Ткачук Ірина Ярославівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Кандидатська дисертація: «Фінансове забезпечення діяльності гргомадських організацій України», Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016.

 

Докторська дисертація: «Фінанси громадянського суспільства», Університет банківської справи, 2021.

 

Patron of Philosophy: “Innovations in the Financing of the Civil Society Organizations”, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2022.

 

 

Освіта:

– економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, магістр фінансів (2011 рік);

 

– факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, магістр політології (2011 рік)

 

Сфера наукових інтересів: фінанси громадянського суспільства; інноваційна діяльність суб’єктів господарювання.

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінанси інститутів громадянського суспільства», «Методика викладання фахових дисциплін».

 

Іноземні мови: англійська, рівень С1 (Aptis, British Council)

 

Міжнародна діяльність:

1.  Patron of Philosophy,  Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2022.

2.  Local coordinator «Jean Monnet Open Online Course of European Integration» in Ukraine and a member of the «EUROSCI Network», 2017-2022.

3.  Four Years Apex Full Scientific Program at Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2022-2026.

4.  Affiliated Honorary Research Fellow, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2018-2022.

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

Міжнародні стажування:

1.  Scientific internship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 21.10-30.10.2022.

2.  “Distance education, innovative methods and digital technologies”,  Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sacz, Poland, June 1- July 30, 2021.

3.  “COSO Internal Control”, Nord University, Kyiv, 2019.

4.  Scientific internship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 28.02-11.03.2019.

5.  Scientific internship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 07.06-16.06.2019.

6.  Scientific internship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 03.05-14.05.2018.

7.  “Sustainable Development 2030”, Institute of International Academic and Scientific Cooperation, Tbilisi, Georgia, 02.04.-06.04.2017.

8.  “Balanced economic and legal processes in society and business environment in the context of Globalization”, University of Economics, Varna, Bulgaria, 24.09-01.10.2016.

 

Підвищення кваліфікації:

1.  Scientific Course: Pedagogical Internship. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2021.

2.  Terror financing in the course of time. National University Odesa Law Academy, Odesa, 2021.

3.  Круглий стіл “Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін”, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2021.

4.  Навчання за курсом “Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні”, Національний банк України, м. Київ, 15-16.04.2021 р.

5.  EUROSCI Network course: the EU and emerging markets, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Jasi, 2020.

6.  Семінар “Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики”, Національний банк України, 12-13.11. 2020 р.

7.  Воркшопи “Діалог поколінь: цінності, досвід, культура, наступництво”, представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, 2020 р.

8.  Scientific Course: What is Science? Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

9.  Scientific Course: Reading Course. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

10.          Вступ до теорії обмежень та процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом, курс відкритої платформи Prometheus, 2019.

11.          Навчальні тренінги в рамках Хабу партійних інновацій — Жінки, Офіс Ради Європи в Україні, Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам, Лабораторія законодавчих ініціатив, 18-20.10.2019 р.

12.          Регіональний семінар “Eastern Partnership Leaders for Change”, Konrad-Adenauer-Stiftung Ukraine and Ukrainian Institute for International Politics, 30.05-01.06.2019.

13.          Курс навчання “Економічні аспекти прийняття політичних рішень”, Friedrich Naumann Stiftung спільно з Центром політичних студій та аналітики Ейдос, Тернопіль, 5-7 квітня 2019 р.

14.          Всеукраїнський тренімнг Case Study “Дієві антикорупційні рішення”, Wiki Investigation спільно з Фондом Інновацій та Розвитку, 8.12.2018 р.

15.          Навчання за курсом “Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики”, Національний банк України, м. Київ, 30.05. 2018 р.

16.          Тренінг з ораторського мистецтва, Департамент внутрішньої політики апарату Виконавчого комітету ПП “Об’єднання “Самопоміч”, 13.09.2018 р.

17.          International Study Course in Service Vision Management, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2018.

18.          Diploma of the Social Entrepreneur School IBS, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2018.

19.          Навчання за курсом “Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики”, Національний банк України, м. Київ, 17-18.05. 2017 р.

20.          Навчальна програма “Школа мерів”, Школа мерів, м. Київ, 28.07-25.11.2017.

21.          Pedagogical Workshop on “Active Learning: from practice to theory”, “Blended ways to support active learning: problems-based learning and the flipped classroom”, British Council, Lviv, 14.03.2017.

22.          Jean Monnet Open Online Course of European Integration, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Jasi, 2017.

23.          International Study Course in Innovative Management, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2017.

24.          Соціальне підприємництво, курс відкритої платформи Prometheus, 2017.

