Юрій Едуард Олександрович

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії»

 

Освіта: в 2002 році закінчив фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного інституту за спеціальністю «Фінанси».

 

Сфера наукових інтересів: публічні, корпоративні фінанси

 

Дисципліни, що викладаються: «Публічні закупівлі», «Фінансовий моніторинг», «Методика викладання фахових дисциплін»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації: Класичний приватний університет, 2020 р., свідоцтво ПК 19278502/000433-20 від 08.02.2020 року

URL: https://drive.google.com/open?id=17Jpu5yHKQ2yrH7KOyRp7g0ngU5KQebzJ 

2. Сертифікат про міжнародне стажування на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія) № 10/31.03.2020 від 20 березня 2020 р.

URL: https://drive.google.com/file/d/1oG71axzdWJRRupVZamyRd-1sJ9p8SCAd/view?usp=sharing

 

Наукова-дослідна робота:

   «Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи» (2010 рік, держбюджетна тема, науковий керівник);

    «Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю» (2016 рік, загальноуніверситетська тема, науковий керівник);

   «Фінансова політика держави та господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (2021 рік, кафедральна тема, науковий керівник).

   Робота в складі редакційної колегії науково-практичного журналу «Казна України»

 

Контактна інформація:

Робочий телефон: +380-372-509461

e-mail: e.yurii@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209298479

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9987-4629

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-9472-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZrX6ht8AAAAJ&hl=uk

1. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Volume 18 (2). Issue 1. P. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08  

2. Mostenska T.L., Yurii E., Kovtun O., Kostyuk O., Mostenska T.G. Stages of Restructuring of Enterprises in Ukraine.Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2021, 194 LNNS, стр. 1153–1167. URL: https://www.springerprofessional.de/stages-of-restructuring-of-enterprises-in-ukraine/18960412

3. Sushchenko O., Mostenska T., Yurii E., Basyuk D.Personal Effectiveness and the Innovative Decision-Making Skills on Electrical Engineering Education, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598562.   URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9598562 

4. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N., Karvatskyi M. and Yurii E. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18, 2020. Issue 1. P. 154-170.  DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14 

5. Korbutiak A., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI: 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16

 

1. Юрій Е.О., Грубляк О.М. Сучасні тенденції публічних закупівель та моніторингу їх процедур в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка. 2022. 

2. Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. №65. С. 176-183 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/32.pdf

3. Юрій Е.О. Моніторинг ефективності функціонування банківської системи України. Причорноморські економічні студії. 2022. №73. С. 110-116 URL: http://bses.in.ua/journals/2022/73_2022/19.pdf

4. Юрій Е.О., Юзюк В.М. Особливості публічних закупівель в Україні в контексті євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. 2021 №65. С. 100-103 URL: http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/18.pdf

5. Юрій Е. О., Аронець А. В. Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2021. — №6. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-6

6. Юрій Е.О., Вітюк М.С. Сучасний стан процесу фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 10. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 101-108. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/issue/view/10

7. Юрій Е.О., Гущіна А.І. Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»). Наука онлайн: Международный научный электронный журнал.  2020. №5. URL: https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/ 

8. Юрій Е. О., Білявська А. В., Мізунська І. Р. Порівняльний аналіз показників фінансового стану АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Львівобленерго». Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 169-176.                             URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-169-176

9. Юрій Е.О., Грубляк О.М. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької області. Казна України. 2018. №6 (60). с.28-32. URL: https://drive.google.com/open?id=1tnpu33Rk0tB6yDIuNpUiiHcRdE7G3V1g 

10. Юрій Е.О., Т.В. Руснак  Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах . Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №3 (15). с.108-112.  URL: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/bitstream/12345/931/1/22.pdf

11. Юрій Е.О.,  Руснак  Т.В. Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах. Економіка та суспільство. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №16. с.560-565.  URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/85.pdf

12. Юрій Е. О., Бербека Л. А. Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства. Молодий вчений. 2017. №10. С.112-117. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/250.pdf

 

1.      Юрій Е.О., Пілат А.К. Особливості моніторингу у сфері публічних закупівель. Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія/ За заг.ред. Е.О. Юрія. Чернівці: видавництво «Рута», 2022. С. 56-70 URL: https://drive.google.com/file/d/1JqPIoMonLeY37CzTf-5yWgLYh6PcQED/view?usp=sharing

2.      Юрій Е.О., Грубляк О.М. Боргова безпека. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційноінвестиційних стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019.  296 с. 89-100 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1FIlDGMwZ7HuYpb9zWZBTso7TJ8qhu87V

3.      Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2016. 198 с.

4.      Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: колективна монографія. Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с.

