Федишин Майя Пилипівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості»

 

Освіта: Буковинський державний фінансово-економічний інститут

 

Сфера наукових інтересів: економіка; банківська система; кредитна діяльність; страховий ринок; фінансовий менеджмент.

 

Дисципліни, що викладаються: «Банківська система», «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації за темою: «Особливості застосування інструментів Microsoft Office  365для організації дистанційного навчання в закладах освіти», Сумський державний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, СП №05408289/2412-21 від 21.09.2021 р., 30 год.

2. Підвищення кваліфікації за програмою науково-методичних семінарів-практикумів «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою», (обсяг 30 годин), 29.01.2020-25.06.2020 року, Лінгвістичний центр ЧНУ імені Ю.Федьковича, м. Чернівці.

3. Підвищення кваліфікації за програмою курсу «Основи користування Moodle» (обсяг 90 годин), сертифікат від 02 квітня 2020 року, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці.

4. Підвищення кваліфікації за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» (обсяг 180 год), 08.01.2020-08.02.2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

5. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу» (обсяг 180 год), 20.09.2018-20.12.2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.

6. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (обсяг 180 год), 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

Наукова-дослідна робота:

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання “Причорноморські економічні студії”.

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного електронного наукового видання «Інфраструктура ринку».

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного електронного наукового видання «Проблеми сучасних трансформацій».

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства» (номер державної реєстрації – 0118U004407), 2018-2021 роки.

 

Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), 2018-2021 роки.

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів.

Рецензування наукових праць.

 

Контактна інформація:

Мобільний телефон:  0501621006

e-mail: m.fedyshyn@chnu.edu.ua

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57212144390

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5ASxij4AAAAJ&hl=uk

Researcher ID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/rid/S-4772-2016

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0807-6814

1.       Dubyna M, Popelo O., Kholiavko N., Zhavoronok A. & Fedyshyn M. (2022) Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. Volume 19.  P.231-246. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22

2.       Fedyshyn M., Abramova A., Morozova L., Lavrov R., Kovalova O. &  Malin O. (2022). Development Fintech Ecosystem: Evidence of European Countries for Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.22 No.2, pp. 29-38 URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202202/20220205.pdf

3.       Djakona A., Kholiavko N., Dubyna M., Zhavoronok A. & Fedyshyn M. Educational dominant of the information economy development: a case of Latvia for Ukraine. Economic Annals-XXI. 2021. 192(7-8(2)). P. 108-124. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V192-09

4.   Margasova V., Kovalenko Y., Bereslavska O., Muravskyi O., Fedyshyn M., Kolesnik O. Instruments of monetary-and-credit policy in terms of economic instability. International Journal of Management. 2020. Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 43-53 p. DOI:10.34218/IJM.11.5.2020.005

5.   Iryna Kalenyuk, Liudmyla Tsymbal, Maiia Fedyshyn Methodical principles of estimationof intellectual leadership of the global economy actors. Iconomicheski Izsledvania. 2019. Vol.28. Issue 6. p. 74-87. URL: URL:https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia

6.   Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F. & Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781

7.   Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok A.V. &  Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340

Fedyshyn M.F., Marich M.G., Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2 (25). P. 366-374 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136561

1.       Федишин М.П., Вовк М.М. Діджиталізація безготівкових розрахунків в умовах пандемії CoVID-19. Економіка та суспільство. 2021. №32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-66  Гіперпосилання на статтю: URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/811

2.       Вікнянська А.О., Федишин М.П. Оцінка фінансового забезпечення фонду соціального страхування України за 2017-2019 роки (на прикладі Чернівецької області). Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2021. №3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.83

3.       Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok A., Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi  O. & Kozlovskyi  S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management. 2020. 11(7). P. 384-398. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037  

4. Федишин М.П., Попова Л.В., Верещагіна О.Ю. Сучасні реалії ризик-менеджменту в страхових компаніях. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2021. Вип. 61. С.227-233. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct61-41 Гіперпосилання на статтю: URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/61_2021/43.pdf 