25.          International Study Course in Social Entrepreneurship, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2016.

 

Наукова-дослідна робота:

– Заступник головного редактора Наукового вісника Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка.

– Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Причорноморські економічні студії»

– Робота в складі редакційної колегії електронного науково-практичного журналу «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління».

 

– «Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0116U001442);

– «Гібридний розвиток громадянського суспільства України як джерело тінізації фінансів громадянського суспільства» (№ державної реєстрації 0119U103855);

– «Фіскальні виклики та асиметрії в умовах трансформації публічних фінансів: українські реалії» (№ державної реєстрації 0117U000146);

– «Економічна безпека: детермінанти розвитку та механізми забезпечення» (№ державної реєстрації 0119U100877).

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: i.tkachuk@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074538100

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5953-3109

ResearcherID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-5331-2016

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tkAiVSwAAAAJ

1. Djakona A., Obushna N., Iegorov B., Tkachuk I., Ostrovska N. & Popova L. Development of Competitive Advantages of the National Higher Education System in the Digitalization Conditions. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. 21(10). P. 13-20. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.10.2 

2. Tkachuk I. The influence of change in the expenditure of public organizations on the indicators of democracy development in Ukraine. Management theory and Studies for Rural Business and Infrastracture Development. 2020. Vol. 42. No. 3. Pp. 339-349. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1252/1419.

3. Tkachuk I. Ya., Shvetz N. The role of private individuals in the formation of revenues of non-governmental organizations of Ukraine. Financial and credit activity: problems of the theory and practice. 2020. №3. С. 167-175. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3028

4. Tkachuk I., Vinnychuk O. Impact of specific macroeconomic indicators on the formation of revenues of non-governmental organizations from personal contributions of the Ukrainian population. Administratie si Management Public. 2020. № 34. Pp. 64-77. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2020.34-04  

5. Tkachuk I. Asset operations of Ukrainian banks on the current stage of banking system development. Banks and Bank Systems. 2017. 12(1-1). P. 119-127. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.04

6. Tkachuk I. How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2016. Vol. 13. Issue 4. Pp. 20-29. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(4).2016.02

 

7. Tkachuk I. Ja. Citizens participation in financing of activities and development of NGOs in Ukaine. Actual Problems of Economics. 2015. №4 (166). Р. 325-331.

1.       Ткачук І. Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти: переваги та труднощі запровадження (на прикладі Чернівецької міської територіальної громади). Економіка та суспільство. № 37. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-38

2.       Tkachuk I., Zhavoronok A., Kobelia M. Impact of the activities of governed-sponsored enterprises on the financial policy of the state: case of Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business. 2021. Vol. XVI.  Iss. (XXVI). URL: http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=26_12

3.       Ткачук І. Теоретичні підходи до трактування принципів фінансів громадянського суспільства. Проблеми сучасних трансформацій. №2. 2021. DOI: https://doi.org/10.54929/pmt-issue2-2021-12

4.       Ткачук І. Я. Фінанси громадянського суспільства: суть та місце у фінансовій системі держави. Інноваційна економіка. 2020. № 3–4. С. 163–168.

5.        Ткачук І. Я. Зміна підходів до державного фінансування громадських організацій в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Ч. 2. С. 156–165.

6.       Tkachuk I. Civil society institutions: essence and role. Modern economics. 2020.  № 22 (2020). Рр. 99-107. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/22-2020/tkachuk.pdf 

7.       Ткачук І. Я. Механізм запровадження венчурної філантропії у країнах із початковим рівнем розвитку культури благодійності (на прикладі України). Економічний форум. 2020. № 4. С. 145-153. 

8.       Ткачук І. Методологічні засади державного регулювання фінансів громадянського суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 9/1’2020. C. 19-26.

9.       Tkachuk, I. The state of revenues and expenditures of Ukrainian civil society institutions as a reflection of the efficiency of the organization of civil society finances. The journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country studies. Tourism. Vol. 12. Pp.191-217.

10.    Tkachuk I. Development of venture philanthropy in Ukraine in the context of strengthening of the social responsibility of civil society organizations. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка.

11.    Tkachuk, I. Role of the civil society for economy. EUREKA: Social and Humanities”. 2019. № 5. Рр. 3–15. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.00944  

12.    Ткачук І. Я. Правове регламентування здійснення витрат неприбутковими організаціями в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 4 (72). Ч.2. Київ: 2019. С. 161–166.

13.    Tkachuk I. What is science? Role of higher education institutions in society: challenges, tendences and perspectives. 2019. Vol 1 (8). Pp. 124-130.

