Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Рішенням Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти від 25 травня 2022 року до складу її членів прийняли таких викладачів кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: д.е.н., проф. Галушка Зоя Іванівна д.е.н., проф. Антохов Андрій Анатолійович д.е.н., доц. Білик Ростислав Романович к.е.н., ас. Бойда Світлана Василівна к.е.н.,…

Детальніше

Посилення громадянських якостей студентів-економістів – інвестиції в могутність української держави

Трендом модернізації вищої освіти України є – цілеспрямоване формування особистості громадянина на засадах органічного поєднання навчання професіоналізму та громадянського виховання. Героїчна боротьба України з російською імперською агресією показала, що на перший план виходять саме цінності, які сповідує громадянин, а услід – фахові компетенції та soft-skills…

Детальніше

Менеджери-третьокурсники досліджують особливості внутрішньої організації та управління органу влади в умовах воєнного стану

Зростаючі потреби суспільства у висококваліфікованих, інтелектуально розвинених, конкурентоздатних фахівцях-професіоналах висувають нові вимоги до вдосконалення фахової підготовки студентів вищої освіти, використання інноваційних форм освіти, множину можливостей щодо яких дозволяє реалізувати дистанційна форма навчання.

Детальніше

Менеджери генерують наукові ідеї: відбірковий етап студентської наукової конференції

Студентські наукові конференції є дієвим майданчиком, де студенти-дослідники можуть презентувати підсумки наукової роботи, знайти однодумців, виявити здібності та отримати визнання. Уже доброю традицією кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування стало проведення щорічних обговорень ідей наших студентів за підсумками їх тез та доповідей, підготовлених до студентської наукової конференції…

Детальніше

Студентоцентороване навчання в дії: наші менеджери формують індивідуальні освітні траєкторії завдяки дисциплінам вибору

Для формування якісного конкурентоспроможного випускника-менеджера кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування постійно удосконалює ОП на засадах студентоцентрованого підходу та вільного творчого навчання. В цьому контенті дієвою є можливість обирання студентом тієї або іншої дисципліни з урахуванням власного потенціалу, векторів особистісного зростання та своїх професійних інтересів. Така освітня діяльність перетворює студента з пасивного «приймача» освітніх послуг на активного їх «замовника».

Детальніше

Наші менеджери-третьокурсники формують своє портфоліо за ідеальною формулою: формальна + неформальна освіта

Студенти спеціальності «Менеджмент» груп 373-1 та 373-2 разом зі своїми кураторами Тетяною Заволічною та Ігорем Кузьмуком за ініціативи д.е.н. Галини Поченчук в рамках вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» скористались можливостями онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» в аспекті вивчення особливостей формування та реалізації державної політики, успішно завершивши курс «Що таке державна політика та як її формувати» (свідченням є отримані сертифікати).

Детальніше

Зустріч зі стейкхолдерами ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування започаткувала серію зустрічей зі стейкхолдерами з метою пошуку шляхів удосконалення на економічному факультеті ЧНУ освітніх програм «Менеджмент організацій і адміністрування» та посилення практичної спрямованості підготовки фахівців з менеджменту…

Детальніше

Пройшла гостьова лекція «Стратегія управління розвитком персоналу у сучасній організації»

12.04.2022 року до студентів-менеджерів з гостьовою лекцією «Стратегія управління розвитком персоналу у сучасній організації» завітала випускниця спеціальності «Менеджмент» кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ, нині менеджер міжнародної ІТ – компанії В2В Soft Марина СОБОЛЄВА.

Детальніше

Результати опитування роботодавців щодо освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування”

На сторінці кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, економічного факультету ЧНУ протягом трьох місяців велося опитування роботодавців Буковини щодо якості освітніх програм «Менеджмент організацій і адміністрування» та якості підготовки фахівців з менеджменту.

Детальніше

Пройшла гостьова лекція від Варналія Захарія Степановича

29 березня 2022 року на економічному факультеті ЧНУ для студентів спеціальності «Менеджмент» з курсу «Стратегічний менеджмент» гостьову лекцію прочитав доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України, професор кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка ВАРНАЛІЙ ЗАХАРІЙ СТЕПАНОВИЧ.

Детальніше