Кузьмук Ігор Ярославович

Посада:  асистент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тема кандидатської дисертації: Роль іноземного капіталу  у становленні та розвитку банківського сектору України

(Дисертацію захищено «26» грудня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДК 028192).

Науковий керівник: д.е.н., проф. Нікіфоров Петро Опанасович

Затверджена тема докторської дисертації: «Дифузія віртуальних фінансових інструментів в умовах глобалізаційних викликів XXI століття»

Освіта: 

2002 – 2007  рр. Чернівецький національний університет        імені Юрія Федьковича, економічний факультет, спеціальність “Міжнародна економіка”, магістр.

 2003 – 2008  рр. Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, юридичний факультет,   спеціальність “Міжнародне право”, магістр.

2022-2023 рр. Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, юридичний факультет,  спеціальність 106 «Географія» (ОП «Регіональний розвиток і просторове планування»), магістр


Організаційна та громадська діяльність:

 • голова ЧОГО «Суспільних ініціатив» (2011- по т.ч.);
 • віце-президент  ГО «Буковинський центр економічної освіти та бізнесу» (2016- т.ч.);
 • проектний менеджер. Автор/співавтор та виконавець більше 10 проектів, що фінансувались міжнародними організаціями та структурами ЄС.
 • пройдено стажування у європейських університетах  «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» (27 березня – 1 квітня 2017 року, Україна-Словаччина-Угорщина-Австрія сертифікат, 108 годин).
 • пройдено наукове стажування на тему «Інтернаціоналізація вищої освіти» у вищому навчальному закладі «Collegium Civitas» (Польща)  (наказ № 397-від від 12.11.2021 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS).

Сфера наукових інтересів: іноземний банківський капітал,  фінансова глобалізація, фінтех, економічна теорія в ретроспективі

Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Управління проектами, Проектний менеджмент, Адміністративний менеджмент,  Стартап менеджмент.

Підвищення кваліфікації, самоосвіта та саморозвиток:

Academic teaching Exellence (25-29 August 2016, Britishcouncil,м.Одеса ).
Jean Monnet Open Online Course of European Integration: Economic Development» (6.00 ECTS credits, жовтень 2017- лютий 2018, м.Черінвці);
Сivic School for Sound EU Practice – «Basics of association agreement at the deep and comprehensive free trade area between EU and Ukraine», CISEP (3 липня-26 жовтня 2017, м.Львів);
Без обмежень (14-16 жовтня 2017, м.Чернівці);
Сivic School for Sound EU Practice –  Level B «Intellectual Property», CISEP (грудень-червень 2018, м.Київ-Чернвгів-Варшава-Берлін-Мюнхен); 
«Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (04-25 лютого 2020р., Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC);
Сivic School for Sound EU Practice – Level С «Train-The-Trainers on Ukraine’s EU association», CISEP (вересень 2019 р.- лютий 2020 р., м.Чернігів-Дніпро);
«Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (04-25 лютого 2020р., Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC);
«Основи користування Moodle» (ЧНУ імені Юрія Федьковича, сертифікат отримано – 02.04.20);
«Онлайн курс з медіаграмотності» («IREX» та «EdEra», сертифікат отримано – 31.03.20);
«Курс з креативності» («Британська Рада в Україні», «Pearson», «Dinternal Education», «Gohigher» та за підтримки МОН, отримано сертифікат);
«Ефективні презентації» («Gohigher», отримано сертифікат);
«Бери й роби» («Освіторія», «EdEra», «Lenovo» в Україні, сертифікат отримано – 29.03.20);
«Угода про асоціацію Україна-ЄС» («Громадська синергія», «Міжнародний фонд Відродження», «EdEra», отримано сертифікат);
«Цифрові навички для вчителів» Міністерство цифрової трансформації України, «EdEra», сертифікат отримано – 07.03.20); 
«Експорт, ринки ЄС та інтернаціоналізація бізнесу» (сертифікат отримано – 25.07.21);
«Академічна доброчесність» (сертифікат отримано – 18.07.21);
«Ми відкриті (від компанії Coca-Cola)» (сертифікат отримано –25.04.22); «#blend_it: опануємо змішане навчання» (сертифікат отримано – 03.04.22);
«Місцевий економічний розвиток: виклики та інструменти» (сертифікат отримано – 24.06.21); 
«Оцінювання без знецінювання» (сертифікат отримано – 24.06.21);
«Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність» (сертифікат отримано – 24.07.21); 
«Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (сертифікат отримано – 01.05.22);Cash and Voucher Assistance &
Child Protection (“;Save the Сhildren”, 23rd – 27th January, 2023);
Інші.  