14.    Ткачук І. Я. Теоретичні та правові основи доходів інститутів громадянського суспільства в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 2–3 (35–36). С. 3–11.

15.    Tkachuk, I. World and national principles of organization, functioning and financing of civil society organizations. Journal of European Economy. 2019. Vol. 18. № 3 (70). Рр. 378–390.

16.    Ткачук І. Я. Інституціоналізм як основа дослідження фінансів громадянського суспільства. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 165–174.

17.    Ткачук І. Я. Демократичні інновації в незалежній Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №8/1. С. 10–14.

18.    Ткачук І. Я. Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 217–225.

19.    Ткачук І. Я. Стан доходів і видатків громадських організацій України як відображення ефективності організації їх фінансів. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 443-455.

20.    Ткачук І. Я., Гладчук О. М. Роль неприбуткових організацій для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок). Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46-2. С. 59–64.

21.    Ткачук І. Я., Ібрагімова Л. С., Чубатенко С. Ю. Державне фінансування молоді та спорту в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 28. Ч. 2. С. 112–115.

22.    Ткачук І. Я., Городинський С. І., Чубатенко С. Ю. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-2. С. 117–120.

23.    Tkachuk, I. The State Funding of Statutory Activities of Political Parties in Ukraine as an Innovation Against Political Corruption. Modern Economics. 2018. № 9. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/the-state-funding-of-statutory-activities-of-political-parties-in-ukraine

24.    Ткачук І. Я. Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності. Економіка і держава. 2017. №3. C. 56–59.

25.    Ткачук І. Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України. Інвестиції: практика і досвід. 2017. №6. C. 52–56.

26.    Ткачук І. Я. Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств. Ефективна економіка. 2017. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5496

27.    Ткачук І. Я. Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства. Економіка та держава. 2017. № 4. C. 9496.

28.    Ткачук І. Окремі теоретичні аспекти формування фінансового забезпечення медійних підприємств. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 247-254.

29.    Shvetz N., Tkachuk I. Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage. Innovative solutions in modern science. 2017. № 1 (10). pp. 11-19. URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1087

30.    Ткачук І., Євчук Х.-І. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Агросвіт. 2017. № 9. c. 57- 61. http://www.agrosvit.info/pdf/9_2017/11.pdf.

31.    Ткачук І., Радевич Д. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Сталий розвиток економіки. 2017. № 4. 168-176.

32.    Ткачук І., Токарюк Д. Людина в основі наукових досліджень вчених-економістів. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5939

33.    Ткачук І. Весільний кластер в місті Чернівці: наявні передумови та необхідність створення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 4 (120). c. 39-45.

34.    Ткачук І.Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України. Регіональна економіка. 2015. №2 (76). С. 124-135.

35.    Ткачук І.Я. Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України. Економіка та держава. 2014. № 11. С. 108-112.

36.    Ткачук І.Я. Впровадження європейських принципів державного фінансування українськими громадськими організаціями. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2014. Вип. 2 : Том 19. С. 219-222.

37.    Tkachuk I. Ja. Peculiarities of interaction between the State and NGOs in Ukraine. European Science Review. 2014. № 1. Р. 230-234.

38.    Ткачук И.Я. Сущность финансов общественных организаций и их место в финансовой системе Украины. Общество: политика, экономика, право. 2014. Вып. 1. С. 138-141.

39.    Швец Н.Р., Ткачук І. Я. Украинский опыт социального партнерства между государством и общественными организициями. Теория и практика общественного развития. 2013. № 12/2. С. 141-144.

40.    Ткачук І.Я. Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України. Інноваційна економіка. 2013. № 2 (40). С. 298-303.

41.    Ткачук І.Я. Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».  2013. №778. С. 309-314.

42.    Ткачук І.Я. Ендавменти в діяльності громадських організацій України. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка. 2013. Вип. 650-652. С. 129-133.

43.    Ткачук І.Я. Громадянське суспільство та економіка: взаємозв’язки та взаємозалежності. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2013. Вип. 1(6) : Том 2. С. 305-309.

44.    Швець Н.Р., Ткачук І. Я. Тенденції у фінансуванні діяльності апарату Президента України. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Економіка. 2012. Вип. 623-626. С. 220-224.

45.    Швець Н.Р., Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у 2008-2012 рр. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. IV (48). С. 327-332.

46. Ткачук І.Я. Пряме державне фінансування громадських організацій в Україні. Сталий розвиток економіки. 2012. № 6 (16). С. 342-346.

1.      Tkachuk I. Innovations in the Financing of the Civil Society Organizations, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2022, 91 p.

2.      Ткачук І. Я. Фінанси громадянського суспільства: теорія та практика : моногр. Чернівці: Технодрук, 2020. 352 с.