5.       Федишин М.П., Солійчук А.О. Макропруденційна політика НБУ як інструмент посилення фінансової стабільності. 2021. Часопис економічних досліджень. №1 (1). URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/err/article/view/154

6.       Федишин М. П. (2021). Роль міжнародних організацій у забезпеченні макрофінансової стабілізації УкраїниПроблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (2), 11–18. DOI: https://doi.org/10.12345/pmt-issue2-2021-2. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/issue_2_2021_2 

7.       Федишин М.П., Старкіна М.О. Розвиток банківських інформаційних систем. Науковий погляд: економіка та управління: науковий журнал. 2020. №2 (68). С. 200-203. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/37.pdf

8.       Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25

9.       Margasova V., Muravskyi O., Vodolazska O., Nakonechna H., Fedyshyn M., Dovgan L. Commercial Banks as a Key Element in Regulating Cash Flows in the Business Environment. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. p. 4537-4543. DOI: https://doi.org/ 10.35940/ijrte.D8465.118419.URL:https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8465118419.pdf

10.    Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 202-215. DOI: http://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215  

11.    Дубина М.В., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 80-85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13

12.    Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 566-574. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct37-82 

13.    Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С. 121-125. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-53  

14.    Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59 

15.    Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1. С. 16-19.  

16.    Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23.  С. 64-69.   DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.23.64   

17.    Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 412-425. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-4(20)-412-425  

18.    Федишин М.П., Білявська А.О. Ризики ліквідності кредитних спілок на прикладі КС «Гарант» та КС «Народний кредит». Інфраструктура ринку. 2019. №32. С.328-333. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/50.pdf

19.    Федишин М.П., Білявська А.В. Депозитні операції комерційних банків: сучасний стан та тенденції розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №5 (73). С.112-119.  DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-40

20.    Попова Л.В., Федишин М.П., Білявська А.В. Інноваційно-технологічний розвиток страхового ринку України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. №6. Том 30 (69). Частина 2. С.103-107. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-41

21.    Федишин М.П., Слусаряк М.М. Технологія управління ліквідністю банківських установ: теоретичний аспект Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018.  №16. С.840-846. URL:http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2081-fedishin-m-p-slusaryak-m-m

22.    Федишин М.П., Павлюк А.О. Особливості антикризового управління банківською системою в сучасних умовах.  Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2018. № 1(4). URL: http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id=106

23.    Федишин М.П., Василів Л.Ю. Роль та значення банківського кредитування у розвитку реального сектору економіки: теоретичний аспект. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2018. №22. С.316-325.

24.    Федишин М.П., Лисенко Н.А.  Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том.22. Випуск 9(62). Серія: Економіка, 2017. С.106-110. URL: http://liber.onu.edu.ua/pdf/ONU_Visn_econ_t22_v9(62)2017.pdf

25.    Федишин М.П., Ординська Е.А. Проблеми забезпечення конвертованості грошової одиниці. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2017.  №10. С.689-694. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/117.pdf  

26.    Федишин М.П. Аспекти аналізу грошових потоків підприємств для цілей планування. Економічний аналіз.  2016. Том 25. № 2. С.132-138.

27.    Федишин М.П., Петрик  Д.С. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Глобальні та національні проблеми економіки.  2016. Вип. №14. С.87-91

28.    Федишин М.П., Русул Л.В., Мізунська І.Р.  До питання необхідності запровадження системи загальнообов’язкового медичного страхування. Мододий вчений. 2016. № 12 (39). С.911-914

29.    Федишин М.П. Сучасні тенденції розвитку банківських інноваційних продуктів. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28: Чернівці: Технодрук. 2015. С.63-68.

30.    Федишин М.П. Ключові аспекти удосконалення методики планування грошових потоків на підприємстві. Науковий журнал  «Перший незалежний науковий вісник». Київ, 2015. № 1. С.91-96. URL: http://firjournal.com.ua/wpcontent/uploads/2017/01/1.pdf

31.    Федишин М.П. Оцінка конкурентоспроможності комерційних банків в сучасних умовах. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2015. № 12. С.488-496.