Контактна інформація    

i.kuzmuk@chnu.edu.ua,
https://www.facebook.com/igor.kuzmuk, https://www.linkedin.com/in/igor-kuzmuk-a482b697?trk=nav_responsive_tab_profile

Науковий профіль

 • Researcher ID –  http://www.researcherid.com/rid/C-6009-2016 
 • ORCID –  http://orcid.org/0000-0003-4925-2279

Основні публікації

Методичні роботи:

 1. Макроекономіка: модульна програма.  Укл.: Г.М. Поченчук, Кузьмук  І.Я . Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. – 76 с.
 2. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія»  за ред. д.е.н., проф. З.І. Галушки.  Чернівці, 2016.  390 с.  Особистий внесок автора: НММ з дисципліни «Спецсемінар по  Дж. М. Кейнсу».  С.164-210.
 3. Менеджмент і адміністрування: підручник для магістрів/ Колектив авторів: З.І. Галушка, А.А. Антохов , В.М. Запухляк, Б.Д.Сторощук, Ю.О. Терлецька, Т.Р. Заволічна, І.Я. Кузьмук . – Чернівці, Чернівец.нац.ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021.440 с. (внесок автора: Розділ 2 «Управління проектами» (спільно з д.е.н. З.І.Галушка), с.72-129).
 4. Менеджмент: збірник тестових завдань. Укл.:  Антохов А.А., Галушка З.І., Запухляк В.М., Поченчук Г.М. та ін./ За ред. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Чернівці, Чернівец.нац.ун-т. 2021, 204 с. (внесок автора: Розділ 11 «Управління проектами» (спільно з д.е.н. З.І.Галушка), с.168-196).
 5. Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки. Укл.: Галушка З.І., Поченчук Г.М., Бойда С.В., Заволічна Т.Р., Сторощук Б.Д., Кузьмук І.Я./ За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т. 2022. 190 с. (внесок автора: Розділ 4 «Практичні завдання з навчальної дисципліни «Макроекономіка»», с.151-188).

Монографіях:

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки. За заг. ред. доц. Запухляка В.М.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.  248 с.  Особистий внесок автора: розділ 2.5 «Методологічні засади дослідження впливу іноземного банківського капіталу на розвиток банківської системи України».  С.206-220.
 2.  Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія/ за заг. ред. З.І.Галушки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. с.304. Особистий внесок автора: розділ 3.4  «Удосконалення концепції іноземної участі у банківській системі України з урахуванням національних інтересів».  С. 176-191
 3. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія  за заг. ред. проф. Галушки З.І.  Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020.  408 с. : особистий внесок автора: розділ 2.6 «Використання віртуальних фінансових інструментів як інноваційна складова соціалізації сучасної економіки». С. 174-185 URL:https://drive.google.com/open?id=1lAlvPVR0l4PMQzpbtTjR9MkbXvo86jGv

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

 1. N. Volkova, I.Kuzmuk et al. Development trends of the digital economy: e-business, e-commerce International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol.21, no.04. P. 186–198. URL:http://ijcsns.org/07_book/html/202104/202104023.html (Web of Science:)
 2. Kraus, Nataliia and Kraus, Kateryna and Shtepa, Olena and Hryhorkiv, Mariia and Kuzmuk, Ihor (2022) Artificial intelligence in established of industry 4.0 WSEAS Transactions on Business and Economics (19). pp. 1884-1900. ISSN 1109-9526; 2224-2899 https://wseas.com/journals/bae/2022/d445107- 1938.pdf  (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях


