Бак Наталія Андріївна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, в тому числі податкова система та податкова політика

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінанси», «Податкова система», «Адміністрування податків», «Податкова грамотність. Оподаткування підприємницької діяльності»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.», 17 січня – 25 лютого 2022 року, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

2.  Підвищення кваліфікації «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань», 03-30 березня 2018 року, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.

3.   Підвищення кваліфікації за програмою тематичних короткострокових семінарів: 

· “Інструменти співпраці Україна – ЄС задля місцевого та регіонального розвитку”, 16-18 жовтня 2019 року, Національне агентство України з питань державної служби, Українська школа урядування за підтримки “U-LEAD з Європою”;

· “Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку”, 29-31 травня 2018 року, Національне агентство України з питань державної служби, Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за підтримки “U-LEAD з Європою”.

 

Наукова-дослідна робота:

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

 «Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.bak@chnu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3774-1745

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/C-9108-2016   

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=i3zlSJcAAAAJ

1.  Nikiforov P., Zhavoronok A., Marych M., Bak N., & Marusiak N. Conceptual principles of state policy of regulation of development of public-private partnerships. Cuestiones Políticas. 2022. 40(73). P. 417-434. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.22

1.   Bak N. The state of budget financing of local economic development in Ukraine: regional dimension. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 1(34). С. 196-201. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-33

2.   Марусяк Н.Л., Бак Н.А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109-113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.109

3.   Бак Н.А. Неподаткові надходження бюджетів: функціональне призначення та можливості його активізації. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Сер. Економіка. 2021. Вип. 830 (2121). С. 45-51. URL :  http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/148

4.   Бак Н.А. Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку. Фінанси України. 2020. № 2. С. 82-100.  DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.02.082

5.   Бак Н.А. Фіскальна результативність адміністрування ПДФО в Україні та напрямки її поліпшення. Приазовський економічний вісник. 2020. № 3(20). URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-20

6.   Бак Н.А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. Вип. 1. С. 98-110. URL : http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1098/1101

7.   Бак Н.А. Міжбюджетні трансферти як інструмент інвестиційного розвитку територіальних громад в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Сер. Економіка. 2018. Вип. 802. С. 123-134.

8.   Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості. Економіка: реалії часу. 2017. № 1. С. 12-25. URL : https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/12.pdf

1.   Bak N. Financial Factors of Success and Threats to the Fiscal Decentralization: Polish Experience and Ukrainian Realities. Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, pod red. J. Podgórskiej-Rykały, B. Pawlicy, P. Ostachowskiego. Kraków : Wydawnictwo AT. 2020. P. 211-236.  

2.   Бак Н.А., Марусяк Н.Л. Формування бюджетних ресурсів місцевого самоврядування в Україні як результат розвитку фінансових відносин (Кейс Чернівецької області). Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 10-33.

3.   Бак Н.А. Пріоритети бюджетної політики як чинник формування фінансової безпеки України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 113-138.

1.       Бак Н.А. Податкова система : навч. посіб. (тести). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 172 с. URL : https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4729

2.       Бак Н.А. Оподаткування бізнесу. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / за ред. Р.І. Грешка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 71-115.

3.       Бак Н.А., Собкова Н.Д. Бюджетний менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : підручник для магістрів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 75-130.

4.       Бак Н.А., Жебчук Р.Л. Фінанси. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. С. 122-197.  

5.       Бак Н.А. Податкова система. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. С. 240-296.

6.       Бак Н.А. Податкова система України : навч. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. 136 с. 

1.     Бак Н.А., Харовська А.В. Вектори оптимізації застосування податкових інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. Scientific Collection «InterConf», (95): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (January 19-20, 2022). Seattle, USA: ProQuest LLC, 2022. Р. 144-152 (0,38 д.а.). URL : https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.012

2.     Бак Н.А. До питання про повоєнні реалії державного кредиту в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 65-68.