32.    Федишин М.П. Теорія планування грошових потоків в системі управління підприємств. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. Чернівці: Технодрук, 2015.  С.123-132

33.    Федишин М.П., Сорокоумова А.І. Оцінка механізму кредитування ЄБРР вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Кримський економічний вісник. 2014. №2 (09).  С. 174-176.

34.    Федишин М.П., Приказка Г.Д. Особливості запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Кримський економічний вісник. 2014. №2 (09).  С. 163-165.

35.    Дрінь Я.М., Федишин М.П.,  Шпільчак  О.І. Вплив незалежних факторів на рентабельність банківської системи. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: збірник наукових праць. Вип.26. Чернівці: Технодрук. 2014. С.178-186.

36.    Федишин М.П. Удосконалення методики оцінювання фінансового стану як передумови проведення аналізу грошових потоків підприємств харчової промисловості. Економічний аналіз. 2013.  Вип. 12. Ч. 4. С.106-111

37.    Федишин М.П. Взаємозв’язок неефективного планування з проблемами формування грошових потоків на підприємствах в сучасних умовах. Наукові праці НУХТ.  2013. №49.  С. 235-242

38.    Федишин М.П. Роль фінансового моделювання грошових потоків в контексті оптимізації функції планування на підприємстві. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: збірник наукових праць. Вип.1(24): Економічні науки Чернівці: Технодрук. 2013. С. 226-236.

39.    Федишин М.П. Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств в сучасних умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Право.  2013.  №3.  С.26-28

40.    Федишин М.П. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Чернівецької області в контексті ефективного планування грошових потоків. Економіка промисловості.2012. №3-4.С.35-42

41.    Федишин М.П., Гаврилишин Н.М. Європейський досвід рефінансування комерційних банків та шляхи його застосування в Україні. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: збірник наукових праць. Вип.1(22): Економічні науки. Чернівці, 2012.

42.    Федишин М.П., Гаврилишин Н.М. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації: позитивні та негативні наслідки. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: збірник наукових праць. Вип.2(23): Економічні науки. Чернівці, 2012. С.155-165

43.    Федишин М.П. Грошові потоки підприємств: сутність, особливості формування та управління. Наукові праці НУХТ.  2010.  №36.  С.109-113.

14. Федишин М.П. Теоретичні основи планування та управління фінансовими ресурсами на підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2008.  №5. Т.1. С. 128-132. 

1.       Федишин М.П., Костюк О.Р. Фінансова безпека банківської системи як необхідна складова розвитку фінансового сектору України. Фінанова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект / колективна монографія за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. C.167-182.

2.       Zhavoronok A.V., Viknianska A.O., Fedyshyn M.F. Theoretical and Practical Basis of Formation of the Tax Component of the Budget. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. C. 23-35.

3.       Fedyshyn M.F., Popova L.V. Foreign experience and domestic orientations to strengthening financial stability and reliability of the banking system. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 111-133. ISBN 978-617-7571-74-1

4.   Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019. С. 50-59.

5.       Марич М.Г., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг: колективна монографія. Чернівці. 2019.131с.

6.       Федишин М.П. Підвищення ефективності функціонування небанківських фінансових посередників як необхідної умови розвитку вітчизняного фінансового ринку. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С.311-321. ISBN 978-617-7571-33-8

7.   Федишин М.П., Вікнянська А.О. Біржовий ринок в Україні: стан та перспективи розвиту в контексті впливу глобалізаційних процесів. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Kollektive Monographie in 2 Bänden, Band 1. Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. P.336-348. ISBN 978-3-953794-29-4

8.       Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні: монографія /Н.С. Островська, Д.Д.Полагнин, А.Г.Олексин, М.П.Федишин, А.С. Абрамова і ін./ Під редакцією В.К. Євдокименка.  Чернівці: Вид-во «Черемош», 2013. – 213 с. (Підрозділи: 2.1. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності в 2008-2012 роках. 2.2. Ефективність кредитного регулювання банківської діяльності. С.42-86.