 1. Кузьмук І.Я. Роль іноземного капіталу у становленні та розвитку банківського сектора України. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Серія: Економіка.  2008.  Вип.367.  С. 42-45.
 2.  Кузьмук І.Я. Вплив іноземного банківського капіталу на розвиток конкурентних відносин в банківському секторі України. Науковий вісник Східноукраїнського університету імені В.Даля. Випуск Економіка.Луганськ , 2009.  С. 57-62.
 3. Кузьмук І.Я. Інституційні та економічні мотиви виходу банківського капіталу за межі національних ринків. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки.  2010.  Вип. IV (40).  С. 268-274.
 4. Кузьмук І.Я. Нікіфоров П.О. Теоретико-методологічні засади дослідження іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України.  Формування ринкової економіки України : науковий збірник.  2011.  Вип. 23,Ч. 2.  С. 142-150.
 5. Кузьмук І.Я. Основні тенденції міжнародної експансії банківського капіталу. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збір. наук. праць.  2009.  Вип. 2(15).  С. 123-129.
 6. Кузьмук І.Я. Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України. Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збір. наук. праць.  Вип. 650-652. Економіка.  2013.  С. 139-143.
 7. Кузьмук І.Я  Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування. Молодий вчений.  2014.  №9(12)  С.42-46.
 8. Кузьмук І.Я. Доповнення теорії фінансової глобалізації в контексті експансії іноземного банківського капіталу. Технологический аудит и резервы производства.  2014.  №4/2(18).  С. 40-44. 
 9. Кузьмук І.Я. Поченчук Г.М.  Інституціональні та економічні наслідки присутності іноземних банків в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  2016.  №773.  С. 131–137.
 10. Основні напрямки економічної співпраці в межах угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».  2017.  Вип.22. Ч.1  С. 31–35. Index Copernicus:ICV 2015: 33.56
 11. Никифорак О.Я. Modern realities of  interaction between Russia and the EU companies. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.  2017.  Том 22. Випуск 5 (58)  С. 29–33. Index Copernicus: ICV 2015: 29.18
 12. Губатюк І.В. Зарубуіжний досвід формування регуляторного механізму Peer-to-Peer (P2P) кредитування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство».  2018.  №19. Ч.2. С.62-65 Index Copernicus: ICV  2015: 32.42
 13. Краудфандинг як інноваційний фінансовий інструмент: регулятивний аспект.  Scientific Letters Of International Academic Society Of Michal Baludansky.  2017.  Vol.5,  No.1.  С. 114–118.
 14. Трансформація економічних відносин під впливом віртуалізації фінансових інструментів.   Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління».  2020.  №2 (28). Ч.1. С. 85-90 Index Copernicus: ICV 2018: 51.11 URL:https://drive.google.com/file/d/1UKxzCvStVdhPgoT5EHsCP8BdRVqtPYB_/view?usp=sharing
 15. Менеджмент проектів міжнародної гуманітарної багатоцільової фінансової допомоги Назва видання: “Економіка та суспільство”. ISSN (Online): 2524-0072. Економіка та суспільство, (44). https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1785
 16. Трансформація системи державного управління в цифрову епоху. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2022. № I (85). С.29-41. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v1/3.pdf

