Марич Максим Григорович

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Інтеграція банківської системи України в світовий економічний простір в умовах фінансової глобалізації»

 

Освіта: фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

Сфера наукових інтересів: трансформаційні процеси банківської системи, ціноутворення на ринку кредитних ресурсів, проблеми залучення іноземних інвестицій у банківську систему, особливості соціального страхування в Україні, поведінкова економіка

.

Дисципліни, що викладаються: «Банківська система», «Соціальне страхування», «Поведінкові фінанси»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування на базі Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет, м. Пшеворськ, Польща), отримано міжнародний сертифікат (Сертифікат №IFC-WSSG/WK/2018-185) (2018 рік)

2. Міжнародне стажування в м. Байя-Доміція, Італія організована Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна), отримано міжнародний сертифікат №09/16-44 від 02.08.2016.

3. Підвищення кваліфікації на базі Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00508-2020 «Новітні інноваційні технології у вищій школі» від 28.02.2020 року.

4. Підвищення кваліфікації на базі Класичний приватний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 19278502/000431-20 «Фінанси, банківська справа та страхування» від 08.02.2020 року.

5. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво № ПК 01597997 00143-2022, «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.», 25.02.2022.

6. ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський курс: Нові знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» 03.12.2021 -20.01.2022 рр. МС №5155/ 20 січня 2022 року.

 

Наукова-дослідна робота:

     участь у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету при виконанні теми: «Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), де обґрунтовані проблеми та перспективи ефективної діяльності страхових компаній в Україні (термін виконання березень 2018 р. – лютий 2021 р.).

     участь у І етапі науково-дослідної роботи кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва ЧНУ ім. Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), у межах якої здійснювалось обґрунтування впливу фінансово-економічного механізму підприємницьких структур на конкурентний розвиток держави (термін виконання 2016-2021 рр.).

     участь науково-дослідній роботі кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605) (термін виконання 2021-2025 рр.).

     керівництво науковою роботою магістрів;

     рецензування наукових праць.

     робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Інфраструктура ринку».

     робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Причорноморські економічні студії».

     робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління».

 

Контактна інформація:

Робочий телефон: (0372) 52-71-94

e-mail: m.marych@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199997202

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5400-0503

Researcher ID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GRF-0183-2022

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=l2EftuoAAAAJ&hl=uk

1.   Nikiforov P., Zhavoronok A., Marych M., Bak N., Marusiak N. State policy regulation conceptual principles of public-private partnership development. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40(73). P. 417-434. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.22

2.   Kozak K., Pankova L., Finagina O., Marych M., Bulyuk V., Rybalko S. Strategic Management of the Socio-Economic Development of Macro Systems of Public and Regional Levels. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. VOL.22 No.1. P. 471-478. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.61  

3.   Marych M., Kryvda O., Tulchynska S., Smerichevskyi S., Lagodiienko N., Naghiyeva A. Harmony of Ecological Development in the Conditions of the Circular Economy. Formation. Environment and Ecology Research. 2022. 10(1). P. 11-20. DOI: https://doi.org/10.13189/eer.2022.100102

4.   Marusiak N., Marych M.,  Tulchynska S., Solosich O., Lashuk O. Applied Principles for Ensuring Economic Security of Economic Systems in the Conditions of Digitalization. WSEAS transactions on systems and control. 2022. Volume 16. P. 600-609. URL: https://wseas.com/journals/sac/2021/b145103-1138.pdf  

1.   Dubyna M., Marych M., Finagina O., Pankova L., Popova L., Pylevych D. Conceptual-theoretical basis of the development of strategic provisions of macroeconomic systems. Laplage em Revista (International). Vol. 7. N. 3C. P. 226-237. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1601p.226-237

2.   Kholiavko N., Zhavoronok A., Marych M., Viknianska A., Kozlovskyi  S. & Herasymiuk K. Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering. International Journal of Management. 2020. 11(5). P. 400-415. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM/11.5.2020.039

3.   Kholiavko N., Marych M.,  Popova L., Hanzhurenko I., Koliadenko S., Nitsenko V. Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Vol. 4. P. 192-199. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/192

4.   Marych М., Korepanov G., Yatskevych I., Popova O., Shevtsiv L., Purtskhvanidze O. Managing the Financial Stability Potential of Crisis Enterprises. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. Vol. 11(4).  P. 359-371. URL: https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_4/IJARET_11_04_036.pdf

5.   Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok A.V. & Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340

