Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

 

Кафедра готує фахівців-професіоналів, які бажають працювати у фінансових (банківських, страхових) установах, органах державної влади (казначейська, податкова, митна, аудиторська служби, обласні та районні державні адміністрації), органах місцевого самоврядування, фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності, або мріють мати власний бізнес і успішно ним управляти.

 

Професія фінансиста одна з найбільш престижних і високооплачуваних. Сьогодні наша країна гостро потребує спеціалістів з умінням системно мислити й виявляти оптимальні механізми фінансування потреб держави та її населення, застосовувати управлінські та аналітичні навички для мінімізації фінансових ризиків для бізнесових суб’єктів.

Вступ на освітній рівень «Бакалавр»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 

Вступ на базі 11 класів

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ), зовнішнього незалежного оцінювання (2020-2021 роки) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на бюджет або контракт

 

Перелік конкурсних предметів (НМТ)

Вагові коефіцієнти

Перелік конкурсних предметів

(ЗНО 2020-2021 рр.)

Вагові коефіцієнти

1. Українська мова

0,35

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

2. Математика

0,2

3. Історія України

0,25

3. Історія України (Географія)

0,4

3. Іноземна мова

0,25

3. Іноземна мова

0,4

3. Біологія

0,2

3. Біологія

0,4

3. Фізика

0,2

3. Фізика

0,4

3. Хімія

0,2

3. Хімія

0,4

4. Мотиваційний лист

4. Мотиваційний лист

 

Перелік документів,  які потрібно подати абітурієнтам для вступу

для здобуття ступеня бакалавра (на базі 11 класів)

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви вступником додаються:

·       документ державного зразка про освіту (свідоцтво/атестат про повну загальну середню освіту) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);

·       сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 році (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);

·       паспорт / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);

·       копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);

·       файл формату А4 – 1 шт.

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

 

Вступ на базі коледжу

Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА / освітній ступінь МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА / освітньо-професійний ступінь ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (НРК 5) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста / ОС молодшого бакалавра / ОПС фахового молодшого бакалавра/

Граничний обсяг перезарахування кредитів

Конкурсні предмети

Курс, термін навчання

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування * (ОКР МС / ОС МБ) /120 кр

 

Усі інші спеціальності (ОКР МС / ОС МБ) / 60 кр

 

Усі спеціальності (ОПС ФМБ) / 60 кр

НМТ (2023/2022) Бюджет/контракт

1. Українська мова 0,35

2. Математика         0,4

3. Історія України   0,25

3. Іноземна мова     0,25

3. Біологія                0,2

3. Фізика                  0,2

3. Хімія                    0,2

4. Мотиваційний лист

ЗНО (2021 /2020)

Бюджет

1. Українська мова

і література               0,5

2. Математика          0,5

3. Мотиваційний лист

 

Контракт

1. Українська мова

і література               0,5

2. Математика          0,5

2. Історія України    0,5

2. Географія              0,5

2. Іноземна мова      0,5

2. Біологія                 0,5

2. Фізика                   0,5

2. Хімія                      0,5

3. Мотиваційний лист

1 курс,

1р 10м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс,

2р 10м

    

 

Примітки: * – редакція спеціальності 2015 року (Наказ МОН від 06.11.2015 №1151)

Перелік документів,

які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання

для здобуття ступеня бакалавра (на базі Молодшого спеціаліста, Фахового молодшого бакалавра, Молодшого бакалавра)

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • документ державного зразка про освіту (диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра/молодшого бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2023, 2022 році та/або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2020, 2021 році (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • паспорт / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • копія військово-облікового документ  – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • файл формату А4 – 1 шт.

 * Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

 

Терміни вступу на базі 11 класів, на базі Молодшого спеціаліста, Фахового молодшого бакалавра, Молодшого бакалавра (основний набір) для здобуття ступеня бакалавра

Етапи вступної кампанії

 

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація електронних кабінетів

01 липня – 30 листопада

Початок прийому заяв і документів

19 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ)

о 18.00 31 липня;

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням:

не пізніше 05 серпня

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

не раніше 09 серпня

Строки виконати вимоги до зарахування: 

–  за державним замовленням 

–  за кошти фізичних/юридичних осіб 

до 18.00 8 серпня

до 17.00 30 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання:

–  за державним замовленням

–  за кошти фізичних/юридичних осіб

10 серпня

з 11 до 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи без вікових обмежень.

Вступ на освітній рівень «Магістр»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Вступати у магістратуру на ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з будь-яких напрямків підготовки та спеціальностей.

 

 

Перелік

 конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та

ліцензованих обсягів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра

Конкурсні предмети

Термін навчання

Ліцензований обсяг

Денна

Заочна

1. ЄВІ, ТЗНК                             0,2

2. ЄВІ, іноземна мова               0,2

3. ЄФВВ, облік та фінанси      0,6

4. Мотиваційний лист

1р 4м

100

 

 

Перелік документів для вступників на основі диплома бакалавра для здобуття ступеня магістра

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • документ державного зразка про освіту (диплом бакалавра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти)
 • паспорт / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • документи, що дають право на пільги при зарахуванні (за наявності);
 • файл формату А4 – 1 шт.

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

 

Перелік документів для вступників на основі диплома магістра/ спеціаліста для здобуття ступеня магістра

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви додаються:

 • диплом магістра/спеціаліста і додаток до нього та їхні копії;
 • копія паспорта / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 • папка на зав’язках для документів.

Примітки:

* Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).

** Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

 

Терміни вступу у магістратуру (основний набір)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми

Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ

08 травня – 31 травня

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ

23 червня – 21 липня

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ

03 серпня – 16 серпня

Реєстрація електронних кабінетів

01 липня – 30 листопада

Початок прийому заяв і документів

31 липня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ, ЄФВВ, фахового іспиту в університеті

о 18:00 21 серпня

Строки проведення університетом співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення

17-28 липня

Строки проведення університетом фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб.

31 липня – 14 серпня

(до 18.00 год.)

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

не пізніше 26 серпня

не раніше 30 серпня

Строки завершення вибору вступниками місця навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

до 18.00 29 серпня

не пізніше 30 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних/юридичних осіб

31 серпня;

не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 08 вересня

 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи без вікових обмежень.

 

Більше інформації тут: https://www.chnu.edu.ua/