1.      Федишин М.П. Банківські операції: у схемах і таблицях: навч.-наочн. посіб. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 185 с.

2.      Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.

3.      Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.

4.      Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д.  Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 с.

5.  Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посібник.  Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019.  184 с.

6.      Марич М.Г., Федишин М.П.,  Полагнин Д.Д.  Банківська безпека: навч.посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 197 с.

7.      Русул Л.В., Федишин М.П., Лаврук Н.А. Страхування: від теорії до практики: навч.посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 288 с.

8.  Федишин М.П. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб.  Чернівці: Наші книги, 2015.  328с.

9.  Полагнин Д.Д., Федишин М.П., Олексин А.Г. Банківська система: навч. посіб. 2-ге вид., доповн. і випр.  Чернівці. БДФЕУ, 2015.  380 с.

 

10.  Островська Н.С., Федишин М.П.  Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. Чернівці: Наші книги, 2012.  304 с. 

1.       Федишин М.П. Фінансова оборона країни в умовах війни. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали IV Міжнар.наук. – практ. конф. (Чернівці, 12 травня 2022 р.) / Черн. нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2022. С.209-213.

2.       Fedyshyn M. Financial security as an indicator of the banking industry protection. Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів. матеріали Міжнар.наук. – практ. конф. (м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-13 травня 2022 року) / Черн. нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2022.С.116-117.

3.       Федишин М.П. Перспективні напрями розвитку системи валютного регулювання і контролю в умовах переходу до валютної лібералізації. Universum F III : Proceeding of International scientific conference (London, January 17, 2019). London, UK, SI Universum, 2019. P.8-11

4.       Fedyshyn Maiia, Zhavoronnok Artur. Analysis of the main trends of the banking services market in Ukraine. Knowledge Management, Economics and Law: 1-st International Scientific Conference, December 5-6 2019. Georgia. Butumi, 2019.  P. 17-19.

5.       Федишин М.П. Управління ліквідністю банківської системи в сучасних умовах. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали I Міжнар.наук.-практ. конф., (Харків, 25-26 жовтня 2018 р.)  Харк. держ.ун-т харч.та торг. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. С.168-170. URI: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2018/t_25-10-18.pdf

6.        Федишин М.П. Цілі тактичного планування грошових потоків. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. С.163-165

7.       Федишин М.П., Шевчук Я.Г. Антикризові інструменти монетарної політики. The global competitive environment: development of modern social and economic systems, April 21, 2017. Chisinau, Republc of Moldova: Baltija Publishing, 2017. С.144-147

8.       Федишин М.П., Чорней С.В. Соціальна політика підприємства та напрями її вдосконалення. Personality Development in the Age of Globalization: Collection of scientific papers. Morrisville, Lulu Press., 2016. P.162-167.

 

9.        Федишин М.П. Тактичне планування грошових потоків та ефективність їх використання в сучасних умовах господарювання підприємств. Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету / гол. ред. В. В. Прядко.  Чернівці : БДФЕУ, 2014.  С.292–294.

1.       Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Карвацький М.В., Жаворонок А.В. Збірник навчальних матеріалів для підготовки до складання комплексного державного екзамену зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» студентами першого освітнього рівня «бакалавр». Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 2020. 220 с.

2.       Федишин М.П. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Грошово-кредитні системи в зарубіжних країнах»  підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці, 2019. 190 с.

3.       Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці, 2018. 32 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1gds9RuMoouiyploTtQr0FpTPFsVgSrd

4.       Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці, 2018. 32 с. https://drive.google.com/open?id=1gds9RuMoouiyploTtQr0FpTPFsVgSrd

5.       Олексин А.Г., Полагнин Д.Д., Федишин М.П. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з дисципліни «Банківська система» підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці, 2018. 266 с.

 

6.       Гуменюк М.М., Карвацький М.В., Федишин М.П. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансова політика» студентами IV курсу галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” професійного спрямування «Публічні фінанси», «Корпоративні фінанси», «Фінансове посередництво». Чернівці, 2017. 39 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1KHkFeBqFWcF8SXVQJQ9sIDK0FwlDPyB_