6.   Kovalchuk N.O., Marych M.G., Popova L.V. & Viknianska A.O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270-278. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916

7.   Fedyshyn M.F., Marуch M.G., Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol/2 (25). P. 366-374. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/136561

8.   Petrashchak O., Kolosinskyi Ie., Kolosinska M. & Marych M. Youth satisfaction with the employment: a survey. Economic AnnalsXXI. 2017. Vol. 166(7-8). P. 96-99. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-19

1.   Марич М.Г., Ратушняк Д.В. Інтернет-технології: їх роль та місце у розвитку системи банківських послуг. Причорноморські економічні студії. 2021. №71. С.171-176. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/71_2021/29.pdf

2.   Марич М.Г., Герасим К. Інтернет-банкінг у сучасному світі. Інфраструктура ринку. 2021. №71. С.207-211. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2021/61_2021/39.pdf

3.   Марич М.Г., Шум Ю.О., Пильнюк Д.О. Особливості проблеми недостатності вакансії бухгалтера в Держаному центрі зайнятості на сучасному етапі. Приазовський економічний вісник. 2021. № 6 (29). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/6_29_ukr/15.pdf

4.   Марич М., Мартинюк А. Роль профспілок у підтриманні належного рівня життя працівників. Економіка та суспільство. 2021. (33). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/914/876

5.   Марич М., Шупер А. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16

6.   Марич М., Абрамова А. Попова Л. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 181-189. URL:  https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf

7.   Марич М.Г., Дубина М.В., Жаворонок А.В. Сучасний розвиток VIP-банкінгу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 385-392. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-60

8.   Marych M.G., Stashchuk O., Bazhanova N., Shevtsiv L., Tarasova O, Purtskhvanidze O. Simulation Modelling of Market of Derivative Financial Instruments. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. P. 12581 – 12585. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.D9881.118419

9.   Марич М.Г., Марич А.В., Вайнагій Д.І. Сучасний стан оподаткування комерційних банків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/137.pdf

10.    Марич М.Г., Марич А.В. Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2018. №30 (2) С. 79-83. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_30/2/18.pdf

11.    Марич М.Г., Марич А.В. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. №17. С.698-703. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/142.pdf

12.    Марич М.Г., Марич А.В. Банківські ризики та система управління ними. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2017. №23(3). С. 84-88. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/3/22.pdf.

13.    Марич М.Г. Організація контролінгу ризиків у комерційних банках України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. С.745-748. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/156.pdf

14.    Марич М.Г. Інноваційні стратегії розвитку банків. Вісник Одеського Національного університету. Серія: Економіка. Одеса: ОНУ, №5(47) 2016.
 С. 182-186. URL:
http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_5/40.pdf

15.    Марич М.Г. Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2016. №17 (2) С. 135-138. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/37.pdf

16.    Марич М.Г. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України в умовах глобалізації. Електронне наукове фахове видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». 2014. С. 61-69.

17.    Марич М.Г. Ринкова позиція комерційних банків України на світовому ринку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Частина ІІ. Том 1.С. 116-123.

18.    Марич М.Г. Особливості вимірювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2014. №1 (26). С. 290-298.

19.    Марич М.Г. Зарубіжний досвід функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2014. №5 (4). С. 83-87.

20.    Марич М.Г. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки комерційних банків України. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2013. №1(24). С. 186-195.

21.    Марич М.Г. Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі. Вісник Одеського Національного університету. Серія: Економіка. Одеса: ОНУ, 2013. Випуск 4/2. С. 159-163.

22. Марич М.Г. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2012. №2(23). С. 121-130.

1.   Марич М.Г., Жаворонок А.В., Problems and prospects of effective activity of insurance companies in Ukraine. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. C. 96-111.

2.   Марич М.Г. Забезпечення стійкості банківської системи України, як основи економічної системи держави. Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації: монографія / за заг. ред. М. фон Шульц. Чернівці: Вид-во Буковинського державного медичного університету, 2012. С.194.

1. Марич М.Г. Соціальне страхування: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. 176 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4724

2. Нікіфоров П. О., Марич М. Г. Поведінкові фінанси : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 144 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4715 

3. Марич М.Г., Попова Л.В., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 184 с. URL: https://drive.google.com/open?id=14OG9ACFHejNGsvcGlbZJzYBOJsi5Z0Lo

4. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. 2019. 300 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Xi1DQNTzyJFTcvWEI2YsTc43BY4Crfla

5. Марич М.Г. та ін. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2018. 322 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1m9tsxyRb7jIV_BCo4PflLznJVy7D-7PY

1.   Нікіфоров П.О., Марич.М.Г. Поведінкові фінанси як науково-дослідна конструкція. RECENT ADVANCES IN GLOBAL SCIENCE. Vaiga (Vilnius, Lithuania).16-18 серпня 2022. С. 32-35. 262 с.

