Гаватюк Людмила Станіславівна

 

Посада: асистент


Науковий ступінь: кандидат економічних наук


Вчене звання: доцент


Тема кандидатської дисертації: «Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі»


Освіта: Буковинська державна фінансова академія. Спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів.


Сфера наукових інтересів:  фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, фінансово-економічний механізм, фінансове забезпечення суб’єктів господарювання.


Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент».


Стажування, підвищення кваліфікації:

1.   Класичний приватний університет. Підвищення кваліфікації за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» (м. Запоріжжя) (2020 рік).

2.   Міжнародне наукове стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) (2020 рік).

3.   Міжнародне наукове стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) (2019 рік).

4.   Міжнародне наукове стажування «Економічна складова сталого розвитку 2020» (м. Байя-Доміція, Італія), що організовувалося Фундацією ADD (KRS: 0000502104) (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом міжнародної економічної та наукової співпраці (м. Львів, Україні) (2016 рік).

5.   Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (Полтавський університет економіки і торгівлі) (2015 рік).

 

Науково-дослідна робота: Автор публікацій, присвячених проблемам управління фінансовою діяльністю підприємств України, аналізу фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, а також рентабельності та ефективності грошових потоків суб’єктів господарювання.

Є учасником:

 пріоритетного напряму дослідження «Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

– була учасником науково-дослідної роботи кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), (термін виконання 2016-2021 рр.);

– була учасником науково-дослідної роботи кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету «Особливості фінансово-економічного організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю» (номер державної реєстрації –0111U009026), (термін виконання 2012-2016 рр.);

– наукового консультування з питань проведення фінансового аналізу, сплати податків та складання звітності на підприємстві ПП «Магістраль Буд Україна» (договір №06-17/3 від 12 червня 2017 року).

 

Контактна інформація:

Робочий телефон: +380-372-509461

e-mail: l.gavatiuk@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215416799

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5538-3884

ResearcherID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/rid/S-1874-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2-dQI84AAAAJ&hl=uk

1. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021.Volume 18 (2). Issue 1. P. 91-105.

2. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18. Issue 1, P. 154-170.

1. Гаватюк Л.С. Розвиток фінансових технологій під впливом пандемії короновірусу covid-19. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. №1. С. 6-12.

2. Гаватюк Л.С., Сопівник Л.І. Аналіз фінансового стану та перспективи розвитку ВАТ «Фармак». Інтернаука.  2021.  №14.

3. Гаватюк Л.С., Пілат А.К. Удосконалення механізму управління оборотними активами як умовами ефективного функціонування підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. №1. С. 189-194.

4. Гаватюк Л.С., Пілат А.К. Удосконалення системи управління рентабельністю як умова ефективного функціонування підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 47-51.

5. Гаватюк Л.С., Старкіна М.О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану. Інфраструктура ринку. 2019. №38. С. 223-227.

6. Гаватюк Л.С., Телешецька М.І. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області. Молодий вчений. 2018. №3 (55).  С. 332-336.

7.  Гаватюк Л.С., Дембіцька А.В. Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. №3. С. 15-20.

8. Гаватюк Л.С., Бодруг Т.М. Cутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. №22(1). С. 20-24.

9. Гаватюк Л.С., Захарчук І.О. Теоретичні аспекти сутності управління оборотними активами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. №6 (11). С. 102-105. 

10. Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М. Шляхи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 58-63.

11. Нікіфоряк Л.С. Формування та співвідношення інвестиційного та фінансового потенціалу.  Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки: наук. журн. / Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.  Донецьк, 2012. С. 110-116.

12. Нікіфоряк Л.С. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Чернівці: Золоті литаври, 2011. Вип. 1. С. 250-263

13. Нікіфоряк Л.С. Інвестиційна конкурентоспроможність національної економіки. Економічний форум. Луцький національний технічний університет. №3, 2011. С. 13-21.

14. Gavatiuk  L.S. Investment support innovation industrial enterprises. Journal  L’Association 1901 «SEPIKE». 2016.  № 14 . P. 70-75.

15. Гаватюк Л.С., Ковальська Ю.С., Перебиківська Т.І. Банкрутство та методи його подолання. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 1. С. 16-17. 

