Ткач Євген Вікторович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту, керівник Центру співпраці з підприємствами
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: в 2001 році закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича, працював у ЧТЕІ КНТЕУ.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – “Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу”

Нагороди:

 • Почесна грамота Чернівецької міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків, професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди Дня науки і 50-ти річчя економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2021 р.)
 • Почесна грамота Чернівецької обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну педагогічну, науково-дослідницьку діяльність та з нагоди 48-ї річниці заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2019 р.)
 • Грамота за сумлінну працю та з нагоди 45-ї річчя від Дня заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.)

Наукові інтереси: Сучасні економічні теорії, взаємозв’язок історії із розвитком національної економіки, проблеми фіскальної та монетарної політики, валютна політика, макроекономічна політика, розвиток малого бізнесу на інноваційній основі, макро- та мікроекономіка.

Курси, що читає: Фінансування та організація власного бізнесу, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Проблеми фіскальної та монетарної політики, Валютне регулювання, Гроші та кредит, Фондовий ринок та біржові операції

Інші інтереси: Історія, спорт.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: e.tkach@chnu.edu.uatkachevgen@ukr.net


Список наукових та науково-методичних публікацій

2021 рік

 1. Ткач Є. В., Ткач С. В., Соціально відповідальний та інноваційно активний власний мікро-, малий та середній бізнес як основа економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. праць. Вип. 830. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021.  С. 10-18.
 2. Ткач Є.В., Ткач С.В. Фінансування підприємств малого бізнесу в сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 318-320.
 3. Ткач Є. В.  Проблеми фіскальної та монетарної політики. Управління фінансами: мікро- і макрорівень. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2021. С. 293-355.

2020 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Київської Русі-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах: формування бренда успішної країни. /Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво / № 3 (114), 2020. С. 6-13. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-3-1
 2. Ткач Є.В., Нікіфоров П.С. Банківська таємниця: український контекст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ / TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL, NATIONAL, AND LOCAL MARKETS 7-9 травня 2020 року Чернівці (Україна)
 3. Ткач Є. В. Координація фіскальної та монетарної політики в Україні: інституціональний вимір проблем та перспектив Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці: Чернівец. Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.  С. 227-240

2019 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект. № 1 (266). Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2019.  С. 87-95. DOI:10.331891/2307-5740.2019.01.39
 2. Фінансовий ринок: Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.1. Чернівці, 2019. с. 12-118.
 3. Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Руси-України та розвиток національної економіки у сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 32-34
 4. Ткач Є.В., Мельник Я.В. Об’єкти історико-культурної спадщини як чинники активізації підприємницької діяльності в Чернівецькій області.Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). – Чернівці: Технодрук, 2019. С. 139-142.
 5. Фінанси банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 1. Гроші і кредит, с. 12-118).

2018 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Макроекономічна політика крізь призму генезису економічної науки – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 55-58
 2. Ткач Є. В. Особливості взаємозв’язку монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 227-248. https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 3. Є. В. Ткач, О. М. Хабінець, НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ МАТЕРІАЛИ II МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ І ПІДПРИЄМСТВ» 9-10 листопада 2018 р. Одеса, С.147-150.

2015 рік

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., СеменюкВ.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.
 2. Ткач Є. В. Застосування фінансово-кредитних важелів стимулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу / Є. В. Ткач // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П. О. Нікіфорова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 240–256.

Основні публікації за 2003-2014 роки

 1. Ткач С.В. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні / С.В. Ткач, Є.В.Ткач // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. – вип. 8 (161). – 2014.
 2. Ткач Є.В. Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу / Є.В. Ткач, С.В.Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. “Економічні науки”. – Чернівці. –  2013. – №2 (50). – С.148-154.
 3. Ткач Є.В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект / Є.В.  Ткач // Науковий вісник «Фінанси, банки, інвестиції». –  2013, – №3. – С.96-100.
 4. Ткач Є.В. Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції ризики і перспективи / Ткач Є.В., С.В.Ткач // Світ фінансів. – – №2. – С.142-146.
 5. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 6. Ткач Є.В. Курсова стабільність в Україні: тенденції ризики та перспективи // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2011. – С. 259-261.
 7. Ткач Є.В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні / П. О. Нікіфоров, Є.В. Ткач // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2010. – С. 342-347.
 8. Ткач Є.В. Макроекономічна політика в умовах фінансово–економічної кризи”, Матеріали міжнародної науково–практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України” “ 6–7 травня 2010 р., ЧТЕІ КНТЕУ. – С. 70-74.
 9. Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу / П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р.) – Чернівці: ДрукАрт. –  2009. – С.99-101.
 10. Ткач Є. В. Роль держави у стимулюванні банківського кредитування розвитку інноваційно-активного малого бізнесу в Україні / Є. В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2008. – № 2. – С. 372–384.
 11. Ткач Є. В. Напрями розширення та вдосконалення спектру банківських продуктів і технологій для інноваційно-активного малого бізнесу / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць ДНУ «Економічний простір». – 2008. – № 11. – С. 132–140.
 12. Ткач Є. В. Шляхи та напрями активізації банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць Академії муніципального управління «Теорії мікро-макроекономіки». – 2008. – № 30. – С. 176–180.
 13. Ткач Є. В. Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу на інноваційній основі у Чернівецькій області / Є. В. Ткач, С. В. Ткач // Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2007. – (Економіка) – № 334. – С. 96–99.
 14. Ткач Є. В. Світовий досвід державної підтримки банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць УАЗТ. – 2006. – № 5 (28). – С. 125–127.
 15. Ткач Є. В. Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 579. – С. 289–292.
 16. Ткач Є. В. Роль бізнес-інкубаторів в розвитку малого бізнесу / Є.В. Ткач // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сборник трудов 2 международной научно-практической конференции аспирантов и студентов. – 2006. – С. 217–218.
 17. Ткач Є. В. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Є.В. Ткач // Науково-методичний журнал Вісник ЛДФА. – 2006. – (Серія: Економічні науки) – № 10. – С. 138–143.
 18. Ткач Є. В. Інфляція в Україні: фіскальні та монетарні аспекти / Є.В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2006. – № 1. – С. 286–298.
 19. Ткач Є. В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні / Є.В. Ткач, П. О. Нікіфоров, А. В. Гуцул // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2005. – № 4. – С. 147–153.
 20. Ткач Є. В. Дійсність та перспективи інвестиційного процесу в АПК України / Є. В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2003. – № 4. – С. 121–129.