Ткач Євген Вікторович

 

Посада: доцент, керівник Центру співпраці з підприємствами

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків, професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди Дня науки і 50-ти річчя економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2021 р.)

Почесна грамота Чернівецької обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну педагогічну, науково-дослідницьку діяльність та з нагоди 48-ї річниці заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2019 р.)

Грамота за сумлінну працю та з нагоди 45-ї річчя від Дня заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.)

 

Сфера наукових інтересів: макро- та мікроекономіка, історія економічних учень, сучасні економічні теорії, вплив історії (історичної пам’яті) й інших неформальних інституцій на розвиток економіки, макроекономічна політика, взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики, розвиток соціально відповідального й інноваційно активного малого бізнесу, фінансування стартапів.

 

Дисципліни, що викладаються: Фіскальна та монетарна політика: макроекономічні та інституційні аспекти, Фінансування та організація власного бізнесу, Центральний банк і монетарна політика, Валютний ринок та валютне регулювання, Гроші і кредит.

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент регіонального розвитку, довідка №01/1195/, Про підвищення методичного рівня викладання фінансових дисциплін

від 23.12.2019 року

2. Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент фінансів, довідка №13-38/745, Про підвищення методичного рівня викладання фінансових дисциплін від 19.11.2019 року

 

Наукова-дослідна робота:

«Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні» (номер державної реєстрації – 0111U001286), 2011-2015 рр.

 

«Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 рр.

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 рр.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-52-71-94

e-mail: e.tkach@chnu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7186-3124

ResearcherID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/record/D-2663-2016   

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z7SntzUAAAAJ

1.      Нікіфоров П. О., Ткач Є. В., Режим прямого таргетування інфляції у монетарній політиці нбу: досвід застосування та оцінки. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. праць. 2022. Вип. 835. С. 40-47. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4825

2.      Ткач Є. В., Нікіфоров П. О., Економічна теорія та економічна політика: взаємодія в сучасних умовах України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 42.

3.      Ткач Є. В., Ткач С. В., Соціально відповідальний та інноваційно активний власний мікро-, малий та середній бізнес як основа економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. праць. 2021. Вип. 830.  С. 10-18. DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2021-830-1

4.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Київської Русі-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах: формування бренду успішної країни. Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. 2020. № 3 (114). С.6-13.  DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-3-1  

5.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект. № 1 (266). Вісник Хмельницького національного університету. 2019.  С. 87-95. DOI:10.331891/2307-5740.2019.01.39

6.      Ткач С.В., Ткач С.В. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. 2014. Вип. 8 (161).

7.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. “Економічні науки”. 2013. №2 (50). С.148-154.

8.      Ткач Є.В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект. Науковий вісник «Фінанси, банки, інвестиції». 2013. №3. С.96-100.

9.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції ризики і перспективи. Світ фінансів. №2. С.142-146.

10.  Ткач Є. В. Роль держави у стимулюванні банківського кредитування розвитку інноваційно-активного малого бізнесу в Україні. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. 2008. № 2. С. 372–384.

11.  Ткач Є. В. Напрями розширення та вдосконалення спектру банківських продуктів і технологій для інноваційно-активного малого бізнесу. Збірник наукових праць ДНУ «Економічний простір». 2008. № 11. С. 132–140.

12.  Ткач Є. В. Шляхи та напрями активізації банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі. Збірник наукових праць Академії муніципального управління «Теорії мікро-макроекономіки». 2008. № 30. С. 176–180.

13.  Ткач Є. В.,  Ткач С. В. Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу на інноваційній основі у Чернівецькій області. Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича.  2007. № 334. С. 96–99.

14.  Ткач Є. В. Світовий досвід державної підтримки банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі. Збірник наукових праць УАЗТ. 2006. № 5 (28). С. 125–127.

15.  Ткач Є. В. Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі. Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. № 579. С. 289–292.

16.  Ткач Є. В. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. Науково-методичний журнал Вісник ЛДФА. 2006. № 10. –С. 138–143.

