Нікіфоров П. О., Марич М. Г. Поведінкові фінанси : навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 144 с.

Видання присвячене надзвичайно важливій в сучасних умовах проблематиці поведінкових фінансів як особливої частини фінансової науки і практики. Вивчення та розуміння закономірностей поведінкових упереджень при прийнятті фінансових рішень суб’єктами приватних і публічних фінансів сьогодні необхідні не тільки фінансистам- практикам, але і вітчизняним студентам фінансового профілю при їх професійній підготовці в системі вищої школи України. Навчальний посібник саме і торує шлях майбутнім фахівцям-фінансистам у системному, комплексному та всебічному вивченні теорії та практики поведінкових фінансів.

Для студентів, аспірантів, викладачів політико-економічного та фінансового напрямку, фінансистів-практиків.
Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. / уклад. : О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук, В.М. Харабара. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 208 с.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно- трансферної системи організації навчального процесу та містить перелік запитань і завдань для самоконтролю, базові схеми, таблиці та рисунки для поліпшення засвоєння вимог, літературу дія поглибленого вивчення матеріалу.

Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також викладачів.

Страхування : практикум /уклад.: А.Є. Брязкало, О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 152 с.

У методичному виданні, яке пропонується до вивчення, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми.

Питання, наведені для вивчення та обговорення, практичні й тестові завдання, алгоритми розв’язування задач, списки рекомендованої літератури, дають змогу студентам ліпше закріпити й перевірити ступінь засвоєння матеріал}’ під час самостійного опрацювання дисципліни, а також можуть використовуватись викладачем для підвищення результативності проведення аудиторних занять.

Організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. к.е.н. доц. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2023. 264 с.

Видання присвячене питанням пов’язаним з визначенням ролі соціально відповідального та інноваційно активного власного мікро-, малого та середнього бізнесу в економіці держави; пояснює інституційне середовище, елементи ринкової інфраструктури та чинники, які впливають на розвиток підприємництва; аналізує алгоритми започаткувати власного бізнесу, методики пошуку і вибору бізнес-ідей; поняття стратегування, лідерства, менеджменту, тимбілдингу, НR-технологій, бізнес-моделі і бізнес-планування, маркетингу та брендинга у світі стартапів; особливості оцінки ризиків, правові аспекти та оподаткування малого бізнесу, показує джерела фінансування малих підприємств, особливості і принципи презентацій бізнес ідей та стартапів.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічного та фінансового напрямку та всіх тих, хто цікавиться проблематикою організації власного бізнесу із сучасних умовах.


Авторський колектив: кафедра фінансів і кредиту: Євген Ткач (розд. 1, 20, 28); Петро Нікіфоров (розд. 1); Роман Грешко (розд. 10); Віолетта Харабара (розд. 21); Ірина Ткачук (розд. 22); Наталія Бак (розд. 25); кафедра бізнесу та управління персоналом: Юрій Лопатинський (передмова); Ірина Кравчук (розд. 2); Вікторія Кифяк (розд. 5, 6, 17); Віталій Кіндзерський (розд. 6); Любов Водянка (розд. 7, 18); кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування: Зоя Галушка (розд. 3); Тетяна Заволічна (розд. 4); Галина Поченчук (розд. 9); Олена Лусте (розд. 15); кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку: Олег Бурдяк (розд. 11); Андрій Клипач (розд. 12); Євген Венгер (розд. 13); Вардан Вардеванян (розд. 14); кафедра економіко-математичного моделювання: Руслан Білоскурський (розд. 8); Ігор Вінничук (розд. 26); кафедра міжнародної економіки; Діана Михайлина (розд. 16); кафедра обліку аналізу і аудиту: Тетяна Косташ (розд. 24); кафедра публічного права: Олена Білоскурська (розд. 23); кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів: Галина Івасюк (розд. 28); кафедра філософії та культурології; Ірина Грохолінська (розд. 19); кафедра економічної географії та екологічного менеджменту: Ганна Єремія (розд. 27); Марія Паламарюк (розд. 27).

Центральний банк і монетарна політика: метод. рек. Уклад.: Є.В. Ткач, П.О. Нікіфоров. Чернівці: Чернівец. пац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023. 80 с.

Для студентів спеціальностей різних галузей знані, та всіх зацікавлених у розумінні проблем функціонування і діяльності центральних банків, розробки та реалізації монетарної політики.