Абрамова Алла Сергіївна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фінансове забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу в Україні»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: податкове адміністрування, інноваційні банківські продукти та послуги.

 

Дисципліни, що викладаються: «Податкова система», «Адміністрування податків»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації з серії науково-методичних семінарів-практикумів «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою», 29 січня – 25 червня 2020 року, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці.

2. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний
приватний університет, м. Запоріжжя.

3. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської
освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», 05-09 листопада 2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.

4. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

Наукова-дослідна робота:

 

Робота у складі редакційної колегії електронного науково-практичного журналу «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування» (Україна).

 

Робота у складі редакційної колегії електронного фахового науково-практичного журналу «Інфраструктура ринку» (Україна).

 

«Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект»» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: a.abramova@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213158224

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3364-8316

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/rid/W-2085-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=xi0sG2QAAAAJ

 

1. Fedyshyn M, Abramova A., Morozova L., Lavrov R., Kovalova O., Malin O. Development FintechEcosystem: Evidence of European Countries for Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.22 No.2. P. 29-38. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.5

2. Abramova A., Shaposhnykov K., Zhavoronok A., Liutikov P., Skvirskyi I., & Lukashev O. Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries. Estudios de economía aplicada. 2021. 39(5). DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909

3. Abramova A., Filyppova S., Vdovenko N., Kotelevets D., Lozychenko O., & Malin O. Regulatory policy transformation in conditions of nonstationary economy in eastern European countries: practical approach. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. 21(10). P. 39-48. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.10.5

4. Abramova A., Chub A., Kotelevets D., Lozychenko O., Zaichenko K., Kupchyshyna O. Regulatory policy on ensuring sustainability of tax revenues of EU-28 countries. Laplage em Revista (International). 2021. Vol. 7. No. 3B. P. 447-459. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1571p.447-459.

5. Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F., Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781

6. Tymchenko O., Sybirianska Y., Abramova A. The Approach to Tax Debtors Segmentation. Ikonomicheski Izsledvania. 2019. Volume 28. Issue 5. Р. 103-119. URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2019/2019-5/6_Tymchenko_f-f.pdf

7. Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok A.V. & Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340

8. Fedyshyn M.F., Marich M.G., Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2 (25). Р. 366-374. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/136561

1. Абрамова А.С. Трансформаційна природа операційних ризиків комерційних банків. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 3. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-3-08-01

2. Абрамова А.С. Дистанційне обслуговування юридичних осіб комерційними банками в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2021. № 2. С. 53-61. https://doi.org/10.54929/pmt-issue2-2021-8

3.       Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25

4.       Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok A., Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi O. & Kozlovskyi S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management. 2020. 11(7). P. 384-398. DOI:10.34218/IJM.11.7.2020.037.

5.       Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Виговська В.В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2020. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/179.pdf

6.       Абрамова А., Марич М., Попова Л. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 181-189. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf DOI: 10.25140/2411-5215-2019-2(18)-181-189

7.       Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 412-425. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-4(20)-412-425

8.       Абрамова А.С. Діджиталізація як інструмент удосконалення кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 370-375. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019

9.       Абрамова А.С. Внутрішній аналіз платоспроможності підприємства як елемент системи управління та попередження зниження рівня його кредитоспроможності. Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. 2018. №18. С. 702-707. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/98.pdf

10.    Абрамова А.С. Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 3. С. 109-114. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/articles/1516701325739.pdf

11.    Абрамова А.С. Податковий потенціал регіонів України: проблеми та шляхи подолання. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. №16. С. 631-636. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017

12.    Abramova A. Simplified taxation small and medium business in Ukraine and ways to improve. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. San Francisco, California, USA : B&M Publishing. 2017. рр. 176-181. URL: http://www.colloquium-publishing.ru/l_doc/L_26_9.pdf

13.    Грапко Н.В., Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Система адміністрування податків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2016. № 1(1). С. 6 – 12. URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/12.pdf

14.    Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В. Митні платежі як складова доходів державного бюджету. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т, 2015. Номер 4 (4). С. 270-275. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/158.pdf

15.    Абрамова А.С. Необхідність та проблематика забезпечення сприятливих умов діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні. Часопис економічних реформ. 2013. № 2 (10). С. 6-11.

16.    Абрамова А.С., Блащук-Дев’яткіна Н.З. Апробація методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього бізнесу в регіоні на прикладі Чернівецької області. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2013. № 25. С. 90-98.

17.    Абрамова А.С. Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2013. Вип. 24. С. 143-147.

18.    Абрамова А.С. Місце банківських інститутів у фінансово-кредитній підтримці малого та середнього бізнесу. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 2013. Вип. 4(20). С. 179-182.

19.    Абрамова А.С. Інструменти фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу в Європі. Науковий вісник БДФЕУ. 2012. Вип. 2(23). С. 81-89.

20.    Абрамова А.С. До проблем депозитної політики комерційних банків України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць. Вип. 4 (17): Економічні науки. Чернівці: БДФА, 2009. С. 48-56.

1. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Теоретико-практичні основи формування податкової складової бюджету. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 91-112.

2. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019. С. 50-59.

3. Абрамова А.С., Попова Л.В. Дослідження динаміки розвитку ринку медичного страхування в Україні. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph : Collective monograph. United Kingdom, 2019. Р. 85-93.

