Вступ на освітній рівень «Магістр»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»


Вступати у магістратуру на ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з будь-яких напрямків підготовки та спеціальностей.

 

На навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями приймаються особи без вікових обмежень.

 

Перелік

 конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та

ліцензованих обсягів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра

Конкурсні предмети

Термін навчання

Ліцензований обсяг

Денна

Заочна

1. ЄВІ, ТЗНК                                       0,2

2. ЄВІ, іноземна мова                    0,2

3. ЄФВВ, облік та фінанси         0,6

4. Мотиваційний лист

1р 4м

100

 

 

Перелік документів для вступників на основі диплома бакалавра для здобуття ступеня магістра

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

  • документ державного зразка про освіту (диплом бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти)
  • паспорт / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
  • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
  • документи, що дають право на пільги при зарахуванні (за наявності);
  • файл формату А4 – 1 шт.

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

 

Перелік документів для вступників на основі диплома магістра/ спеціаліста для здобуття ступеня магістра

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

  • диплом магістра/спеціаліста і додаток до нього та їхні копії;
  • копія паспорта / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
  • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
  • папка на зав’язках для документів.

Примітки:

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

** Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

 

Терміни вступу у магістратуру (основний набір)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми

Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ

08 травня – 31 травня

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ

23 червня – 21 липня

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ

03 серпня – 16 серпня

Реєстрація електронних кабінетів

01 липня – 30 листопада

Реєстрація на фахові іспити (для спеціальностей вступ яких не передбачає складання ЄФВВ):

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

01-17 липня

01 липня – 5 серпня

Початок прийому заяв і документів

31 липня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ, ЄФВВ, фахового іспиту в університеті

о 18:00 21 серпня

Строки проведення університетом співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення

17-28 липня

Строки проведення університетом фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб.

31 липня – 14 серпня

(до 18.00 год.)

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

не пізніше 26 серпня

не раніше 30 серпня

Строки завершення вибору вступниками місця навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

до 18.00 29 серпня

не пізніше 30 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

31 серпня;

не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 08 вересня

 

 Більше інформації тут: https://www.chnu.edu.ua/