д. Аналітичні моделі макроекономічного кругообігу // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Економічні науки. Вип.153. – Черкаси: Вид.твід. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2009. – С.121-128

9. Сторощук Б.Д., Скращук Л. Моделювання економічної безпеки регіону // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 456: Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 145-149

10. Сторощук Б.Д., Баранов К.В. Розвиток інституційного середовища конкурентних відносин в сучасній транзитивній економіці України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.367: Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С.16-19

11. Сторощук Б.Д. Феномен Шумпетера як результат економічної влади мультикультурної пасіонарності // Буковинський журнал. – №2 (104), 2017. – С.112-123.

12. Сторощук Б.Д. Мультипатризм як відображення суперечливості наслідків пост авторитарних трансформацій економічної влади в транскордонних умовах // Влада та управління: збірник наукових праць. – Вип.5. – Чернівці: «Букрек», 2018. – С.210-227.

МОНОГРАФІЇ

1. Сторощук Б.Д. Регіональна конкурентоспроможність як узагальнююча якісна характеристика мезоекономічної влади / Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / за ред. З.І. Галушки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.36-53.

2. Йозеф Алоїз Шумпетер : Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. статті : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с. (7,4 д.а.)

3. Фрідріх Кляйнвехтер : бібліогр. покажч. / уклад.: Н.М. Загородна, М.П. Дячук ; наук. ред. П.О.Нікіфоров, Б.Д.Сторощук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 151 с.

4. Сторощук Б.Д. Підходи до формалізації процесів макроекономічного кругообігу / Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія / [за заг. ред. доц. Запухляка В.М.] – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.156-165

5. Сторощук Б.Д. Локалізація цілей розвитку тисячоліття у Чернівецькій області. Аналітична доповідь / Панова Е., Рибальченко К., Боліла Т., Закревський В., Лібанова Е., Єфіменко Т., Савенко О., Сітнікова Н., Зав’ялов В., Сторощук Б., Онуфрик Б., Сідляр І., Слепинюк О. та ін., за заг. ред В.А. Закревського. – Чернівці, 2012. – 94с.

6. Сторощук Б.Д. Комплексний аналіз регіонального фінансового ринку / Проект Буковинського центру реконструкції і розвитку ”Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів” (за фінансової підтримки Євросоюзу та за сприяння проекту TASIC CBC). – Чернівці: Букрек, 2010. – 32с.

7. Сторощук Б.Д. Системний підхід як основа забезпечення ефективного регіонального розвитку / В кн. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі / За ред. д.е.н., проф. І.Ф.Комарницького. – Чернівці: Рута, 2006. – Розділ VII. – С.145-170.

ПІДРУЧНИКИ

1. Сторощук Богдан Маркетинг і комерційна стратегія / Проект “Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі” (Jo.B.S. Center) код MIS-ETC: 1934 в Програмі Європейського союзу для транскордонної співпраці “Румунія – Україна – Республіка Молдова”. – Чернівці, Україна, 2015. – 80с.

2. Сторощук Б.Д. Публічне адміністрування // Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах, Т.3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. – Частина 1. – Чернівці, 2014. – С.5-75.

3. Кравець В.І., Сторощук Б.Д. Організаційні структури управління // Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. – Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М. – Розділ 6. – Чернівці, 2013. – С.313-360.

4. Сторощук Б.Д. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Грошово-кредитна система // Економічна теорія: навч. посіб. для студ. неекон. спец. вищ. навч. закл. /За ред. З.І.Галушки. – Вид. 3-тє, доповн. – Теми 4,13. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – С.43-60,195-217.

5. Сторощук Б.Д. Формальна мікроекономіка. (Предмет і метод мікроекономіки. Попит і пропозиція, їх взаємодія) // Економіка в школах України. – 2009. – серпень № 8(57). – С.13-18.

6. Сторощук Б.Д., Кирпушко Я.В., Заволічна Т.Р., Жиряда М.Г. Як отримати фінансування / Проект Буковинського центру реконструкції і розвитку ”Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів” (за фінансової підтримки Євросоюзу та за сприяння проекту TASIC CBC). – Чернівці: Букрек, 2010. – 32с.

7. Сторощук Б.Д. Грошово-кредитна система (Частина 1) // Економіка в школах України. – 2009. – травень, № 5(54). – С.2-6.

8. Сторощук Б.Д. Макроекономічний кругообіг та способи його відображення // Економіка в школах України. – 2009. – квітень, № 4(53). – С.2-4, вкладка1-4.

9. Сторощук Б.Д. Тлумачення природи економічних суб’єктів // Економіка в школах України. – 2009. – березень, № 3(52). – С.2-5.

10. Сторощук Б.Д. „Попит і пропозиція. Ринкова рівновага”, „Грошово-кредитна система” В кн. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – Теми 4 і 13. – c.42-58,232-255.

11. Сторощук Б.Д. Формальна мікроекономіка: навчальний посібник / Б.Д. Сторощук. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 192с.