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Кузьмук І.Я. Вплив банків з іноземним капіталом на якість корпоративного управління. Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали XIX Міжнародної наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р., м. Чернівці).  Чернівці, 2009.  С. 124-126
 2. Кузьмук І.Я. Інтеграція України у світову валютну систему.  Праці 9-ї міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, ООО “Норд комп’ютер, 2008р.  С. 45-47.
 3. Кузьмук І.Я., Бреник А.І. Інновації в Україні: проблеми впровадження та шляхи їх подолання. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Матеріали ХХ міжн.наук.-пр. конф.(14-15 жовтня 2011 р.). Чернівці: Чернівецький ун-т, 2011..С.101-103.
 4. Кузьмук І.Я. Стратегічні проблеми регулювання діяльності банків із іноземним капіталом в Україні. Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 січня 2013 р., м. Київ).  Ч. II.  Київ, 2013.  С. 47-49.
 5. Кузьмук І.Я. Підходи до регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в умовах глобалізації фінансових ринків.  Міжнародна практика економічного розвитку країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 р., м. Сімферополь).  Ч. II  Сімферополь, 2013.  С.46-49.
 6. Кузьмук І.Я. Дослідження функціонального впливу іноземного капіталі на банківський сектор. Проблеми сучасної економіки: : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2013 р., м.Донецьк).  Донецьк, 2013.  С.99-100.
 7. Кузьмук І.Я. Злиття та поглинання як основна форма просування банківського капіталу за межі національних ринків. Актуальність інновацій у маркетингу: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р., м. Сімферополь).  Сімферополь, 2013.  С.63-68.
 8. Кузьмук І.Я. Просування іноземного банківського капіталу шляхом розвитку на “власній основі”: переваги та недоліки. Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 липня 2013 р., м.Дніпропетровськ,).  Дніпропетровськ, 2013.  С.22-24.
 9. Кузьмук І.Я. Іноземний капітал у банківському секторі України: особливості функціонування та наслідки. Сучасний стан та перспективи розвитку України: Матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції (2-3 серпня 2013 р., м. Львів) .  Львів,2013.   С.23-24.
 10. Кузьмук І.Я. Ретроспективний аналіз процесу входження іноземних банків на фінансовий ринок України. Актуальні питання розвитку країни та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 серпня 2013 р., м.Одеса).  Одеса, 2013.  С.14-17.
 11. Кузьмук І.Я. Фактори розвитку фінансової глобалізації. Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 серпня 2014 р., м. Одеса).  Ч.1. Одеса, 2014. С.6-8.
 12. Кузьмук І.Я.  Проблематика аналізу історичних форм фінансової глобалізації. Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 серпня 2014 р. м. Дніпропетровськ).  Дніпропетровськ,2014.  С.6-9.
 13. Кузьмук І.Я. Стратегія державної політики в умовах фінансової глобалізації. Соціально-економічні напрямки трансформації держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 серпня 2014 р., м. Львів).  Львів, 2014.  С. 7-9.
 14.  Кузьмук І.Я. Проблематика використання оцінок рейтингових агентств для визначення суверенного рейтингу країни походження іноземного банківського капіталу.  Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2015) (21-23 травня 2015 р., м. Чернівці).  Чернівці, 2015.  С. 82-84
 15.  Кузьмук І.Я. Сучасна проблематика теорії ефективного попиту Дж.Кейнса. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»:  матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської  конференції (м. Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.  С. 174-178 
 16. Кузьмук І.Я. Аналіз галузевих вхідних бар’єрів в контексті забезпечення конкурентного середовища. Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.).  Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016.  180 с.   С. 13-16
 17. Кузьмук І.Я. Проблема забезпечення ефективної макроекономічної політики в епоху криптовалют. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing., 196 pages. – pp.137-139
 18. Кузьмук І. Я. Концепція фінансової глобалізації у розрізі дослідження іноземного банківського капіталу. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі :  Збірник наукових праць за матеріалами  ІX Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Полтава, 20–21 квітня 2017 р.). Полтава: ПУЕТ, 2017.  С.58-61.
 19. Кузьмук І. Я. Поширення крипотвалют в Україні: аналіз переваг та загроз.  International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 pages.   pp.159-161
 20. Кузьмук І. Я. Ринок криптовалют: від домінування Bitcoin до альтернативи. Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.  Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017.  132 с.  C.103-106
 21. Кузьмук І. Я. Никифорак О.Я.  Перспективи використання криптовалют в Україні: регуляторний аспект.  Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.  96с.  C.55-58