17.  Ткач Є. В. Інфляція в Україні: фіскальні та монетарні аспекти. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. 2006. № 1. С. 286–298.

18.  Ткач Є. В., Нікіфоров П. О., Гуцул А. В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. 2005. № 4. С. 147–153.

19.  Ткач Є. В. Дійсність та перспективи інвестиційного процесу в АПК України. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. 2003. № 4. С. 121–129.

1.      Ткач Є. В. Координація фіскальної та монетарної політики в Україні: інституціональний вимір проблем та перспектив. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці: Чернівец. Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.  С. 227-240.

2.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Особливості взаємозв`язку монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 227-248. https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt

3.      Ткач Є.В. Застосування фінансово-кредитних важелів стимулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : кол. монографія / за ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 240-256. URL: https://drive.google.com/open?id=14qh3qOJ1Cp_C1oh05_xUwDL7qaemdPA5

4.      Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., СеменюкВ.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. Чернівці: Місто, 2015. 128 с.

5.      Ткач Є. В. Застосування фінансово-кредитних важелів стимулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П. О. Нікіфорова. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. С. 240256. 

1.      Ткач Є.В., Нікіфоров П.О. Фіскальна та монетарна політика: макроекономічний аналіз та інституційне середовище : навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. 2022. 240  с.

2.      Ткач Є. В.  Гроші та кредит. Грошовий обіг і публічні фінанси. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 12-121. URL: https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6cACS38P2NdQj1biLQia

3.      Ткач Є. В.  Проблеми фіскальної та монетарної політики. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів: підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2021. 336  с.

4.      Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. 172 с.

1.      Нікфоров П.О., Ткач Є.В., Марич М.Г. Національні інтереси, тіньова економіка та монетарна безпека: співвідношення в українському контексті. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів / Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 132 с.

2.      Нікіфорв П.О., Ткач Є.В., Нікфорв П.С. Нові цифрові тенденції у розвитку сучасного грошового обігу. International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization”: conference proceedings, December 3–4, 2021. Riga, the Republic of Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 164 pages

3.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Фінансування підприємств малого бізнесу в сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 318-320.

4.      Ткач Є.В., Нікіфоров П.О. Банківська таємниця: український контекст. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 173-174. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodnadiyalnist/materialynaukovopraktychnakonferentsiyitransformatsiyasystemymizhnarodnyhnatsionalnyhtalokalnyhrynkiv

5.      Ткач Є.В., Мельник Я.В. Об’єкти історико-культурної спадщини як чинник активізації підприємницької діяльності в Чернівецькій області. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). Чернівці: Технодрук, 2019. С. 139-142.

6.      Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Руси-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ міжнар. конф. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. С. 32-35. https://drive.google.com/open?id=1ksI-Inw7ldEFtdwDYwfeiDRJ325tvZSP

7.      Ткач Є. В., Ткач С. В. Макроекономічна політика крізь призму генезису економічної науки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 55-58. URL: https://drive.google.com/open?id=1gtz5K_id4bh_sH_LEGGT2z0qCxRTd2p

8.      Є. В. Ткач, О. М. Хабінець, Напрямки оптимізації боргового навантаження в Україні. Економічна теорія та історія економічної думки матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств» 9-10 листопада 2018 р. Одеса, С.147-150.

9.      Ткач Є.В. Макроекономічна політика в умовах фінансово–економічної кризи”, Матеріали міжнародної науково–практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України” “ 6–7 травня 2010 р., ЧТЕІ КНТЕУ. С. 70-74.

10.  Нікіфоров П.О.,Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу. Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р.) Чернівці: ДрукАрт. 2009. С. 99-101.

11.  Ткач Є. В. Роль бізнес-інкубаторів в розвитку малого бізнесу. Проблемы развития финансовой системы Украины: Сборник трудов 2 международной научно-практической конференции аспирантов и студентов. 2006. С. 217–218.

1.      Нікіфоров П.О., Ткач Є.В. Організація та фінансування власного бізнесу: навчально-методичні рекомендації. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. 2021. 56  с.