4. Абрамова А.С. Теоретичні аспекти фінансової глобалізації. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, Band 1, Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. Р. 85-95.

1. Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Вступ у спеціальність: навчальний посібник. Чернівці. 2019. 200 с.

2. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.

3. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.

4. Абрамова А.С., Марич М.Г., Дубина М.В., Попова Л.В., Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г. Теорія публічних фінансів: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 322 с.

5. Дубина М.В., Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Абрамова А.С., Савчук Д. Г., Вікнянська А.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. Чернігів, 2018. 352 с.

1.  Abramova A.S. Modern trends in tax development of small business in Ukraine : Proceedings of Internationalscientific conference «Universum N VI» (January 17, 2019). Morrisville, Lulu Press. San Francisco, 2019. P. 14-17.

2. Абрамова А.С. Податкова політика як визначальний фактор фінансово-господарського функціонування суб’єкта господарювання. Universum F III : Proceeding of International scientific conference (January 17, 2019). London, UK, SI Universum, 2019. P. 4-7.

3. Абрамова А.С. Управління рентабельністю підприємства в умовах нестабільності фінансового середовища. Організаційно-економічні чинники розвитку ринкового середовища в Україні: проблематика та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2018 р.). Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж». Мукачево, 2018. С. 4-6.

4.       Абрамова А.С. Сучасні тенденції розвитку податкового потенціалу в Україні та шляхи його активізації. Фінансові механізми сталого розвитку України : тези доповіді І Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р.). Харків, 2018. С. 27-30.

5.       Абрамова А.С. Експортно-імпортні операції як фактор приросту податкового потенціалу України. Сучасний рух науки : тези доповіді III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 4-8.

6.       Абрамова А.С. Методологія оцінки податкового потенціалу регіону. III International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research”, March 29, 2017. Dubai, UAE. 2017. №4(20). С. 22-27.

7.       Абрамова А.С. Створення раціональної інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції у 4 ч. (4-5 квітня 2014 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. Ч. 1. С. 63-66.

8.       Абрамова А.С. Інструменти активізації кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2014 р.). Сімферополь : Economics, 2014. С. 89-93.

9.       Абрамова А.С. Необхідність створення гарантійної установи для забезпечення ефективної фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. (11-12 квітня 2014 р.). Донецьк : Східноукраїнський інститут економіки та управління. ГО «СІЕУ», 2014. Ч. 1. С. 115-117.

10.    Абрамова А.С. Перешкоди фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього бізнесу в Україні. Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2013 : материалы Международной молодежной научной конференции в 6 т. (13-15 ноября 2012 г.) Курск : Юго-Западный государственный университет, 2013. Том 1, Часть 1. С. 28-32.

11.    Абрамова А.С. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу в Європі. Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : збірник тез наукових доповідей за матеріалами XIІI Міжнародної студентсько-аспірантської конференції (23 листопада 2012 р.). Львів : ЛДФА. 2012. С. 7-9.

12.    Абрамова А.С. Шляхи удосконалення обліку податкових надходжень в Україні. Роль фінансово-кредитного механізму в економічному розвитку країн Східної Європи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-23 грудня 2012 р.). Буковинський державний фінансово-економічний університет. Чернівці: БДФЕУ, 2012. С. 24-26.

13. Абрамова А.С. Трансформація банківських послуг в глобалізаційних умовах діяльності. Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2011 р.). Луцьк : ВІЕМ, 2011. С. 231-233.

14.    Абрамова А.С. Концентрація капіталу українських банків в умовах глобалізації. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.). Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. С. 11-13.

15.    Абрамова А.С. Облік податкових надходжень до бюджету: шляхи вдосконалення. Збірник наукових праць НДІ фінансового права. Київ: Алерта, 2011. С. 259-262.

16.    Абрамова А.С. Комплексне обслуговування клієнтів на шляху до залучення банківських депозитів. Інноваційний потенціал української науки – ХХІ століття : збірник доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-15 квітня 2010 р.). Запоріжжя : Південноукраїнське агентство соціальний технологій, 2010. С. 100-105.

17.    Абрамова А.С. Аналіз депозитного сектору України. Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : VІІ Міжнародна науково-практична конференція (15 червня 2010 р.). Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2010. С. 164-166.

18. Абрамова А.С. Фінансова глобалізація і українські банки. Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в умовах виходу з кризи : збірник тез наукових доповідей за матеріалами ХІІ Міжнародної студентсько-аспірантської конференції (19 листопада 2010 р.). Львів : ЛДФА, 2010. С. 148-151.

1.   Абрамова А.С. Податкова система : курс лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022. 203 с.

2.   Абрамова А.С. Податкова система : робочий зошит. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022. 53 с.

3.   Юрій Е.О., Лютік О.М., Абрамова А.С., Лаврук Н.А., Лисенко Ж.П., Жаворонок А.В. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси». Чернівці: [б.в.], 2017. 27 с.

4. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Савчук Д.Г. Методичні рекомендації щодо проходження та оформлення виробничої практики навчальної дисципліни «Податкова система»: підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Чернівці: [б.в.], 2016. 42 с.

5.  Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Савчук Д.Г. Кнежевіч Ю.В. Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Чернівці: [б.в.], 2016. 55 с.