Навчальні дисципліни, що забезпечуються кафедрою публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Соціальне страхування
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Страхування
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Фінансові інвестиції
 • Фінансовий аналіз
 • Теорія грошей і кредиту
 • Історія фінансової науки
 • Основи фінансів
 • Основи наукових досліджень в професійній діяльності
 • Іпотечний ринок
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Інформаційні системи і технології у державних фінансах
 • Оцінка вартості підприємства
 • Казначейська система виконання бюджетів
 • Валютна політика
 • Теорія публічних фінансів
 • Фінанси територіальних громад
 • Планування місцевих бюджетів
 • Фондовий ринок
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Банківські операції
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінансова політика
 • Фінанси страхових організацій
 • Міжнародні фінанси
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Бюджетування суб’єктів господарювання
 • Управління інвестиційними проектами
 • Касові операції
 • Інформаційні системи і технології у банках
 • Безпека банківської діяльності
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Ризик-менеджмент у страхуванні

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Фінансовий менеджмент
 • Бюджетний менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Фінансовий моніторинг
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Фінанси міжнародних інституцій
 • Державний фінансовий контроль
 • Монетарна політика
 • Менеджмент державних фінансів
 • Публічні закупівлі
 • Фінансова безпека держави
 • Фінансовий контролінг
 • Управління фінансовими активами
 • Корпоративні фінанси
 • Проектне фінансування
 • Управління банківськими ризиками
 • Банківський контролінг
 • Антикризове управління банком
 • Міжнародне страхування

Силабуси ОПП «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво» (бакалаврська програма, 4 роки):

 1. Банківські операції
 2. Безпека банківської діяльності
 3. Бюджетна система
 4. Бюджетування суб’єктів господарювання
 5. Вступ у спеціальність
 6. ГКСЗК
 7. Гроші і кредит
 8. Гроші і кредит (Продовження)
 9. Інформаційні системи і технології у банках
 10. Іпотечний ринок
 11. ІСТДФ
 12. Історія фінансової науки
 13. Казначейська система виконання бюджетів
 14. Монетарна політика
 15. Основи фінансів
 16. Планування місцевих бюджетів
 17. Ризик-менеджмент у страхуванні
 18. Соціальне страхування
 19. Страхування
 20. Теорія грошей і кредиту
 21. Теорія публічних фінансів
 22. Управління інвестиційними проектами
 23. ФДСП
 24. Фінанси ІІ
 25. Фінанси підприємств
 26. Фінанси
 27. Фінанси страхових організацій
 28. Фінанси територіальних громад
 29. Фінансова політика
 30. Фінансовий аналіз
 31. Фінансовий ринок
 32. Фондовий ринок
 33. Основи наукових досліджень у професійній діяльності

Силабуси ОПП « Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво» (бакалаврська програма, 2 роки):

 1. Бюджетна система
 2. Бюджетування суб’єктів господарювання
 3. Валютна політика
 4. Гроші і кредит
 5. Інформаційні системи і технології у банках
 6. Інформаційні системи і технології у фінансах
 7. Іпотечний ринок
 8. ІСТДФ
 9. ОНД
 10. Оцінка вартості підприємства
 11. Соціальне страхування
 12. Страхування
 13. Управління інвестиційними проектами
 14. Фінанси підприємств
 15. Фінанси
 16. Фінанси страхових організацій
 17. Фінанси територіальних громад
 18. Фінансова політика
 19. Фінансовий аналіз
 20. Фінансовий ринок
 21. Фінансові інвестиції

Силабуси ОПП «Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво» (магістерська програма, 1,5 роки):

 1. Антикризове управління банком
 2. Банківський контролінг
 3. Бюджетний менеджмент
 4. Державний фінансовий контроль
 5. Корпоративні фінанси
 6. Менеджмент державних фінансів
 7. Методика викладання фахових дисциплін
 8. Міжнародне страхування
 9. Проектне фінансування
 10. Публічні закупівлі
 11. Ринок фінансових послуг
 12. Страховий менеджмент
 13. Управління банківськими ризиками
 14. Управління фінансовими активами
 15. Управління фінансовою санацією підприємства
 16. Фінанси міжнародних інституцій
 17. Фінансова безпека держави
 18. Фінансовий контролінг
 19. Фінансовий менеджмент
 20. Фінансовий моніторинг

Силабуси  інших ОПП:

 1. Гроші і кредит Силабус (Підприємництво, торгівля та біржові операції)
 2. Фінанси Силабус (Облік і оподаткуванння в управлінні підприємницькою діяльністю)
 3. Фінанси Силабус (Підприємництво, торгівля та біржові операції)
 4. Фінансовий аналіз Силабус (Облік і оподаткування)
 5. Фінансовий менеджмент Силабус (Облік і оподаткування)
 6. Фінансовий менеджмент Силабус (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)