Харабара Віолетта Миколаївна

 

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-виховної роботи

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення»

 

Освіта: 2003 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету  ім. Ю. Федьковича за спеціальність «фінанси і кредит».

 

Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, фінансові інститути

 

Дисципліни, що викладаються: «Гроші і кредит», «Фінансовий ринок», «Банківський менеджмент».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне науково-педагогічне стажування та підвищення кваліфікації на тему:  «Нові аспекти економічної науки: проблематика сучасних наукових досліджень, інноваційні методи викладання економічних дисциплін та інструментарій психолого-педагогічної майстерності». Університет Штефана Чел Маре (Сучава, Румунія). Сертифікат №2472 від 28.02.2017 р.

 

Наукова-дослідна робота:

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

«Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-955794019

e-mail: v.kharabara@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-6440

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-4977-2016 

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SP911rYAAAAJ&hl=uk

1.     Nikiforov P., Greshko R., Marych M., Marusiak N., Kharabara V., Gladchuk O. Mutual Influence of Fiscal and Monetary Policy in the Context of Ensuring Macro-Financial Stability of the State. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 45. No. 4. P. 435–442. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.43

2.     Nikiforov P., Greshko R., Marych M., Marusiak N., Kharabara V., Gladchuk O. Mutual Influence of Fiscal and Monetary Policy in the Context of Ensuring Macro-Financial Stability of the State. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 45. No. 4. P. 435–442. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.43

1.      Greshko R., Kharabara V., Tretyakova О. Development of banking business in the condition of digital economy. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 2022. № 1(57). Pp.174-183. URL: https://www.internauka.com/uploads/public/16469064946895.pdf

2.      Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Current state and directions of development of bank lending to small and medium business in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. Poland, 2022. Pp.1-5. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032022/7789

3.      Greshko R., Kharabara V., Kharabara V. Financial fraud in the banking sphere: essence, types and current state. Political Science and Security Studies Journal, 2022. Vol. 3 № 2. URL: https://psssj.eu/index.php/ojsdata/article/view/95/117

4.      Greshko R., Kharabara V., Kharabara V. Government loan in the conditions of Ukraine’s new challenges. Politics & Security. 2022. Vol. 6, No. 2. Bulgari. Pp. 43-47. URL: https://politicssecurity.net/index.php/ojsdata/article/view/182/190

5.      Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O.   The oretical and methodological principles of cash flows of enterprises.  International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”.  2021.  №4. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49195&lang=pl

6.      R. Greshko, V. Kharabara , O.Tretyakova , V.Kharabara, O.Heorhadze. “Banking business in the digital society: foreign experience”. Political Science and Security Studies Journal. 2021. Vol.2, No.3(2021). Pp.87-94. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67313&lang=pl

7.      Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Випуск 4. Київ. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

8.      Нікіфоров П.О., Третякова О.В., Харабара В.М. FIN TECH інновації у забезпеченні фінансової інклюзії банками України.  Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. праць. Вип. 834. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. Сс. 49-53. URL:https://drive.google.com/file/d/1NbJPtHuZUzZD3PajGpwsKo7tK3jJlgbv/view?usp=sharinghttps://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48961

9.      Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Випуск 4. Київ. С.43-46. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

10.  Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. Issue No15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

11.  Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В.  Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

12.  Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних  умовах. Економіка та держава. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

13.  Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures.  Scientific World Journal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

14.  Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. Р.57-62.  URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

15.  Greshko R., Kharabara V. Theoretical foundations of the credit mechanism of meeting consumer needs of the population. Three Seas Economic Journal. Vol.1,no.1.Riga. 2020. P.66-77. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

16.  Грешко Р.І. Харабара В.М., Третякова О.В.  Грешко Р.І. Венчурне фінансування, як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни.  Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/form

17.  Грешко Р.І., Харабара В. М.,   Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг.   Економіка та держава.  2019.  № 4.  С. 52–57.  URL: http://www.economy.in.ua/

18.  Грешко Р.І., Харабара В.М.,  Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9.  С. 29-33. URL: http://www.investplan.com.ua/

19.  Filipchuk N., Greshko R., Saienko O. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families. R&D-Report. 2019. No. 43. P. 81-99. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c4c2/dfb4e1b8464ea69e9fc600dccec028fc4272.pdf

20.  Greshko R., Kharabara V. The stages of establishment and development of financial management. The USV Annals of Economics and Public Administration.  2017. Vol. 17. Special Issue, No 1(25).  p. 112–117.

1.      Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O., Directions of perfections of management bank risks. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions’ development. Collective Scientific Monograph. Dallas, 2022. Pp. 2-10.

2.      Харабара В., Грешко Р., Третякова О. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Pp. 376-382.

3.      Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Essential-Theoretical basis of foreign exchange rate state policies. Innovative economics and management in the modern world. Monographic series «European Science» Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170.

4.      Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С.Катеринчук, В.О.Коднянко, І.Я.Львович, Я.О.Львович, Л.В.Начева та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 – с.85-91 : (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №4).- c.85-91.