16. Гаватюк Л.С. Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств у сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. №9. С. 92-99.

17.     Гаватюк Л.С., Дармограй Н.В., Хімійчук Г.М Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення. Молодий вчений. 2016. №1. С. 67-71.

18. Гаватюк Л.С., Никифорак С.П. Науковий підхід щодо визначення фінансової стійкості вітчизняних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. 2016. С. 25-30.

19. Гаватюк Л.С., Сокач М.І., Цікал А.С. Стан та розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Молодий вчений. 2016. №1. С. 77-82.

20. Гаватюк Л.С., Баранський Р.С., Грендей Н.М. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв.  2016. С. 88-93.

21. Гаватюк Л.С., Гаврилюк М.В. Використання системи збалансованих показників у процесі управління діловою активністю підприємства. Молодий вчений. 2016. №12(39). С. 716-720. 

22. Нікіфоряк Л.С. Формування ціни на житлові послуги у сфері управління багатоквартирними будинками. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Вип. 2: Економічні науки. Чернівці, 2009. С. 130-137.

23. Нікіфоряк Л.С. Залучення інвестицій як засіб розвитку виробничого потенціалу промисловості. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Чернівці: Технодрук, 2009. Вип. 2. С. 144-150.

24.     Нікіфоряк Л.С. Планування інвестиційної діяльності підприємств. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Чернівці: Технодрук, 2009.  Вип. 3. С. 207-217.

25. Нікіфоряк Л.С. Формування організаційно-інвестиційного механізму реалізації інноваційних проектів випереджаючого розвитку. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Чернівці: Технодрук, 2008. Вип. 3. Ч. ІІ. С. 364-370. 

26. Нікіфоряк Л.С.   Сучасний стан та напрями розробки концепції реформування житлово-комунального комплекса України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Вип. 1. Ч.2: Економічні науки. Чернівці, 2008. С. 137-144.

27. Нікіфоряк Л.С. Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Вип. 8: Економічні науки. Чернівці, 2007. С. 536-541.

28. Нікіфоряк Л.С. Ринок житлово-комунальних послуг як об’єкт фінансових відносин. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2007. Вип. ІІ: Економічні науки. С. 238–243.

29. Нікіфоряк Л.С. Напрями фінансового оздоровлення житлово-комунального господарства  України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць.  Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2007. Вип. VIII: Економічні науки. С. 522-528.

1.  Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія / За заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: видавництво «Рута», 2021. 221 с.

2. Гаватюк Л.С. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі: монографія. Технодрук, 2016. 145 с. 

3. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці,  2016. 198 с.

1. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. 168 с.

2.  Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Фінанси підприємств у схемах і таблицях:  навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021. 120 с.

3. Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях:  навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021. 128 с.

4. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 120 с.

5. Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г. Публічні закупівлі: навч. посібник / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 200 с.

6. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / колектив авторів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 348 с.

7. Гаватюк Л.С., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с.

8. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Фінанси територіальних громад:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.

9. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О., Єрмійчук Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 348 с.

10.  Основи державних фінансів: навч. посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О.  Тернопіль: Астон, 2016.  225с.

11. Основи фінансів: навчально-наочний посібник [Колектив кафедри фінансів під керівництвом д.е.н., професора В.В. Прядка]. Чернівці: Книга пам’яті. 2015. 237 с.

1.    Гаватюк Л.С. Проблеми залучення позикових коштів вітчизняними підприємствами в сучасних умовах господарювання. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021р.). Чернівці, 2021. С.159-163.

2.    Гаватюк Л.С., Тунь С.І. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення ефективності діяльності підприємства: матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 12-13 листопада 2021 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. С. 33-38.

3.    Гаватюк Л.С., Ксенофонтова А.Ю. Антикризовий менеджмент малого та середнього бізнесу в умовах соціальної ізоляції. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної інтернет-конференції. Тернопіль. 2020. №49. С.49-50.

4.    Гаватюк Л.С. Сучасні проблеми системи управління оборотними активами вітчизняних підприємств та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми фінансової системи України: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (26-27 листопада 2020р.). Черкаси, 2020. С.52-56.

5.    Гаватюк Л.С. Інноваційні засади розвитку харчової промисловості. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: м-ли Міжнарод. наук.-практич. конф. Київ, 2019. С 42-45.

