Колектив кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Юрій Едуард Олександрович
Юрій Едуард Олександровичзавідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: публічні, корпоративні фінанси
Дисципліни: «Фінанси», «Методика викладання фінансових дисциплін», «Корпоративні фінанси», «Іпотечний ринок»

Грубляк Оксана Михайлівна
Грубляк Оксана Михайлівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: державні та місцеві фінанси; система управління державним боргом; фінансовий ринок
Дисципліни: «Бюджетна система», «Управління державним боргом», «Ринок фінансових послуг»

Сокровольська Наталія Ярославівна
Сокровольська Наталія Ярославівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: місцеві фінанси, фінанси ОТГ, державні фінанси, фінансова політика
Дисципліни: «Місцеві фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська система виконання бюджету» , «Державні фінанси»

Лисенко Жанна Петрівна
Лисенко Жанна Петрівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: бюджетування, фінансові послуги, адміністрування у фінансовій сфері
Дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика»

Корбутяк Аліна Георгіївна
Корбутяк Аліна Георгіївнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси, фінансово-економічний механізм, інноваційний розвиток, фінансово-економічна безпека підприємств
Дисципліни: «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг»

Ковальчук Наталія Олександрівна
Ковальчук Наталія Олександрівнаасистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: проблеми оцінювання та забезпечення фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, питання підвищення ефективності формування та використання активів підприємства, аспекти антикризового фінансового управління підприємством
Дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Корпоративні фінанси», «Управління фінансовою санацією підприємства»

Гаватюк Людмила Станіславівна
Гаватюк Людмила Станіславівнаасистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: фінанси підприємств, фінансово-економічний механізм
Дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз»

Гуменюк Мар’яна Мирославівна
Гуменюк Мар’яна Мирославівнаасистент, кандидат економічних наук

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції, шляхи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, ціноутворення, кредитування та державна підтримка сільськогосподарських підприємств
Дисципліни: «Фінанси підприємтсв», «Фінансовий аналіз», «Управління фінансовими активами»

Островська Наталія Степанівна
Островська Наталія Степанівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: банківська система
Дисципліни: «Банківське регулювання і нагляд», «Банківська система», «Центральні банки і грошово-кредитна політика»

Федишин Майя Пилипівна
Федишин Майя Пилипівнадоцент, кандидат економічних наук
Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Сфера наукових інтересів: проблеми теорії і практики планування та ефективного управління грошовими потоками на підприємствах, економіка підприємства, фінансове посередництво Дисципліни: «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Банківська система», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Банківський контролінг», «Антикризове управління банком», «Страхування»
Вікнянська Анастасія Олександрівна
Вікнянська Анастасія Олександрівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: розвиток системи соціального страхування в Україні; вдосконалення системи соціального захисту різних категорій населення; теоретичні та практичні аспекти формування національної моделі соціального захисту населення
Дисципліни: «Управління інвестиційними проектами», «Валютна політика», «Фондовий ринок», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика»

Олексин Артур Григорович
Олексин Артур Григоровичдоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: менеджмент комерційного банку та його безпека
Дисципліни: «Банківська система», «Фінансовий менеджмент у банку», «Електронні банківські послуги», «Фінансова безпека банку»

Попова (Русул) Любов Василівна
Попова (Русул) Любов Василівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: cтраховий ринок та його регулювання
Дисципліни: «Страхування», «Страховий менеджмент», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Міжнародне страхування»

Абрамова Алла Сергіївна
Абрамова Алла Сергіївнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення суб’єктів господарювання, податкова система і податковий менеджмент
Дисципліни: «Теорія публічних фінансів», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Інформаційні системи і технології у фінансах»

Жаворонок Артур Віталійович
Жаворонок Артур Віталійовичдоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: податкове адміністрування, податковий менеджмент, нетрадиційні банківські послуги
Дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Іпотечний ринок», «Соціальне страхування», «Історія фінансової науки»