3.      Ткачук І. Запровадження системи «money follows person» для державного фінансування громадських організацій України (на прикладі організацій фізкультурно-спортивного спрямування). Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 45-59.

4.      Tkachuk I. The role of museums in modern life. Museum science and Sandal Private Museum. Ed. By Jan-U. Sandal. 2019. Pp. 19-28.

5.      Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства України в системі економічної безпеки держави. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., доц. Вовчар О. І.. Тернопіль: Економічна думка, 2019. С. 100–120.

6.      Ткачук І. Я. Державне фінансування статутної діяльності політичних партій України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2018. С. 62–76.

7.      Ткачук І. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України. Чернівці : Технодрук, 2016. 272 с. ISBN 978-617-7096-73-2.

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020. ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. Чернівці: Місто, 2015. 128 с.

1.       Tkachuk, I. Finances of NGOs: Course book. Chernivtsi, 2017. 140 p.

2.      Жаворонок А.В., Шапошников К.С., Ткачук І.Я. Податковий менеджмент: навчальний посібник. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. 220 с.

 

3.      Ткачук І. Я., Гладчук О. М. Банківська система : зб. тест. завд. / уклад.: І. Я. Ткачук, О. М. Гладчук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 224 с. 

1.      Ткачук І. Переваги та труднощи запровадження фінансової автономії закладів загальної середньої освіти (на прикладі Чернівецької міської територіальної громади) . Фінансові інстументи сталого розвитку економіки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, Чернівецький національний університет. 2022.

2.      Ткачук І. Проблеми фінансового забезпечення правозахисних громадських організацій в умовах пандемії. Правові виклики сучасності: захист прав людини в умовах пандемії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Чернівці, Чернівецький національний університет. 2021. С. 197-200.

3.      Kucherivska S., Tkachuk I. Is distance learning a future form of education? Science and practice, actual problems, innovations. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands. 2021. Pp. 82-84.

4.      Ткачук І. Я. Національний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства: необхідність та виклики запровадження. ХХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». 2 квітня 2020 року. М. Львів. С. 274–275.

5.      Ткачук І. Я. Персональні фінанси як джерело фінансування громадських організацій України. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків». 79 травня 2020 року. м. Чернівці м. Сучава. C. 171- 173.

6.      Ткачук І. Я. Рух грошових коштів та вигод негрошового характеру в системі фінансів громадянського суспільства. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки та управління в умовах кризи». 20 липня 2020 року. м. Одеса. С. 39-41.

7.      Tkachuk I. The nature and the mechanism of the venture philanthropy. Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», присвячена видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману. 13 листопада 2020 р. м. Харків. С. 196-199.

8.      Ткачук І. Я. Витрати інститутів громадянського суспільства: правовий аспект. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. Р. 118–121.

9.      Ткачук І. Я. Принципи утворення та діяльності неурядових організацій: світова практика. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.) / за ред. Деркач Т.В., Кобилянської А.В. Одеса : МГУ, 2019. С. 207–210.

10.  Ткачук І. Я. The concept of democratic innovations. XVІ Міжнародна науковопрактична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». 9 – 10 квітня 2019 року м. Тернопіль. С. 217–219.

11.  Ткачук І. Я. Доходи інститутів громадянського суспільства в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2019 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 35–40.

12.  Ткачук І. Я. Democratic innovations in Ukraine. Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва: Матеріали 64-ого Саміту соціального підприємництва. 24 травня 2019 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 35–40.

13.  Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства в системі економічної безпеки держави. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки і банківської системи : тези доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2019. С. 321–323.

14.  Ткачук І. Я. Доходи політичних партій України в період 2016-2018 рр. I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». 1718 жовтня 2019 р., м. Львів. С. 383–386.

15.  Ткачук І. Я. Роль персональних фінансів у формуванні джерельної бази Громадських організацій України. ІІ International Scientific Conference The modern economic research: theory, methodology, practice. Kielce, Poland 2019. pp. 133-136.

16.  Ткачук І. Я. Доходи та витрати неурядових організацій в Україні: стан та перспективи. V Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій». 25 жовтня 2019 року. м. Житомир. С. 5357.

17.  Ткачук І. Я. Доходи громадських організацій України у 20062017 рр. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». 25 жовтня 2019 р. м. Черкаси. С. 192195.

18.  Ткачук І. Я. Сучасний стан державного фінансування статутної діяльності політичних партій України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2018. С. 5863.

19.  Ткачук І. Я. Сorrespondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). Тбілісі – Львів, 2017. С. 111–114.