6.    Гаватюк Л.С. Поняття ділової активності підприємства та шляхи її підвищення. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці. 2018. С.187-190.

7.    Гаватюк Л.С. Основні проблеми та перспективи розвитку підприємств АПК. Роль молоді у розвитку АПК України: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених. Київ, 2018. С.66-69.

8.    Гаватюк Л.С., Лавренчук І.Б. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі розвитку. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2018.  С. 19-21.

9.    Гаватюк Л.С., Варварич К.В. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку. Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: матеріали одинадцятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених. Покровськ: ДонНТУ. 2018. С. 13-15.

10. Гаватюк Л.С., Григоряк Ю.Ю. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль. 2018. С. 39-41.

11. Гаватюк Л.С., Телешецька М.І. Стан розвитку промисловості та будівництва в Чернівецькій області. Сучасний рух науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці. 2018. С.71-76.

12. Gavatiuk  L.S. Investment support features of innovation activity in   industrial enterprises in modern conditions of ménage. Сталий розвиток 2020: матеріали доповідей наукового стажування.  Байя Доміція. Львів, 2016.  С. 27-32.

13. Гаватюк Л.С., Дарабан Н.Р. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства  в сучасних умовах господарювання. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. С. 118-122.

14. Гаватюк Л.С., Гожда Б.О. Оцінка ліквідності підприємства як складова діагностики фінансового стану. Фінансова політика України в умовах євро інтеграційних процесів: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. Київ: КІБС, 2016. С. 30-35.

15. Гаватюк Л.С. Управління та напрями удосконалення грошових потоків на підприємстві. Ключові проблеми сучасної науки: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. Софія (Болгарія). 2016. С. 68-72.

16. Гаватюк Л.С. Шляхи підвищення рентабельності вітчизняних підприємств. Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. 2016. С. 44-48.

17. Гаватюк Л.С., Мельничук О.В. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ,  2015. С. 11-15.

18. Гаватюк Л.С., Тинда Х.І. Особливості управління грошовим потоком підприємства та принципи його організації. Сучасні наукові дослідження: матеріали XXXI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. С. 28-30.

19. Нікіфоряк Л.С. Система управління середньостроковими позиками в рамках реалізації політики фінансового оздоровлення ЖКГ. Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Чернівці: БДФА, 2011. С. 41-45.

20. Нікіфоряк Л.С., Воронюк В.М. Сутність гудвілу та особливості його оцінки. Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів.  Чернівці: БДФА, 2011. С.316-318.

21. Нікіфоряк Л.С., Арич М.І., Думан А.І. Механізм впливу інвестицій на забезпечення конкурентоспроможності підприємств в контексті державної інвестиційної політики України.  Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: збірник доповідей учасників десятої всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2011.  С. 39-43

22. Нікіфоряк Л.С. Основні форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Наукова конференція Національного університету харчових технологій №37, 38. Київ: НУХТ, 2011.  С. 52-54.

23. Нікіфоряк Л.С. Роль інвестицій в розвитку економіки України. Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Чернівці, 2011. С. 286-290.

24. Нікіфоряк Л.С. Пріоритети та резерви фінансового оздоровлення підприємств житлово-комунального господарства. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 2010. С. 39-45.

25. Нікіфоряк Л.С. Удосконалення механізму реформування міського житлово-комунального господарства. Взаємозв’язок бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики у сфері державного регулювання економіки: матеріали міжнародної студентської конференції. Чернівці: БДФА, 2007. С. 59-60.

26. Нікіфоряк Л.С. Система управління середньостроковими позиками в рамках реалізації політики фінансового оздоровлення ЖКГ. Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці: матеріали міжвузівської наукової конференції. Чернівці: БДФА, 2006. С. 9-10.

1. Гаватюк Л.С. Економічні розрахунки в інфокомунікаціях та кібербезпеці: конспект лекцій Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021, 90 с.

2. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз».  Чернівці: Технодрук, 2018. 90 с.

3. Гаватюк Л.С., Корбутяк А.Г., Ковальчук Н.О. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». Чернівці: 2018. 25 с.

4. Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Сокровольська Н.Я., Олексин А.Г., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці: 2017. 32 с.