Перелік освітніх програм, за якими ведеться підготовка фахівців на економічному факультеті


Бакалаврські програми (4 роки)

 


Бакалаврські програми (2 роки)


Магістерські програми (1,5 роки)

Докторські програми (3 роки)