20.  Ткачук І. Я. Егоїзм як фактор соціально відповідальної діяльності. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матер. Міжн. наук.практ. конф. 1819 травня 2017 р. м. Київ. Київ : ККІБП, 2017, 2 т. С. 111–113.

21.  Tkachuk I. Сorrespondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). Тбілісі – Львів, 2017. c. 111-114.

22.  Tkachuk I. The peculiarities of crowdfunding process realization. “Украйна –  България – европейськи съюз: съвременно състояние и перспективи”. Сборник с доклади от международна научна конференція. Том 2. Варна: Издателство “Наука и икономика”, 2016. 356 с. 299-302.

23.  Ткачук І. Я. Фінансові аспекти соціальної відповідальності громадських організацій України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. ХІІІ Міжнародної наук. – практ. конфер. 27-28 жовтня 2016 р. Київ: Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. С. 85–87.

24.  Ткачук І. Весільний кластер в м. Чернівцях: труднощі заснування та переваги існування. International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 pp. 160-162.

25.  Ткачук І. Особливості краудфандингу в процесі реалізації соціальних проектів в Україні. Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pp. 323-325.

26.  Ткачук І.Я. Особливості участі громадських організацій у державноприватному партнерстві в Україні. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 травня 2015 р. Львів, 2015. С.198-200.

27.  Ткачук І.Я. Членські внески у структурі доходів громадських організацій України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 31-31 жовтня 2014 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. С. 247- 250.

28.  Ткачук І.Я. Особливості формування фінансової бази громадських організацій в постмайданівський період. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (ICYESS 2014). Ч.1. Чернівці: ЧНУ, 2014. С. 169-172.

29.  Ткачук І.Я. Громадські організації – посередники між владою та населенням. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 квітня 2014 року. Полтава : ПолтНТУ, 2014. С.123-125.

30.  Ткачук І.Я. Участь населення у вирішенні соціально-економічних проблем. Становлення і розвиток української державності : [зб. наук. пр.]. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. Вип. 12: Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід», 6 листоп. 2014 р. / ред. кол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. 2014. С. 276-278.

31.  Ткачук І.Я. Нетрадиційні методи залучення фінансових ресурсів громадськими організаціями України. Соціум. Наука. Культура : Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 січня 2012 року. Київ, 2013. С. 45-47.

32.  Tkachuk I. Nonresidental benefactors role in the process of civil society formation in Ukraine. International Conference “CIS: history, tоday, prospects”. Conference Proceedings. Scope Academic House, December 30, 2013, Sheffield, UK. pp. 16-18.

33.  Ткачук І.Я. Проблеми функціонування громадських організацій в Україні. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали VIII Міжнародної науковопрактичної конференції, 27 листопада 2013р. Ч. ІІ. Полтава : ПолтНТУ, 2013. С. 223-226.

34.   Ткачук І.Я. Джерела фінансування діяльності громадських організацій України. Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНЕУ, 2013. С. 418-421.

35.  Ткачук І.Я. Соціальне партнерство між державою та громадськими організаціями України. Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-12 жовтня 2013 року, Львів-Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту, кафедра менеджменту персоналу та адміністрування. Львів: Бест Друк, 2013. С. 170-173.

36.  Ткачук І.Я. Фінансування громадських організацій як елемент фінансової безпеки України. Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2013 / ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ». Івано-Франківськ, 2013. С. 189-193.

37.  Ткачук І.Я. Проблеми використання ендавментів у діяльності громадських організацій України. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (ICYESS 2013). С. 217-219. 

38.  Ткачук І.Я. Громадянське суспільство та економіка. Економіка і управління: виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції 4-5 лютого 2013 р., Дніпропетровськ : Герда, 2013. С. 77-79.

39.  Ткачук І.Я. Механізм реалізації методу відсоткової філантропії в Україні. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013 р.) . Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 348- 351.

40.  Ткачук І.Я. Фінансова підтримка діяльності громадських організацій України з Державного бюджету у 2008-2012 рр. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.1. С. 86-89.

41. Кобеля І.Я. Фінансування діяльності апарату Президента України у 2008- 2011 рр. Сучасна наука ХХІ століття : Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної інтренет-конференції, 14-16 червня 2012 року. Київ, 2012. С. 18-21.

1.      Ткачук І. Я. Фінанси інститутів громадянського суспільства: посібник для самоконтролю та самоперевірки. Чернівці: Технодрук, 2022. 60 с.

 

2.      Кучерівська С.С., Бак Н.А., Гладчук О.М., Ткачук І.Я. Виробнича практика «Податкова система» : метод. реком. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 56 с.