5.      Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Фінансові послуги на ринку капіталу. Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph. Galushkina T., Butrym O., Baranovska V., Afanasieva O., Zaruba D. etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Сc.294-302.

6.      Харабара В.М. Інноваційні механізми ритейлу у банківському секторі України. Фіскальна і монетарна політика економічного розвитку України: монографія / за заг. ред. Нікіфорова П.О., Ткачук І.Я. Чернівці: Технодрук, 2020. 260 с. 

7.      Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. The stock market: the entity and the definition. Economic strategies for the development of society: collective monograph. Boston 2020. Сс. 165-171.

 

8.      Харабара В. М. Кредитування споживчих потреб населення на фінансових ринку України. Розділ монографії: Сучасні тенденції інституційних трансформацій фінансової системи України: монографія/ за ред. П.О.Нікіфорова:2018. с.291-310.

1.          Харабара В.М., Грешко Р.І. Кредитування підприємств. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Р.І. Грешка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с.

2.          Харабара В.М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. / укл. О.В. Третякова., В.М. Харабара., Р.І. Грешко. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 118 с.

3.          Харабара В.М. Банківський менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро- і макрорівень: підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 2021. С.109-174.

4.          Харабара В.М. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях: навчальний посібник / уклад.: О.М. Гладчук., І.Я. Ткачук., В.М. Харабара. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 208 с.

Харабара В.М. Фінансовий ринок. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 113-168.

1.          Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Світовий досвід кредитно-фінансових відносин у сфері малого підприємництва в умовах кризи. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів / Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges. Міжнародна науково-практична конференція 11-13 травня 2022 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). С.51-53.

2.          Харабара В.М., Грешко Р.І., Харабара В.І. Шляхи вдосконалення банківського регулювання в Україні. Актуальні проблеми національної економіки в інтересах оборони і безпеки держави та шляхи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару 26 травня 2022 року. м. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. С.187-191.

3.          Харабара В.М., Грешко Р.І., Харабара В.І. Військові облігації та їх особливості в умовах військового стану. Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти. IV Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 30 червня 2022 року) / ред. І.М. Ткач, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2022. Сс.163-166.

4.          Kharabara V., Greshko R.,  Tretyakova O. Current problems of banking   investment development in Ukraine. He II International Science Conference on Science and practical Technologies. January 26-29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 557 p.

5.          Третякова О., Грешко Р., Харабара В. Переваги та недоліки цифровізація в банківський сфері. FORUM EFBM 2.0 Зміни. Адаптація. Нова економіка. Матеріали Міжнародного форуму ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ. Київ, 2021. Сс.47-50.

6.          Kharabara V., Greshko R., Tretуakova O. Банківський сектор України: сучасні тенденції. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24, 2020, Bilbao, Spain. Сс. 96-101.

7.          Харабара В.М., Третякова О.В. Управління банківською ліквідністю в умовах запровадження нормативу LCR. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) – Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 178-181.

8.          Kharabara V., Greshko R., Tretуakova O. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України. The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. с.126-132. 

9.          Kharabara V., Greshko R., Tretуakova O. Ринок  страхових послуг в Україні. The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141.

10.      Kharabara V., Greshko R., Tretуakova O. Ринок  страхових послуг в Україні.  The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141.

11.      Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation». November 30 – December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . Pp.51-55.

12.      Kharabara Violetta, Greshko Roman, Tretyakova Olena. Features of small business lending in foreign countries. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought».  November 23-26, 2020. Vancouver, Canada. Pp.74-77.

13.      Харабара В.М., Грешко Р.І. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.

14.      Харабара В. М. Сучасний стан ринку банківських послуг в України та напрямки його розвитку. Материалы XV международна  научна практична конференция «Образаванието и науката на XXI век-2019». 15-22 октомври 2019- м. София: « Бял. Град-БГ ОДД»,  2019.  с.10-12.

15.      Харабара В.М., Третякова О.В. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішення у малому бізнесі. Матеріали Міжнародного наукового форуму « New Economics – 2019». 14-15 листопада 2019. Том 1. м. Київ, 2019. С. 129-133.

16.      Харабара В.М., Грешко Р.І.,  Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.). м. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. Сс. 63-67.

17.      Харабара В.М., Грешко Р.І. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.).  м. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. С. 147-150.

18.      Харабара В.М., Грешко Р.І. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів. Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017. с.114-118.

19.      Харабара В. М. Банки основні фінансові посередники фінансового ринку. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр. 7-10.

 

20.      Харабара В. М. Валютна система України: Основні проблеми та напрями стабілізації. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр.7-10.

1.           Харабара В.М. Гроші і кредит: методичні вказівки / укл. Нікіфоров П.О., Марич М.Г., Третякова О.В., Харабара В.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 104 с.

2.           Харабара В.М., Третякова О.В. Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»: методичні вказівки . Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019. 32 с.                                               

3.           Харабара В.М. Фінансовий менеджмент: тестові завдання / Укл. Грешко Р.І., Харабара В.М.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019.  43 с.

 

4.           Харабара В.М. Фінансові ринки. Навчально-методичний комплекс.  Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. 27 с.