5.      Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи : колективна монографія. Чернівці : Технодрук. 2010. 440 с.

6.      Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах : колективна монографія. К. Міністерство фінансів України. 2010. 560 с.

  1.                 Фінансовий моніторинг: навч. посіб. / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. − Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 304 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1yomAuYQuTiUspLqU3RqRwiyr63aHgnm0/view?usp=sharing

  2.                 Публічні закупівлі: навч. посіб. / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. − Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 200 с.                                                      URL: https://drive.google.com/file/d/1blrCyesI_-SXJnFt37PW84Qpcj5Gvhwr/view?usp=sharing

  3.                 Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я.  Фінанси підприємств у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 105 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1BFYjjTgvyd5yuXpSGz1zu_WI8N3dY3cC/edit?rtpof=true&sd=true

  4.                 Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях:  навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021, 138 с. URL:https://docs.google.com/document/d/1nfMBFBJZ2PX4uLkisbtjmOuR6kwiJUl/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

  5.                 Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / [Колектив кафедри за ред. к.е.н., доцента Е.О. Юрія] Чернівці: Рута, 2020. 348 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1tvmX7hoNQXYizgoqVYVkZ1xK5pIzXOfU/view?usp=sharing

  6.                 Юрій Е. О., Баєтул Г.П. Фінансинавч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 397 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1JAq3r2qvPgQRTc99bm7sPQMI1HSLjfRt/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

  7.                 Юрій Е.О., Ковальчук Н.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1vhFtP36ytt-H2ixaONe6ZNDifsc6vnra

  8.                 Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави :  навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 201 с. URL:https://drive.google.com/open?id=1tWO0OLFuVegYx74LIhfRU6n7zYn5nm4t

  9.                 Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 110 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v

10.                 Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 170 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7

11.                 Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE

12.                 Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0

13.                 Фінансове посередництво: навч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О.  Чернівці: ЧНУ, 2018. 320с.  URL:https://drive.google.com/open?id=1rU_8UqgMhuHuWf4sCyiE6ER8iGPc9CO8

14.                 Основи державних фінансів: навч.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Тернопіль: Астон, 2016. – 225с.

 

15.                 Юрій Е.О.,  Діденко В.М., Прядко В.В.  Іпотечний ринок : навч. посіб. Чернівці : Золоті литаври. 2011. 352 с.

1.      Юрій Е.О., Грубляк О.М. Сучасні реалії та перспективи публічних закупівель в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 120-122. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4493/2022%20%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2.      Юрій Е.О., Грубляк О.М. Вплив платіжного балансу на валютний курс гривні. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 125-127.

3.      Юрій Е. О. Механізм антикризового управління. Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 березня 2020 р.). ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2020. С.69-73.

4.      Юрій Е. О. Реструктуризація та санація в системі антикризового управління. Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 березня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 79-81.

5.      Юрій Е.О. Фінансова реструктуризація: процедура та ризики її проведення. Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 січня 2019 року). ГО «Львівська економічна фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019.  С. 87-89.                   URL:http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11239/1/lef.lviv.ua_26%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F.pdf

6.      Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету. Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 8-10 листопада 2018 року). ЧНУ. Чернівці. С.189-192. URL:  https://drive.google.com/open?id=1EvukGHsqXzIzrK1fJqNRXA2qLOz1Rsyt

7.      Юрій Е. О., Грубляк О. М. До питання формування та використання бюджетів об’єднаних територіальних громад. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. с. 39-43. URLhttps://drive.google.com/open?id=1247BXPsaIeRe0je0qnoLuZ7tMTzqIz8

8. Юрій Е.О. Дослідження фінансового стану підприємства та шляхів його вдосконалення. Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 27 жовтня 2018 р), 2018. С. 122-125.

1.      Юрій Е.О. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни “Фінансовий моніторинг”. Чернівці: ЧНУ. 2022. 50 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1Dq-TdE5bmngrcbkLuHABHkrVfZF2z1cP/view?usp=sharing

2.       Юрій Е.О., Грубляк О.М., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту  кваліфікаційних робіт (бакалаврських та магістерських) студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво». Чернівці, 2022. 34 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1AOvB0jfvVUHPB5lHlDlwnB522G4mgE56/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

3.       Юрій Е.О., Грубляк О.М., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи студентами галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Чернівці, 2021. 33с. URL: https://docs.google.com/document/d/1U5Ac6waZ0uFv4aw3qiaK4OoR_sXw481E/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

4.      Юрій Е.О. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ: конспект лекцій. 2019. 134 с. URL:https://drive.google.com/open?id=1eKfQm1MCNvn3VYKhxvAdLmX0aqpzFPJJ