3.     Бак Н.А. Комунальний кредит як метод фінансування сталого розвитку територій України. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 12 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 19-22. URL : http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyktezpotentsialstalogorozvytkuvumovahregionalnyhtaglobalnyhvyklykiv

4.     Бак Н.А., Савчук А.І. Фінансування освіти в Україні: сучасна проблематика та напрямки її вирішення. Current trends in the development of modern scientific thought : The I International Scientific and Practical Conference, September 27-30, Israel, Haifa, 2022. Рр. 87-90. ISBN – 979-8-88796-810-0. DOI : 10.46299/ISG.2022.2.1. URL : https://isg-konf.com/current-trends-in-the-development-of-modern-scientific-thought/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=NEW-EN+UKR-Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1623195973

5.     Бак Н.А. Фінансовий патріотизм і довіра: Вчора. Сьогодні! Завтра? Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 31 березня 2022 р. URL : http://bukvisnyk.cv.ua/naukovadumka/2053

6.     Бак Н.А. Оцінка результативності застосування фіскальних інструментів для досягнення цілей сталого розвитку в умовах кризи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 82-85.

7.     Бак Н.А. Можливості активізації ролі органів місцевого самоврядування в процесі адміністрування місцевих податків і зборів. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. С. 96-99. URL :  http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42773/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202021.pdf

8.     Бак Н.А. Напрямки активізації ПДФО як інструменту взаємодії держави та підприємців. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 19-22. URL : http://mmix.cv.ua/mizhnarodnadiyalnist/materialynaukovopraktychnakonferentsiyitransformatsiyasystemymizhnarodnyhnatsionalnyhtalokalnyhrynkiv

9.     Бак Н.А., Шупер А.С. Переваги та недоліки впровадження податку на виведений капітал в Україні. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 65-67. URL : http://www.economics.in.ua/2020/10/2.html

10.  Хабінець О.М., Дорош П.В., Бак Н.А. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства. Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів : МЦНД, 2020. Т. 1. С. 112-113.

11.  Бак Н.А. Фіскальна ефективність податкових інструментів забезпечення сталого розвитку національної економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2019. С. 17-21. URL: https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf

12.  Bak N.A. Risks of financial security of territorial communities in Ukraine. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : Proceedings of the International Scientific Conference. Le Mans, France : Baltija Publishing, 2018. Р. 30-32.

13.  Бак Н.А. Децентралізація управління місцевими фінансами: переваги та ризики для територіальних громад. Влада та управління : зб. наук. праць. 2018. Вип. 5. С. 227-241. URL : http://cppk.cv.ua/i/2902274.pdf

14.  Бак Н. А. Фінансові джерела сталого розвитку територіальних громад в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 24-28.

15.  Бак Н., Вінтоняк І. Ресурсна база місцевого самоврядування як чинник територіального розвитку в Україні: проблеми формування та напрямки зміцнення. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовт. 2018 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 142-145.

16.  Бак Н.А., Курячей А.А. Інноваційні механізми контролю за обігом підакцизних товарів: європейські тенденції та відмінності України. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конф., 10 лист. 2018 р.: у 8 ч. Ч. 2. Полтава, 2018. С. 23-25.

17.  Бак Н.А. Власні доходи бюджетів: теоретичні аспекти. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ. конф. Київ, 2017. С. 199-203. URL :  http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/Finance/ Proceedings.pdf 

1.       Бак Н.А. Податкова система : методичні рекомендації. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 100 с.

2.       Міждисциплінарна курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін : метод. вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 52 с.  URL : https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4740

3.       Виробнича практика «Податкова система» : метод. реком. / уклад.: С.С. Кучерівська, Н.А. Бак, О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 56 с.

4.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : метод. вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, Н.А. Бак. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 56 с.

5.       Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.

6.       Марусяк Н.Л., Нікіфоров П.О., Бак Н.А. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін : методичні вказівки. Чернівецький нац. ун-т, 2018. 44 с. 

7.       Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с.