 22. Диса Ю., Кузьмук І. Я. Дифузія кейнсіанської теорії: вимір XXI століття. Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінки та прогнози: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 грудня 2017 р.).  Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  176 с.  C.8-11
 23. Кузьмук І. Я.  Причини поширення віртуальних фінансових інструментівЕкономічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції  (м. Чернівці, 10 квітня 2018 р.).  Чернівці: Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, 2018.   152с.  C.100-103
 24. Кузьмук І. Я.  Віртуальні фінансові технології як інноваційний інструмент сприяння соціалізації економіки. Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: матеріали науково-практичного круглого столу (18 травня 2018р.).  Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018   265с.  C.144-147.
 25. Кузьмук І. Я. Ваганова О.В.  Соціальне підприємництво як компонент розвитку економіки України   Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: матеріали науково-практичного круглого столу (18 травня 2018р.).  Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018.  265с..  C.223-226.
 26. Кузьмук І.Я. Економічна безпека України в умовах віртуалізації фінансових ринків.  Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2020 р.).  Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020.  128 с.  С. 95-99 URL:https://drive.google.com/open?id=1syQ-c6h17zZWA8s7J23cMWKQAm_TSI1I
 27. Кузьмук І.Я. Наслідки фінансової глобалізації: вигоди та реальні загрози. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.).  Дніпро: ПДАБА, 2020.  168  с.   С.15-19 URL:https://drive.google.com/open?id=1KDUYn3DPQONcoecYj_mJkgsi3SbU4lQf
 28. Кузьмук І.Я. Сприйняття макроекономічного кругообігу в умовах віртуалізації XXI століття. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of Inernational, National, and Local Markets:  Мат. міжн. наук.-практ. Конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року,  Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020.  200 с.   С. 111-113 URL:https://drive.google.com/open?id=122Bmc0X7oU5IaOOKr0scGomwdWJessZ9
 29. Кузьмук І. Я. Суть та моделі реалізації фінтех – новий порядок денний. Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Харків, 28 лют. 2021 р. Харків, 2021. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area (дата звернення: 07.04.2021).
 30. Кузьмук І. Я. Суть та моделі реалізації фінтех: новий порядок денний. Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Харків, 28 лют. 2021 р. Харків, 2021.   URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/41
 31. Кузьмук І. Я. Залучення коштів в проект через використання інструментів фінтех. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами ІІI Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Дніпро, 17 берез. 2021 р. Дніпро, 2021. С. 137–140.                                                                                              URL: http://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_nmetau_17-18.03.2021_.pdf   
 32. Кузьмук І. Я. Форми прояву та етапи розвитку фінансової глобалізації. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнар. науково-практ. конф., м. Чернівці, 14 квіт. 2021 р. 2021. С. 356–358. URL: https://drive.google.com/file/d/1DXvhpHwsDRMIiSZPfD8cCDGj1_P2fYCg/view?usp=sharing
 33. Кузьмук І. Я. Фінтех-індустрія: сучасні виклики для України. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса: ОНЕУ, 2021. С. 235-237                                                        URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12836/1/Odessa%20V%d0%86%20International%20scientific%20and%20practical%20Internet%20conference%20ONEU15-16.04.2021.pdf
 34. Кузьмук І. Я. Класифікація проєктів, що фінансуються на грантовій основі. Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів: матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Чернівці, 11-13 травня 2022 року. С. 84-85. URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Z-001p_Materialy-konferentsiyi_compressed.pdf&hl=en
 35. Кузьмук І. Я. Особливості фінансування грантових проектів. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Луцьк, 24-26 травня. 2022 р. С.231– 234. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4450/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80_%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 36. Кузьмук І. Я. Ретроспективний аналіз використання цифрових фінансових технологій у стартап – проектах в Україні. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських  процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Мукачево, 11-12 квітня 2023 р.). – Мукачево: МДУ, 2023.  С. 147-150 URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%9C%D0%A3%D0%95%D0%9F.pdf
 37. Кузьмук І. Я. Роль фінтех у забезпеченні стартап проектів. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в  економіці. Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.  C.109-111. URL: https://emm.cv.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-metodichna-konferentsiya-matematichni-metodi-modeli-ta-informatsijni-tehnologiyi-v-ekonomitsi/