Роботодавці як драйвер майбутнього ринку праці

Викладачі кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, перш за все члени проектних груп освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти постійно працюють над удосконаленням форм і методів комунікації зі стейкхолдерами.

Детальніше

Опитування роботодавців щодо освітньої програми “Менеджмент організацій і адміністрування” ЧНУ

Шановний роботодавцю! Просимо Вас взяти участь в експертному дослідженні сучасного стану і перспектив удосконалення підготовки фахівців із «Менеджменту організацій і адміністрування» у Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича.

Детальніше

Академічна доброчесність як невідємна складова формування компетентностей здобувачів освітніх програм

На кафедрі економічної теорії менеджменту і адміністрування академічна доброчесність розглядається гарантами та членами проектних груп як невід’ємний компонент успішної реалізації освітніх програм «Менеджмент організацій і адміністрування» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, так як саме дотримання академічної доброчесності означає реальне здобуття задекларованих компетентностей з можливістю їх ефективного застосування на практиці.

Детальніше

Наші менеджери 2-го курсу взяли срібло, а першокурсниця – приз за найбільш соціальний проєкт в ІІІ Конкурсі інноваційних бізнес-ідей та проєктів «Бої стартапів: інновації та управління ними»

Цього року міжвузівський конкурс «Бої стартапів» був приурочений 158-річчю від дня народження Бориса Грінченка та Дня Київського університету імені Бориса Грінченка. До участі у конкурсі представлено низку індивідуальних та колективних інноваційних проєктів, підготовлених студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Київського університету імені Бориса Грінченка. Над проєктами студенти працювали протягом трьох місяців індивідуально та групами творчих колективів.

Детальніше

Опитування студентів освітніх програм 073 “Менеджмент і адміністрування”

Шановні студенти, з метою покращення якості освітніх програм, просимо Вас пройти опитування щодо, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень, дотримання принципів академічної доброчесності.

Детальніше

Гостьова лекція від практиків

24 листопада 2021 року кафедрою економічної теорії менеджменту і адміністрування (координатор від кафедри – д.е.н. Білик Р.Р.) для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (1 та 2 курси) було організовано гостьову лекцію-дискусію на тему: «Сучасні вимоги ринку праці та управління персоналом» з фаховим топ-менеджером – співвласником ТОВ «ОЗЗІ ГРУП» Олексієм Назаровим.

Детальніше

Студентська онлайн-олімпіада з «Економічної теорії»

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці 30 листопада 2021 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича буде проведено Студентська онлайн-олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія».

Детальніше

Відбулася панельна дискусія: «Обговорення компетенцій ОП «Менеджмент і адміністрування»

Мотивація здобувачів вищої освіти до безперервного розвитку критичного мислення та актуальний зміст ОП, що відповідає потребам сучасного ринку – це must have сучасного надавача освітніх послуг.

Детальніше

Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Детальніше

Обговорення освітньої програми

В контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців з менеджменту є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу, компетентнісного.

Детальніше