Перелік освітніх програм,
за якими ведеться підготовка фахівців
на економічному факультеті


Бакалаврські програми (4 роки)

Освітня програма “Маркетинг”
Освітня програма “Економічна кібернетика”
Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”
Освітня програма “Міжнародні економічні відносини”
Освітня програма “Облік і оподаткування”
Освітня програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Освітня програма “Управління персоналом”
Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”


Бакалаврські програми (2 роки)

Освітня програма “Маркетинг” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Економічна кібернетика” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування” (скороч.ф.н.)
Освітня програма “Міжнародні економічні відносини” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Облік і оподаткування” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Управління персоналом” (скор.ф.н.)
Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування” (скор.ф.н.)


Магістерські програми (1,5 років)

Освітня програма “Інформаційні технології та моделювання в економіці”
Освітня програма “Маркетинг”
Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”
Освітня програма “Міжнародні економічні відносини”
Освітня програма “Облік і оподаткування”
Освітня програма “Управління бізнес-процесами”
Освітня програма “HR-інжиніринг”
Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”