Батьківські збори студентів І курсу спеціальності 073 «Менеджмент»

6 листопада 2021 року кафедрою економічної теорії, менеджменту і адміністрування проведено батьківські збори студентів І курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше

Оцінка освітніх програм студентами спеціальності 073 Менеджмент

Гаранти освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти д.е.н., доц. Поченчук Г.М. та д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Галушка З.І. і очолювані ними проектні групи одним із ключових напрямків своєї роботи визначають ретельне відстежування сприйняття механізмів впровадження освітньої програми основними стейкхолдерами – студентами….

Детальніше

Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Детальніше

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Механізм управління розвитком територій»

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Механізм управління розвитком територій» (27-29 жовтня 2021 р.). З колегами з Поліського  національного університету (завкафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління проф. Якобчук В.П.) та з інших навчальних закладів продовжується довготривала співпраця  щодо організації та проведення…

Детальніше

Конференція з проблем формування актуальних компетенцій в сучасних умовах

Одним із ключових аспектів навчально-методичної роботи кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування є розробка і втілення механізмів максимального використання компетенцій, сформованих в рамках середньої школи, для забезпечення ефективного формування актуальних компетенцій сучасних менеджерів.

Детальніше

Принципи академічної доброчесності

28 жовтня відповідальним по кафедрі (відповідно і куратором академічної групи), була проведена інформаційна година в рамках заходів з популяризації академічної доброчесності студентам групи 173-2 спеціальності “Менеджмент”.

Детальніше

Студентка спеціальні менеджмент серед переможців в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

Щиро вітаємо Еліну Адамову (студентку спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування») та її наукового керівника к.е.н. Ігора Кузьмука (викладача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування) з призовим II місцем у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», що був проведений на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Детальніше

Екскурсія в колишню Резиденцію православних митрополитів Буковини та Далмації

22 вересня 2021р. студенти групи 173-2 спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, разом із куратором, відвідали екскурсію колишньої Резиденції православних митрополитів Буковини та Далмації.

Детальніше

Відбулося засідання наукового семінару

30 серпня 2021 року на кафедрі економічної теорії, менеджменту і адміністрування відбулося засідання наукового семінару на тему “Проблеми функціонування ринку вторинних ресурсів в умовах циркулярної економіки”.

Детальніше