Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ» готує бакалаврів та магістрів стаціонарної та заочної форми навчання з галузі знань 07 –Управління та адміністрування. Це фахівці-практики, які працюють керівниками обласних, міських та районних гілок влади, директорами виробничих та посередницьких підприємств, управлінцями в банках, менеджерами в міжнародних проектах.

Можливості працевлаштування фахівців з менеджменту:
– керівниками, директорами виробничих, с/г, торгівельних, фінансових, страхових, туристичних підприємств, установ та організацій;
– начальниками, завідувачами виробничих підрозділів, банківських філій, PR-компаній, готелів, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, шоу-бізнесу;
– менеджерами в міжнародних проектах;
– керівниками науково-дослідних, інноваційних, транспортних та страхових агенцій;
– директорами малих та середніх підприємств, дочірніх міжнародних компаній;
– інспекторами митної, податкової, кадрової служби, оцінювачами, аукціоністами, ліквідаторами, розпорядниками майна;
– фінансовими аналітиками з планування, консультування, посередництва та економічної безпеки.

Випускники ЗОШ та ліцеїв зараховуються на 1-ий курс денної та заочної форми навчання на основі атестата про повну загальну середню освіту за результатами сертифікатів ЗНО з таких предметів:
1)  «Історія України» – профільний (0,4)
2) «Українська мова та література» – базовий (0,25);
3) «Географія» або  «Математика» – на вибір (0,25)

Випускники коледжів та технікумів за спеціальностями:
– «Організація виробництва»,
– «Організація обслуговування на транспорті»,
– «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції»,
– «Товарознавство та комерційна діяльність»
– «Туристичне обслуговування»

зараховуються на 3-ій курс стаціонарної та заочної форми навчання на основі диплома молодшого спеціаліста за результатами усного фахового іспиту «Основи менеджменту».

Орієнтовна вартість навчання одного семестру – 5600 грн.

Ми гарантуємо якісну освіту класичного університету, яку забезпечить високопрофесійний професорсько-викладацький склад: на кафедрі працюють 27 чол. з них – 3 доктори та 13 кандидатів економічних наук, що отримали базову освіту чи захищали наукові ступені у ведучих ВУЗах, таких як МГУ, КНУ ім.Т.Шевченка та стажувались за кордоном.

Наші випускники спеціальності „Менеджмент” успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, займають вагомі посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.

Контакти:
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2 аудиторія 9 (1 поверх)
кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Тел. (0372) 52-65-51, 0506712004
econom.chnu.edu.ua
E-mail: ectheory@ukr.net