Виклададчі та студенти кафедри відвідали он-лайн вебінар з академічної доброчесності

27 жовтня за ініціативи Комісії з академічної доброчесності, нормативних засад діяльності та регламенту Вченої ради університету відбувся вебінар з академічної доброчесності для студентів, в якому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Спікерками були викладачки кафедри філософії та культурології І. Горохолінська та Т. Медіна. У виступі «Академічна доброчесність та забезпечення якості освіти» було розкрито поняття академічної доброчесності, ознайомлено з видами академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення, охарактеризувано поняття плагіату, основні правила цитування, а також загальні правила оформлення посилань на цитовані джерела.

Галерея