Столяр Людмила Георгіївна

Посада: Заступник генерального директора з обліку, фінансів та статистики, головний бухгалтер ТДВ «Чернівецький хімзавод»

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Наукові інтереси: облік витрат в управлінні підприємством, розвиток податкового та бухгалтерського обліку в сучаних умовах господарювання.

Дисципліни: фінансовий облік, облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів малого підприємництва

E-mail: stluda_k@ukr.net

Освіта: 

 • ЧТЕІ КНТЕУ
 • З 2003 р. по березень 2018 р. працювала на посадах асистента та старшого викладача, доцента кафедрі обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ.
 • З квітня 2018р. по сьогоднішній день працюю заступником генерального директора з обліку, фінансів та статистки, головним бухгалтером ТДВ «Чернівецький хімзавод»
 • В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і контроль витрат виробництва та калькулювання собівартості лакофарбової продукції»,
 • Київський національний торгово-економічний університет.

Стажування, підвищення кваліфікації: 

 1. Сучавський університет Штефана чел Маре та Трансільванський університет, Румунія,
  м. Сучава (2017 рік)
 2. Ставропольській вищій школі і Лоцькому університеті, Польща (2018 рік)

Автор близько 170 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором 2 колективних монографій, 2 начальних посібників, 3 дистанційних курсів (Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємства), зокрема:

 • Столяр Л.Г. Методи обліку витрат виробництва підприємств лакофарбової промисловості та шляхи їх удосконалення / Л.Г. Столяр // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с.
 • Столяр Л.Г. Контроль екологічних витрат в системі управління підприємством / Л.Г. Столяр // Екологічний виклик сучасному глобальному світу в екологічному вимірі : колективна монографія / за ред. С.Д. Лучик. – Чернівці: Видавець «АНТ Лтд», 2016. – 296с.
 • Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : електронний навчальний посібник / І.О. Бурак, М.Г. Боросюк, Н.В. Скрипник, Л.Г. Столяр. – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 2013. (10,0д.а.)
 • Фінансовий облік : навчальний посібник / І.О. Бурак, В.І. Євдощак, І.В.
 • Мустеца, Л.Г. Столяр. Ж.С. Труфіна. – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. 2017. 560с.

Опубліковані роботи:

 1. Столяр Л.Г. Особливості обліку податку на прибуток / Л.Г. Столяр // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : ЧТЕІ КНТЕУ, – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. (с. 183-188).
 2. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат промислових підприємств / С.В. Рилєєв, Л.Г. Столяр // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту, 2019. – Вип. 24. – С.88-100.
 3. Система управління витратами на підприємствах хімічної промисловості/ Л.Г. Столяр, І.В. Мустеца, М.Є. Скрипник // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту. Економічні науки.-2019.-Вип. 1.-С. 100-113.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Vchtei_2019_1_10