2.   Марич М.Г. Фінансова стійкість банківської системи України. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів: Львівський науковий форум. 2021. С.9-11.  URL: https://drive.google.com/file/d/1iOlT642K8Z3ibCv2-xZiZduWfdjH2HBo/view?usp=sharing

3.   Марич М.Г. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД. 2021. С.25-27. URL: https://drive.google.com/file/d/181iWgzKtgbFVbWpHID9IpnSiB5joYJO/view?usp=sharing

4.   Марич М.Г. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: матеріали доповідей у Міжнародній науково-практичній конференції. Полтава. 2021. 23 вересня 2021 року.

5.   Марич М.Г. Вплив процесу капіталізації на фінансове планування діяльності банківських установ. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів: матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції. Полтава. 2021. 23-24 листопада 2021 року.

6.   Марич М.Г. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні. Потенціал сучасної науки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 10-11 грудня 2019 року. С. 41-44.  URL: https://drive.google.com/file/d/14QYBS_-1e8RQr3j_NTbIa3kfr0wy6xfG/view?usp=sharing

7.   Marych M.G. Evaluation of activities of insurance companies in the medical insurance market. Universum FIII : Proceeding of International scientific conference, London, UK, January 17, 2019.

8.   Марич М.Г. Особливості ціноутворення на банківські кредитні продукти. Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Перспектива». 2018. С. 97-100. URL: https://drive.google.com/file/d/1yS0jrfjtl92fK9fMiVN0gjoL6qWu1vJv/view?usp=sharing

9.   Марич М.Г. Банківський сектор та малий бізнес в регіонах України. Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  Запоріжжя: ГО «СІЕУ». 2017. Ч.2. С. 47-50.

10.    Марич М.Г. Вплив фінансової глобалізації на розвиток національних банківських систем. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: збірник матеріалів Міжнар. Наук.-практ. Конф. 20-21 грудня 2013 р. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. Ч.1. С.37-39.

11.    Марич М.Г. Особливості банківської діяльності у глобальному середовищі. Організаційно-економічне та фінансово-кредитне забезпечення сталого розвитку підприємництва: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 року. Чернівці: БДФЕУ, 2013. С.124-128.

12.    Марич М.Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. Наук. Праць Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2013. С. 349-361.

13.    Марич М.Г. Вплив процесів глобалізації та інтернаціоналізації на банківську систему України. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2012 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. С.16-19.

14.    Марич М.Г. Глобалізація банківської системи України в світовий економічний простір. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: тези доп. Та вист. VI Міжнародної наук.- практ. Конф.,20 – 21 жовтня 2011 р. Черкаси: ЧІБСУБСНБУ, 2011. С. 104-106.

15.    Марич М.Г. Банківська система України в умовах її інтеграції у світовий фінансовий простір. Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 лютого 2011 р. Макіївка: МЕГІ, 2011. С.128-130.

1. Нікіфоров П.О., Марич М.Г., Марусяк Н.Л. Банківська система: методичні вказівки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 170 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1bQtGLXkA5ucOOnZnfU5UR-1j0lcero/view?usp=sharing

2. Марич М.Г., Кучерівська С.С. Соціальне страхування: навч. практ. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. 293 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1O_ouHN6MC94AkUKcJp3r3o26ODxLKnef/view?usp=sharing

3.  Марусяк Н.Л., Марич М.Г. Фінансовий аналіз: методичні вказівки. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2022. 76 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1cBxIx5byHnLr8i8Z6a475WC2Q4F4BXX/view?usp=sharing

4.  Марусяк Н.Л., Марич М.Г. Фінанси підприємств : методичні вказівки / Укл. Н.Л. Марусяк, М.Г. Марич. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2022. 72 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1DLppjf09CqTvl4mD7ow2DV6eW9aaKAEI/view?usp=sharing

5.  Нікіфоров П.О., Марич М.Г., Третякова О.В., Харабара В.М. Гроші та кредит: метод. вказ. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 106 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1GfBltqkN8jyY8W2fGCI6UIKs_1sPBc9/view?usp=sharing